SCP-032

วัตถุ# SCP-032

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-032 ถูกเก็บไว้ในหน่วยกักกันอัตโนมัติที่ 535/15 การปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ SCP-032 นั้นให้จำกัดไว้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเท่านั้น หากมีความจำเป็นจะต้องทำการสัมภาษณ์แล้วให้ใช้ระบบสื่อสารทางไกลของหน่วย แม้ว่า SCP-032 จะไม่เป็นอันตรายโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์ก็ให้จำกัดการเข้าถึงในระยะเวลา 12 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นเนื่องจากผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อจุลชีพที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่ ห้ามมิให้ SCP-032 เข้าถึงวัตถุชีวภาพใดๆซึ่งไม่ได้ผ่านการปรับแต่งหรือผ่านมือมนุษย์มาแล้ว โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่มิใช่มนุษย์ สำหรับรายการการที่จัดหมวดหมู่ไว้แล้วอย่างเต็มรูปแบบนั้นให้ดู เอกสาร-032-RCL SCP-032นั้นไม่ต้องการสารอาหารหรือความสะดวกรูปแบบอื่นใดๆและไม่เคยร้องขอด้วยเช่นกัน

รายละเอียด: SCP-032 เป็นมนุษย์จำลองแบบ F (ลักษณะภายนอกมีความคล้ายคลึงที่ไม่สมบูรณ์ ภายในไม่สอดคล้องกัน) ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบที่มา มันมีส่วนประกอบเป็นเปลือกนอกซึ่งเป็นซิลิโคนย้อมสี (หนา 5.5 มม.) กับเส้นใยพลาสติกโพลีเมอร์ประเภทต่างๆกัน มีรูปร่างภายนอกเป็นหญิงเชื้อสายคอเคเซียนในช่วงอายุประมาณใกล้สามทศวรรษ ภายในของ SCP-032 นั้นเป็นของเหลวน้ำมันที่กลั่นแล้วทั้งหมด ไม่มีโครงสร้างของกระดูกหรือกล้ามเนื้อใดๆ ถึงกระนั้น SCP-032 ก็สามารถเคลื่อนไหวและพูดได้ SCP-032นั้นสามารถปลอมเป็นมนุษย์ได้จากระยะห่างพอสมควร แต่เมื่อเข้ามาใกล้จะดูไม่น่าเชื่อเลยและทำให้ผู้ที่มองดูส่วนใหญ่รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย สิ่งนี้นับว่าไม่ใช่ความผิดปกติ แม้จะดูเหมือนมีการรับรู้และสำนึกตัวตนที่สมบูรณ์ แต่ SCP-032 ก็อ้างว่ามันมิใช่สิ่งมีสติปัญญาและกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ที่สร้างมันเท่านั้น ในขณะนี้สถาบันยังไม่สามารถยืนยันหรือหักล้างคำกล่าวอ้างนี้ได้

SCP-032มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อตัวตนชีวภาพใดๆในระยะใกล้เคียงซึ่งมิได้ถูกสร้าง ถูกสั่งการอย่างเต็มใจ ถูกควบคุม หรือเกี่ยวพันกับมนุษย์ในลักษณะอื่น แม้ว่าลักษณะที่ชัดเจนของผลกระทบนี้จะแต่งต่างกันไป การคงอยู่ของ SCP-032 ก็จะทำให้เกิดความเสียหายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขั้นร้ายแรงและไม่สามารถฟื้นฟูได้ต่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนและ/หรือใช้พลังงานของสิ่งมีชีวิต พืชป่าจะสูญเสียความสามารถในการสังเคราะห์แสง หรือการสร้างและรับพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ส่วนสัตว์จะเกิดกับระบบการหายใจและย่อยอาหาร ฯลฯ สิ่งนี้มีผลต่อจุลชีพด้วยเช่นกัน แต่ดูเหมือนว่าผลกระทบของ SCP-032 จะมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์แทน มีข้อสมมุติฐานว่าความแตกต่างนี้มีสาเหตุมาจากความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันของจุลชีพบางชนิดกับมนุษย์

SCP-032 นั้นถูกพบนั่งอยู่ที่ธรณีประตูที่เป็นบริเวณภายในของศูนย์สถาบัน ██ ใกล้กับ██████████ ประเทศสโลวาเกีย เมื่อบุคลากรฝ่ายความปลอดภัยของสถาบันถามมัน SCP-032ก็อธิบายเรื่องลักษณะผิดปกติของมันและบอกว่ามันอยู่ที่นั่น"เพื่อนำไปเก็บ" ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่มีบันทึกของช่วงเวลาที่มันไปถึง และก็ยังไม่ทราบว่า SCP-032 รู้ตำแหน่งของศูนย์ ██ หรือเข้าถึงโดยไม่ถูกเห็นได้อย่างไร เมื่อถามเหตุผลที่มันต้องการให้สถาบันกักกัน SCP-032 ก็ตอบว่ามันอยู่ที่นั่นตามคำสั่งของเหล่าผู้ที่สร้างมันและต้องการ"การจัดเก็บโดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะถูกเอาไป"

เพิ่มเติม:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License