SCP-030-TH
rating: 0+x

วัตถุ# SCP-030-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-030 จะถูกกักเก็บอยู่ภายในกล่องเหล็กสีดำตัดกับขอบเหล็กสีเงินรูปร่างสี่เหลื่อมผืนผ้าที่มีขนาด 28.6x22x26.3 เซนติเมตร ซึ่งถูกกักเก็บอยู่ภายในตู้นิรภัยที่มีรหัสรักษาความปลอดภัยระดับสูงที่ถูกกักเก็บอยู่ภายในไซต์-██ บุคลากรระดับ 3 เป็นต้นไปเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตัววัตถุ

การดำเนินการวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมจากบุคลากรระดับ 4 เป็นต้นไปอย่างน้อย 1 คน โดยการวิจัยจะดำเนินการภายในห้องเก็บเสียงของทางสถาบันที่ได้รับการก่อสร้างในมาตราฐานระดับสูง จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 หรือบุคลากรระดับ 3 ที่ติดอาวุธจำนวน 2 คน อยู่ภายในรัศมี 2 เมตรของวัตถุร่วมกับบุคลากรที่เป็นผู้ทดลองที่ใช้วัตถุ SCP-030 ไม่อนุญาตให้บุคลากร D-Class เข้าใกล้ผู้ทดลองที่ใช้วัตถุ SCP-030 ในรัศมีที่ต่ำกว่า 2 เมตรเป็นอันขาด มิเช่นนั้นจะดำเนินการวิสามัญฆาตกรรมบุคลากร D-Class โดยทันที เครื่องมือทุกชนิดที่มีการติดตั้งตัวเครื่องกระจายเสียงไว้ที่บุคลากรพกพาไว้กับตัว(เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต)จะต้องฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 ที่เฝ้ารักษาความปลอดภัยในบริเวณหน้าห้องเก็บเสียง

รายละเอียด: SCP-030 คือไมโครโฟนไร้สายจำนวนทั้งหมด 1 อันที่ได้รับการเก็บกู้มาได้บางส่วนจากกลุ่มสุนทรียศาสตร์แห่งเสียงดนตรีโดยเจ้าหน้าที่หน่วย MTF [ข้อมูลปกปิด] จากงานคอนเสิร์ต[ข้อมูลปกปิด] ที่จัดขึ้นใน [ข้อมูลปกปิด] ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น ███ ราย เนื่องจากมีเหตุการณ์การปะทะกันอย่างรุนแรงภายในงาน

SCP-030 สามารถกระจายเสียงด้วยตัวเองภายในรัศมี 100 เมตรเมื่อผู้ทดลองเริ่มเปิดใช้งานโดยผ่านทางตัววัตถุ ถ้ามีเครื่องกระจายเสียงใดๆที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ภายในรัศมี 100 เมตรจากตัววัตถุ เสียงจาก SCP-030 จะสามารถกระจายออกได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีการเชื่อมต่อใดๆจากเครื่องกระจายเสียงนั้นๆ นอกจากนี้ SCP-030 สามารถกระจายเสียงได้ทางโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ วิทยุ หูฟัง และเครื่องมือทุกชนิดที่มีการติดตั้งตัวเครื่องกระจายเสียงไว้

การใช้งาน SCP-030 จะต้องเป็นการร้องเพลงและ/หรือเล่นดนตรีเท่านั้น มิเช่นนั้น SCP-030 จะเป็นเพียงแค่ไมโครโฟนธรรมดาๆอันหนึ่งที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆ และวัตถุมีระบบปิดการทำงานด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติถ้าหากผู้ทดลองไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา 15 นาที

เมื่อผู้ทดลองเริ่มเปิดใช้งานโดยผ่านทาง SCP-030 เป็นเวลาประมาณ 1-30 นาทีก็จะเกิดอาการระยะเริ่มต้นขึ้น อาการที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกทดลองในระยะนี้จะแตกต่างกันออกไปภายใน 3 อาการที่อาจจะเกิดขึ้นแบบสุ่มโดยที่จะเกิดอาการขึ้นเพียงอาการใดอาการหนึ่งเท่านั้น อาการแบบสุ่ม 1 ใน 3 อาการที่สามารถค้นพบได้ในระยะนี้คือ ไม่สามารถขยับร่างกายได้อย่างสิ้นเชิงแม้ว่าความรู้สึกทางด้านร่างกายของผู้ถูกทดลองจะยังคงอยู่โดยที่มีอาการหายใจไม่สะดวกร่วมด้วย หรือมีอาการปวดในช่วงลำตัวอย่างรุนแรงจนผู้ถูกทดลองส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด หรือผู้ถูกทดลองแสดงอาการเครียดอย่างรุนแรง

ต่อมาผลกระทบของอาการระยะสุดท้ายจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ทดลองเริ่มเปิดใช้งานโดยผ่านทาง SCP-030 เป็นเวลาประมาณ 40 นาที-3 ชั่วโมง ผู้ถูกทดลองจะเริ่มมีอาการอีกครั้งอย่างรุนแรงและต่อมาก็จะเสียชีวิตลงในที่สุด สาเหตุการเสียชีวิตและอาการของผู้ถูกทดลองในแต่ละครั้งก็จะแตกต่างกันออกไปตามอาการที่เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้น อาการแบบสุ่ม 1 ใน 3 อาการที่สามารถค้นพบได้ในระยะนี้คือ อวัยวะภายในล้มเหลวจนกระทั่งผู้ถูกทดลองเสียชีวิต ซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่มีผลต่อเนื่องมาจากที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้อย่างสิ้นเชิง หรือมีอาการอาเจียนเป็นเลือดจากการได้รับบาดเจ็บของอวัยวะภายในจนกระทั่งผู้ถูกทดลองเสียชีวิตจากความดันเลือดตกและเสียเลือดมากเกินไป ซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่มีผลต่อเนื่องมาจากอาการปวดในช่วงลำตัวอย่างรุนแรง หรือเกิดอาการคลุ้มคลั่งและทำร้ายตัวเองและ/หรือทำร้ายผู้อื่นจนกระทั่งผู้ถูกทดลองเสียชีวิต ซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่มีผลต่อเนื่องมาจากอาการเครียดอย่างรุนแรง

ผู้ทดลองที่สัมผัสกับ SCP-030 หรืออยู่บริเวณนั้นภายในรัศมี 2 เมตรจาก SCP-030 จะไม่ได้รับอันตรายใดๆจากผลกระทบที่เกิดขึ้น และผู้ถูกทดลองที่เป็นผู้พิการทางความสามารถในการได้ยินจะไม่ได้รับอันตรายใดๆจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น แม้ว่าผู้ถูกทดลองผู้นั้นจะออกห่างจากรัศมี 2 เมตรจาก SCP-030 ไปโดยสิ้นเชิงก็ตาม

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License