SCP-033

วัตถุ# SCP-033

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-033 ต้องถูกเขียนลงบนแผ่นกระดาษ แผ่นปาปิรุส ผ้าใบหรือหนังสัตว์ที่ยับและทำด้วยมือเมื่อไม่ได้นำมาสังเกตหรือศึกษา รูปร่างของกระดาษหรือวัตถุที่ใช้บันทึกลงไปนั้นต้องไม่มีด้านที่ขนานกัน ไม่มีมุมฉาก และไม่มีด้านใดๆที่ยาวเท่ากันด้วย (รูปร่างดังกล่าวเรียกว่า รูปร่างที่ปลอดภัยจาก 033) เมื่อเก็บไว้ในสภาพดังกล่าวแล้ว แผ่นบันทึกนั้นต้องถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยแบบไม่ใช้รหัสล็อคโดยต้องห่างจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอย่างน้อย 30 เมตรเพื่อป้องกันการ”ปนเปื้อน”ที่อาจเกิดขึ้นบนแผ่นกระดาษหรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิคในบริเวณที่บันทึกถูกเก็บไว้

เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเพื่อศึกษา เจ้าหน้าที่ระดับ D จะคัดลอก SCP-033 จะถูกคัดลอกลงบนไวท์บอร์ดหรือกระดานดำที่เป็นรูปร่างที่ปลอดภัยจาก 033 เมื่อถูกคัดลอกไปยังไวท์บอร์ดหรือกระดานดำแล้ว กระดาษที่บันทึก SCP-033 ไว้จะถูกเผา การสังเกตและศึกษาต้องทำที่ห้องประชุมนิรภัยที่ห่างจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอย่างน้อย 30 เมตรในกรอบเวลาในการดูสูงสุดที่ 2560 วินาที ทุกการสังเกตและบันทึกต้องทำลงบนวัสดุที่ปลอดภัยจาก 033 ห้ามนำบันทึกที่เกี่ยวกับ SCP-033 ออกจากสถานที่เก็บหรือบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอื่นๆ

เมื่อใช้เวลาดูครบ 2000 วินาที การวิจัยต้องหยุดลงทันทีและเจ้าหน้าที่ระดับ D ต้องคัดลอก SCP-033 ไปยังกระดาษที่ปลอดภัยจาก 033 แผ่นใหม่และนำกลับไปเก็บไว้ดังเดิม ส่วนไวท์บอร์ดหรือกระดานดำที่ที่ใช้ในการวิจัยนั้นต้องนำไปเผาทันทีที่การคัดลอกเสร็จสิ้นไม่ว่า SCP-033 จะจางหายไปเอง”ตามธรรมชาติ”จากบนกระดานที่วินาทีที่ 2560 ก็ตาม

ไม่ว่ามาตรการที่ปลอดภัยจาก 033 นั้นจะหยุดยั้งหรือแค่ชะลอผลกระทบที่อันตรายของ SCP-033 นั้นไม่อาจรู้ได้ มีทฤษฎีว่ารอยยับของกระดาษและการที่ทำด้วยมือมนุษย์ซึ่งมีความเบี่ยงเบนตามหลักคณิตศาสตร์นั้นไปขัดขวางหลักเหตุผลที่จะทำให้ SCP-033 ทำงานได้

รายละเอียด: SCP-033 ถูกพบโดยเจ้าหน้าภาคสนามระวังภัย SCP โดยอยู่บนผ้าเช็ดหน้าขาดรุ่งริ่งที่ถูกทิ้งอยู่ในผับ ████████'s ████ในเขตชุมชนรอบมหาวิทยาลัย██████เมื่อวันที่ ██ พฤศจิกายน 19██ SCP-033 มีลักษณะเป็นกลุ่มข้อมูลของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อันซับซ้อนที่มีตั้งแต่ตัวที่คนธรรมดาก็รู้จักจนถึงตัวที่เฉพาะนักคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจะเข้าใจได้ ผลรวมของสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นจำนวนเต็มที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อน (ถูกเรียกว่า“เธต้า ไพรม์”โดยศาสตราจารย์█████████) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง █ และ █

