SCP-031
lovelove.jpg

ภาพถ่ายระหว่างการกักกันเบื้องต้นของ SCP-031

วัตถุ #: SCP-031

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-031 นั้นจะถูกกักกันไว้ในส่วนกักกันในไซต์-77 ส่วนกักกันวัตถุระดับ Safe โดยมนุษย์ผู้ที่จะต้องมีปฎิสัมพันธ์กับ SCP-031 นั้นจะต้องไม่มองวัตถุโดยตรงและสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์คอมเท่านั้น ส่วนการทำความสะอาดนั้นจะทำขึ้นสัปดาห์ละครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ที่จะทำความสะอาดจะต้องสวมแว่นทึบเพื่อป้องกันมิให้ผลกระทบของ SCP-031 เกิดขึ้นอย่างมิได้ตั้งใจ

รายละเอียด: SCP-031 คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปทรงที่แน่ชัด มีน้ำหนัก 75 กิโลกรัม และสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยจะทิ้งสารที่คล้ายกับน้ำมันตามทาง จากการตรวจสอบตัวอย่างเนื้อเยื่อของ SCP-031 พบว่าวัตถุประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อมนุษย์และเนื้อเยื่อผิวหนังและมีความสามารถในการเปล่งเสียงที่คล้ายมนุษย์ด้วยวิธีที่ไม่รุ้จัก

หากมนุษย์มอง SCP-031 โดยตรง มนุษย์ผู้นั้นจะมองเห็นวัตถุเป็นคู่รักในอดีตของตน ซึ่งเมื่อมองวัตถุถูกมองเห็นโดยมนุษย์ SCP-031 จะเริ่มระบุว่าตนเองคือคนรักที่มนุษย์มองเห็นและระบุว่าตนนั้นตกอับและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และร้องขอให้มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบช่วยเหลือตนและขอให้อาศัยอยู่กับตนเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งจนกว่าจะสามารถกลับไปตั้งตัวใหม่ได้ แต่จากการสำรวจนั้น ไม่เป็นที่แน่นอนว่าผลกระทบนี้จะยังคงอยู่และมีระยะเวลาเท่าใดและไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจาก SCP-031 ทั้งสิ้นกี่ราย

เมื่อ SCP-031 ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังที่พักอาศัยของมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบSCP-031 จะเริ่มแสดงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้นั้นซึ่งในระหว่างนี้ SCP-031 จะไม่สัมผัสตัวมนุษย์และจะใช้เพียงเสียงสื่อสารเท่านั้น เมื่อมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบยอมรับให้อาศัยอยู่ด้วย SCP-031 จะเริ่มแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านนั้นทันทีและเมื่อ SCP-031 เริ่มแสดงความผิดปกติกับมนุษย์ผู้อื่น SCP-031 จะเริ่มตีตัวออกห่างจากมนุษย์ผู้เดิม แต่จากการสำรวจบันทึกได้พบว่า SCP-031 นั้นสามารถแสดงความผิดปกติกับมนุษย์ได้มากกว่าหนึ่ง และจากบันทึกนั้นพบว่าวัตถุเคยแสดงความสัมพันธ์กับมนุษย์พร้อมกันถึง 8 คนในเวลาเดียวกัน

แต่ทว่า เมื่อ SCP-031 ได้แสดงความผิดปกติกับมนุษย์พร้อมกันสองคน เมื่อมนุษย์ทั้งสองมองวัตถุพร้อมกัน SCP-031 จะเกิดการขัดแย้งกันในเรื่องเพศ,ลักษณะและนิสัยของสิ่งที่มนุษย์ทั้งสองที่ได้รับความผิดปกติมองเห็น SCP-031 นั้นถูกค้นพบในขณะที่ได้รับรายงานเรื่องความรุนแรงกับมนุษย์เกิดขึ้นในโรงแรมที่เป็นบริษัทฉากหน้าของสถาบัน ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้น เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ระบุถึงลักษณะของ SCP-031 ไม่ตรงกันจำนวนมากและหลังจากนั้นสถาบันได้ส่งทีมเก็บกู้ลงพื้นที่ทันที และได้ทำการลบความทรงจำและยาสลบแบบสูดกับมนุษย์ที่ได้พบเห็น SCP-031 ในเหตุการณ์ครั้งนั้นและเก็บกู้วัตถุได้ทันที ณ วันที่ 11/16/1958SCP-031 ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นระดับ Safe

ภาคผนวก: เจ้าหน้าที่นักวิจัยได้ระบุว่าหากผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่เคยรู้สึกรักใครหรือไม่เคยมีคนรักในอดีต มนุษย์ผู้นั้นจะมองเห็น SCP-031 เป็นเพียงสิ่งที่อยู๋ในรูปร่างมนุษย์โดยมองเห็นใบหน้าไม่ชัดในรูปร่างที่แท้จริงของ SCP-031 การทดลองที่ค้นหาว่าเหตุใดถึงแสดงลักษณะนั้นยังคงต้องทดลองต่อไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License