SCP-029-TH
rating: +5+x
blank.png

วัตถุ# SCP-029-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-029-TH ถูกเก็บเอาไว้ในกล่องเหล็กภายในล็อคเกอร์ที่มีความปลอดภัยระดับปางกลางภายในเอเรีย-██ ชั้น C-11 การเข้าถึงวัตถุจะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลล็อคเกอร์ใน C-11 และอนุมัติได้เฉพาะการทดลองเท่านั้น การทดลองกับ SCP-029-TH จะทำภายในห้องทดลองที่อยู่ในชั้น C-11 และดำเนินการโดยบคลากรคลาส-D เท่านั้น

รายละเอียด: SCP-029-TH เป็นกำไลสีเงินของผู้หญิงที่ใช้ตะขอเกี่ยวเข้าด้วยกัน ปลายทั้งสองด้านเป็นรูปหัวเสือ วัตถุมีสภาพเก่าแต่ไม่มาก มีการทำความสะอาดมาก่อนที่จะมาอยู่ในความครอบครองของสถาบัน ไม่มีความผิดปกติใดๆเมื่อมองด้วยตาเปล่าหรือแม้แต่การสัมผัสโดยตรง การตรวจสอบเบื้องต้นนั้นไม่พบความผิดปกติเป็นพิเศษ และการตรวจสอบคาร์บอนของวัตถุพบว่าเป็นสิ่งของโบราณ ไม่ต่ำกว่า 100 ปี ไม่ทราบต้นกำเนิดรวมถึงไม่ทราบถึงผู้ครอบครองคนก่อนหน้านั้น

ความผิดปกติของวัตถุนั้นจะปรากฏทันทีต่อเมื่อสวมใส่อย่างเต็มรูปแบบ (มีการเกี่ยวตะขอไม่ใช่แค่วางพาดบนแขนเฉยๆ) เมื่อวัตถุทำงานจะมีแสงปรากฏออกมาจากที่ตาของหัวเสือทั้งสองด้านและสุ่มผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละการสวมใส่ ดังต่อไปนี้

  • สีขาว ; ผู้สวมใส่จะเกือบล่องหนแต่ไม่ 100% ยังคงสามารถเห็นผู้สวมใส่ได้อยู่ร่างๆเหมือนกับพลาสติกโปร่งแสง
  • สีฟ้า ; ผู้สวมใส่จะไร้แรงโน้มถ่วงและลอยตัวอยู่บนอากาศเหนือพื้น 3 เมตร ผู้สวมใส่จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้หากไม่มีที่ยึดเกาะ
  • สีเหลือง ; ผู้สวมใส่สามารถปล่อยแสงที่ไม่เป็นที่รู้จักออกมาจากฝ่ามือได้ แต่ก็มีผลทำให้ฝ่ามือของผู้สวมใส่ได้รับบาดเจ็บจากถูกไฟไหม้ในระดับ 2 แม้จะสวมถุงมือป้องกันแล้วก็ตาม (เนื่องจากว่าลำแสงออกมาจากฝ่ามือ ดังนั้นการสวมถุงมือจึงไม่สามารถช่วยอะไรได้)
  • สีม่วง ; ผู้สวมใส่จะหยุดนิ่งอยู่ในท่าไหนท่านั้น การทดลองได้ผลสีม่วงนี้จะทำให้เวลาของผู้สวมใส่หยุดลง ไม่แก่และมีความทรงจำในช่วงเวลาที่ถูกหยุดเวลาและตลอดไปจนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาถอดวัตถุออกจากตัว อย่างไรก็ตามผู้สวมใส่ยังคงสามารถได้รับผลกระทบภายนอกอื่นๆได้แม้จะถูกหยุดเวลา
  • สีเขียว ; ผู้สวมใส่จะหายตัวไปทันทีและทิ้ง SCP-029-TH เอาไว้ตรงจุดที่หายตัวไป ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้สวมใส่หายตัวไปอยู่ที่ไหน การติดเครื่องติดตามบนตัวผู้สวมใส่ก็ไม่สามารถระบุได้เช่นเดียวกัน
  • สีแดง ; ไม่พบความผิดปกติบนตัวของผู้สวมใส่ ไม่ปรากฏผลกระทบที่แน่ชัด

การค้นพบ: SCP-029-TH ถูกค้นพบว่าอยู่กับผู้ครอบครองคนล่าสุดนั่นก็คือ นาง████████ ที่ถูกหยุดเวลาเอาไว้ นาง████████ได้ถูกระบุว่าหายตัวไปตั่งแต่ พ.ศ. 2550 แจ้งโดยเพื่อนร่วมงานของเหยื่อ เหยื่อไม่มีญาติพี่น้องคนอื่นและอาศัยอยู่ในบ้านทรงยุโรปร้างในจังหวัด████ ที่เป็นบ้านของเหยื่อเอง เหยื่อถูกพบในปี 2561 โดยคนงานที่ถูกจ้างมาให้สำรวจพื้นที่เพื่อที่จะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้น ปัจจุบันนาง████████ได้อาศัยอยู่ในโรงพยาบาล████ ████████ ที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้หลอกจนเหยื่อเชื่อว่าตัวเองมีอาการป่วยทางจิต


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License