ด้วยเหตุที่การคำนวณทางคณิตศาสตร์สมัยใหม่ทั้งหมดนั้นดำเนินการมาโดยขาดความรู้หรือการใช้ SCP-033 มาคำนวณด้วย การใส่มันเข้าไปในระบบที่สร้างขึ้นโดยไม่มีมันอยู่นั้นจะเริ่มทำลายความเป็นเอกภาพของระบบตัวเลขในระบบนั้นและจะทำลายเอกภาพทางโครงสร้างของระบบนั้นในที่สุด ผลกระทบนี้จะถ่ายทอดไปยังกระดาษ (นิยามรวมถึงแผ่นปาปิรุส ผ้าใบทำมือแล้วหนังสัตว์ด้วย) ที่บันทึก SCP-033 ลงไปโดยไม่มีรูปร่างที่ปลอดภัยจาก 033 หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกใดๆก็ตามที่ได้บันทึกมันลงไป หากบันทึกลงบนวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่ที่กล่าวมา SCP-033 จะจางหายไปจนอ่านไม่ได้ในวินาทีที่ 2560 พอดี นอกจากนี้ SCP-033 เคยแสดงให้เห็นว่ามันสามารถ”กระโดด” จากวัสดุที่ปลอดภัยจาก 033 ไปยังวัสดุที่ผลิตจากอุตสากรรมหรืออุปกรณ์อเลคโทรนิคทำให้มันเคยเสียความเสถียรไปแล้วอย่างน้อยหนึ่ง(1)ครั้ง (ดูรายงานเหตุการณ์ 033-D) ทำให้ต้องมีการรักษาระยะปลอดภัยไว้อยู่ที่ 30 เมตรจากอุปกรณ์อิเลคโทรนิคและกระดาษที่ไม่มีรูปร่างที่ปลอดภัยจาก 033

ขณะนี้ยังไม่มีข้อกำหนดที่ปลอดภัยจาก 033 สำหรับการเก็บไว้โดยระบบอิเลคโทรนิค █ ใน ██ ของโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ SCP-033 ได้อุทิศเวลาเพื่อหาวิธีที่จะเก็บไว้โดยระบบอิเลคโทรนิค อีก ██ โครงการได้อุทิศเวลาเพื่อประยุกต์ใช้ SCP-033 เป็นตัวสยบฤทธิ์ของ SCP เครื่องจักรที่อาจไม่เป็นมิตรได้ ข้อเสนอแนะอย่างง่ายของศาสตราจารย์ █████████ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เชี่ยวชาญเข้าใจง่าย อยู่ในเอกสาร 033-A ส่วนผลกระทบของมันนั้นสามารถทบทวนดูได้ในเอกสาร 033-Q

เอกสาร 033-A: ผลการซักถามศาสตราจารย์ █████████ หลังจากการสังเกตในครั้งแรก

[-ข้อมูลถูกลบ-]

ศาสตราจารย์ █████████ : เด็กนักเรียนทุกคนรู้ว่า 2+2=4 ความแน่นอนทางคณิตศาสตร์อันมั่นคงของลำดับและค่าของตัวเลขและค่านั้นเป็นพื้นฐานของระบบที่ใช้หลักเหตุผลทุกระบบ เรารู้ว่าหลังจาก 2 คือ 3 และหลังจาก 3 คือ 4 สิ่งที่สูตรนี้พิสูจน์ก็คือเราลืมจำนวนตัวหนึ่งไปในสักที่หนึ่ง จินตนาการว่าถ้าเทคโนโลยีทั้งหมดของเราอยู่ใต้ฐานที่ว่าหลัง 4 คือ 6 สิ เราก็จะไม่รู้ถึงการมีอยู่ของ 5 ใช่มั้ยละ นั่นแหละคือแก่นที่สูตรนี้พิสูจน์ไว้ว่าเราได้พลาดจำนวนตัวหนึ่งไป

[-ข้อมูลถูกลบ-]

ศาสตราจารย์ █████████ : ผมก็บอกคุณไม่ได้หรอกว่าทำไมหนังสัตว์ที่ทำด้วยมือถึงดีที่สุด ผมได้แต่สันนิษฐานว่ามันไปรบกวนความแม่นยำทางคณิตศาตร์ไว้ 2 ทาง หนึ่งคือความไม่เป็นระเบียบของกระบวนการทำอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้ไปทำลายความเป็นระเบียบที่พบได้ในสิ่งที่ทำมาจากเครื่องจักร สองคือรอยยับดูเหมือนจะทำให้มันสับสนไม่ว่าวิธีใดก็ตาม โดยที่มันที่ถูกกักขังอยู่นั้นจะมองหารูปแบบเพื่อระบุลักษณะให้ได้และใช้มันเป็นทางหนี ผมจะบอกคุณอย่างนี้ ยังไงก็ตาม ผมไม่คิดว่าควรปล่อยมันไว้บนอะไรก็ตามเกินว่าสองสามวันนะ ไม่งั้นสุดท้ายมันก็จะหารูปแบบของสิ่งนั้นเจอและหนีออกมาได้ในที่สุด

