SCP-027-TH
rating: +23+x
027-th.jpg

ภาพการแสกน mri ของ SCP-027-TH

วัตถุ# SCP-027-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-027-TH ถูกบรรจุล็อกอยู่ในกล่องกระจกนิรภัยขนาด 2x2x2 ลูกบาศก์เมตร ภายในไซต์-██ โดยมีมาตรการควบคุมแมลงภายในโกดังตามมาตรฐาน IB-07 ของสถาบัน รวมถึงการทดลองใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ SCP-027-TH ต้องอยู่ในห้องที่ผ่านมาตรฐาน IB-07 เช่นกัน

รายละเอียด: SCP-027-TH เป็นรังผึ้งที่มีขนาดใหญ่กว่ารังที่พบเห็นตามธรรมชาติโดยรังนี้ติดอยู่กับกิ่งก้านของต้นหูกวาง รูปลักษณ์ภายนอกของ SCP-027-TH จะต่างจากรังผึ้งทั่วไปเล็กน้อยตรงความเป็นระเบียบของรวงผึ้งแต่ละรวงที่ต่อกันและกระจายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้รูปร่างของ SCP-027-TH ดูเกือบจะเป็นทรง Rhombic triacontahedron ที่เกิดจากสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดด้านเท่าโดยสมบูรณ์

การวิเคราะห์วัสดุของ SCP-027-TH ในห้องแลปนั้นพบว่ามันนั้นเกิดจากไขผึ้งปรกติ แต่ความผิดปรกติของ SCP-027-TH นั่นคือความสามารถในการ "ล่อลวง" สิ่งมีชีวิตในวงศ์ Apoidea สกุล Anthophila หรืออีกนัยหนึ่งคือล่อลวงผึ้งทุกชนิด ผ่านการปล่อยฟีโรโมนชนิดพิเศษที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผึ้งจากเดิมที่จะต้องออกไปหาน้ำหวาน หรือทำการปกป้องรัง หากผึ้งตัวนั้นอยู่ในรัศมีของฟีโรโมนนั้น มันจะยกเลิกพฤติกรรมและทิ้งรังเดิม ก่อนที่จะบินเข้าไปใน SCP-027-TH (ผลกระทบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับนางพญา ส่งผลให้หากมีรังใดอยู่ในรัศมีของ SCP-027-TH จะทำให้นางพญาของรังนั้นตายเนื่องจากไม่มีผึ้งบริวารที่จะหาน้ำหวานมาให้ได้) จากการทดลองพบว่า SCP-027-TH มีผลกับสิ่งมีชีวิตในสกุลข้างเคียงบ้างเป็นบางตัว

ซึ่งผึ้งที่หายเข้าไปใน SCP-027-TH นั้นไปมีทีท่าในการกลับออกมาอีกเลย ผลจากการเอ็กซ์เรย์ภายในรังเห็นเพียงโพรงขนาดเล็กจำนวนมากแต่ไม่พบผึ้งที่ควรจะต้องมีอยู่ข้างใน แกนกลางของมันนั้นเราพบวัตถุรูปทรง Rhombic triacontahedron ที่ไม่สามารถแสกนเข้าไปได้ การผ่าพิสูจน์ถูกระงับโดยดร.บอทท์ อย่างไรก็ตามคาดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้เหล่าผึ้งนั้นหายไป และเป็นตัวปล่อยโฟโรโมนสำหรับการล่อผึ้งมาเช่นกัน

SCP-027-TH ยังมีความสามารถในการผลิตน้ำผึ้งคุณภาพสูงจากการตัดด้านล่างบางส่วนของมันออกมา ซึ่งตัวรังจะมีการซ่อมแซมตัวเองอย่างช้าๆด้วยวิธีการที่ยังไม่ทราบ รวมถึงสารประกอบของน้ำผึ้งที่เก็บเกี่ยวได้จาก SCP-027-TH ที่ตรงกับเกสรของดอกไม้จากหลากหลายส่วนบนโลกนั้นมาได้อย่างไร หรือวิธีการที่ผึ้งออกไปเก็บน้ำหวานนั้น เป็นเรื่องที่ยังไม่ทราบได้เช่นกัน

ปัจจุบันไม่ได้รับอณุญาตให้มีการตัดหรือทำลางบางชิ้นส่วนของ SCP-027-TH เพื่อนำน้ำผึ้งมาใช้บริโภคภายในไซต์อีก จากคำสั่งของดร.บอทท์ และคำสั่งนี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License