[-ข้อมูลถูกลบ-]

ศาสตราจารย์ █████████ : ผมไม่คิดว่ามัน”ทำลาย”อะไรก็ตามหรอกนะ ผมคิดว่ามันพยายามจะแทรกตัวไปในระบบของเราและระบบของเราไม่อาจรองรับได้ มันเหมือนว่าพยายามจะยัดหนังสือเข้าไปในชั้นหนังสือที่เต็มแล้วนั่นแหละ ถ้าคุณมีค้อน คุณก็ยัดมันลงไปได้ แต่ชั้นหนังสือก็จะพังลงมาทั้งหมด ถ้ามันสามารถเข้าไปยังระบบอินเตอร์เนตได้ พวกเรา

[-ข้อมูลถูกลบ-]

เอกสาร 033-Q: ผลการทดลอง การทดลองที่ 033-delta 5

SCP-033 ถูกเขียนลงบนกระดาษสำเนาสีขาวผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาด 8.5 x 11 นิ้ว (ต่อไปนี้เรียกว่า X1) กระดาษแผ่นที่สองมีลักษณะเช่นเดียวกัน (ต่อไปนี้เรียกว่า X2) วางอยู่ห่างออกไป 30 ซม.

80 วินาที : สัญลักษณ์ที่เหมือนกับใน SCP-033 ปรากฏบน X2 X1 ไม่เปลี่ยนแปลง

160 วินาที : สูตรทั้งหมดของ SCP-033 ปรากฏบน X2 X1 ไม่เปลี่ยนแปลง

320 วินาที : ทั้ง X1 และ X2 เริ่มเปียก สัญลักษณ์ยังคงมองเห็นได้

640 วินาที : X1 เริ่มแยกตัวและเสียสภาพ กลายเป็นน้ำหนึ่ง(1)ส่วนและสิ่งที่คล้ายเยื่อกระดาษห้า(5)ส่วน แต่ยังคงรูป 8.5 x 11 นิ้วอยู่ สัญลักษณ์เริ่มอ่านไม่ได้ ส่วน X2 ยังคงเปียกเหมือนเดิม สัญลักษณ์ยังคงมองเห็นได้

1280 วินาที : X1 หายไปทั้งแผ่น ส่วนที่เป็นน้ำระเหยไปหมด ส่วนที่คล้ายเยื่อกระดาษก็ระเหิดไปเช่นกัน ส่วน X2 เริ่มแยกตัวและเสียสภาพ กลายเป็นน้ำหนึ่ง(1)ส่วนและสิ่งที่คล้ายเยื่อกระดาษห้า(5)ส่วน แต่ยังคงรูป 8.5 x 11 นิ้วอยู่ สัญลักษณ์เริ่มอ่านไม่ได้

2560 วินาที : X2 หายไปทั้งแผ่น ส่วนที่เป็นน้ำระเหยไปหมด ส่วนที่คล้ายเยื่อกระดาษก็ระเหิดไปเช่นกัน

หมายเหตุ: การกู้คืนข้อมูลจากสาธารณะ
ความคืบหน้าของข่าวสาร 2 เรื่องเมื่อเร็วๆนี้จาก ████████ ปากีสถาน พบว่ามีการค้นพบ”เธต้า ไพรม์”ใหม่อีกครั้งในต่างกรรมต่างวาระกัน รายงานเปิดเผยว่าครั้งแรกนั้น บันทึกว่านักคณิตศาสตร์██ ███████ ████████ ได้ประสบความสำเร็จในการพิสูจน์แย้งสมมติฐานของรีแมนน์ พร้อมกับพิสูจน์ด้วยว่าจริงๆแล้วมันไม่มีตัวอย่างค้านมาตั้งแต่แรก ด้วยเหตุที่ได้กำหนดว่าข้อคัดค้านของสมมติฐานนั้นไม่มีอยู่จริง จึงบ่งบอกได้เพียงอย่างเดียวว่าจำนวนที่ไม่มีอยู่จริงของเรานั้นอาจเกี่ยวข้องด้วย ส่วนเรื่องที่สองนั้นรายงานเกี่ยวกับความขัดข้องของเครือข่ายทางการทหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ SCP ได้ค้นหาที่ตั้งโดยทันทีเพื่อปิดกั้นพื้นที่และป้องกันการหลุดหนีออกไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License