SCP-026
026-A.jpg

ห้องโถงหลักของ SCP-026

วัตถุ# SCP-026

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-026 ยังได้รับการล็อคอย่างปลอดภัยและนำขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่มีการดำเนินงานวิจัย สัญญาณเตือนภัยได้รับการตั้งเพื่อแจ้งเตือนทางสถาบันในกรณีที่มีการเข้าจากพลเรือนหรือเอเย่นต์บุคคลอื่น ๆ

รายละเอียด: SCP-026 เป็นเรื่องราวการก่อสร้างอาคารโรงเรียนรัฐบาลสาม (3) เรื่องในปี ████ มีปีกสอง (2) ปีกที่เชื่อมต่อกับห้องโถงกลาง ได้รับการประกาศว่าทำผิดพลาดในปี ████ หลังจากที่ได้รับการพบว่าแบบแปลนพื้นไม่ได้สอดคล้องกับแผนงานอย่างละเอียดของอาคาร (ดูบันทึกการสัมภาษณ์ 026-01) มันได้รับความสนใจจากทางสถาบันหลังจากการหายตัวไปนับหลายครั้งในพื้นที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมเยือนอาคารที่ถูกทิ้งร้าง

อาคารได้แสดงถึงระยะความผิดปกติ พื้นที่ภายในกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าพื้นที่ภายนอกของตัวอาคารได้แบ่งสรร ทางเดินได้แสดงความยาวที่แตกต่างกันในขณะที่บันไดได้มีจำนวนขั้นบันไดขึ้นหรือลงที่แตกต่างกันออกไป จำนวนห้องตามทางเดินได้เปลี่ยนตลอดเวลาที่ได้รับการนับ การพยายามที่จะไปถึงสุดทางเดินระยะไกลจะประสบความล้มเหลวด้วยเหตุนี้จากระยะไกล ทางเข้าตรงผ่านทางไปยังที่หนีไฟที่ตั้งอยู่สุดทางเดินหลักถึงประตูประมาณครึ่งทางลงของระยะห้องโถง

แก้ไข: ดูบันทึก 026-A

026-B.jpg

โถงทางเดินชั้นสองที่ปีกตะวันออก

มีภาพกราฟิตี้จำนวนมากบนกำแพงภายในโรงเรียน ส่วนใหญ่จะปรากฏเป็นสัญลักษณ์รวมถึงสัญลักษณ์แก๊ง ชื่อและศิลปะบาทวิถี อย่างไรก็ตามภาพกราฟิตี้ได้จางลงและปรากฏขึ้นอีกครั้งซึ่งเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย ๆ การเขียนบนกระดานดำและบอร์ดประกาศเปลี่ยนในแฟชั่นที่คล้ายกัน ปกติแล้วตัวอย่างจะเจอระยะจากวิชาการมาตรฐานของโรงเรียน (คณิตศาสตร์ วรรณกรรม ชีววิทยา) จนถึงวิชาที่เฉพาะทางมากกว่านั้นอย่างเช่น การพัวพันเชิงควอนตัม ████████ และสุพันธุศาสตร์ นักวิจัยคนหนึ่งรายงานคณะกรรมการในข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ SCP-████ แต่หลักฐานทางภาพถ่ายได้แสดงแค่กระดานชนวนเปล่า (ดูบันทึก 026-ข) ถ้อยคำ “เด็ก ๆ เคยร้องเพลง” ได้ปรากฏหลายครั้งในสถานที่ต่าง ๆ ทุก ๆ อาคาร แต่ปกติแล้วมักจะไม่มีคำอธิบายสำหรับความหมายของมัน

026-C.jpg

ตัวอย่างค้นพบภายใน SCP-026

ตัวอย่างที่หมดสติจำนวนหนึ่งที่พบอาคารซึ่งมักจะเป็นวัยมัธยมปลายระยะตั้งแต่สิบสองถึงสิบแปดปี พวกเขาแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียน circa ████ ทั้งหมด หลายคนได้รับการระบุว่าเป็นนักเรียนเก่าหรือคณะคุณครูของโรงเรียนที่หายตัวไปหลังโรงเรียนปิดตัวลง (ในอย่างน้อยหนึ่งกรณีที่มากกว่าสิบปีหลังจากการปิด) ปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบว่าพวกเขาเดินทางกลับมาใน SCP-026 ได้อย่างไร (ดูบันทึก 026-ค)

ความพยายามทั้งหมดที่จะปลุกตัวอย่างในขณะที่อยู่ภายในอาคารได้ล้มเหลว ในระหว่างที่กำลังเคลื่อนย้ายออกจากพื้นของ SCP-026 ตัวอย่างได้ตื่นขึ้นมาทันที พวกเขาได้ประสบกับระยะสับสน ก่อนที่จะเสียชีวิตจากการสูญเสียน้ำในร่างกายอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งตามมาด้วยการเน่าเปื่อยอย่างมาก ไม่มีความรู้ที่มีประโยชน์ใด ๆ ที่จะรักษาตัวอย่างจนถึงทุกวันนี้

การที่ไม่สามารถปลุกตัวอย่างได้แพร่กระจายไปยังผู้ที่หลับใหลบนพื้นของ SCP-026แม้ว่าการสูญเสียน้ำในร่างกายอย่างรวดเร็วราวกับว่าจะมีผลกับผู้ที่ได้รับพบเจออยู่บนพื้นของโรงเรียน ดูรายงานเหตุการณ์ 026-12

บันทึก 026-ก: การสำรวจด้วยหุ่นยนต์และการต่อวีดีโอได้แสดงให้เห็นว่าวัตถุที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับช่องว่างอย่างชัดเจนจะเป็นสาเหตุโดยการเปลี่ยนความตระหนักของผู้สังเกตการณ์มากกว่าปรากฏการเกี่ยวกับช่องว่างอย่างแท้จริง สำหรับเหตุผลดังกล่าวนี้ SCP-026 ไม่ได้เป็นที่ต้องการในความชำนาญของหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ โร-8 “นักปิกนิกข้างถนน” ในครั้งนี้

อัปเดต: การสำรวจในภายภาคหน้าได้แสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เกี่ยวกับช่องว่างบางอย่างเกิดขึ้น ดูบันทึกการสำรวจสำหรับรายละเอียด

บันทึก 026-ข: เนื้อหาของกระดาบจดบันทึก หนังสือและชิ้นส่วนของกระดาษได้สังเกตว่าหายไปซึ่งจะปรากฏขึ้นอีกครั้งบนพื้นที่ภายใน SCP-026 เท่านั้น การเขียนครั้งใหม่ ๆ ได้ปรากฏขึ้นซึ่งส่วนมากจะวาดจากภาพกราฟิตี้หรือหนังสือเรียน การระมัดระวังควรจะปฏิบัติในการนำเอกสารบนพื้นของ SCP-026

บันทึก 026-ค: บุคลากรคลาส-D จำนวนมากมายที่ออกมาจาก SCP-026 ได้หายไปจากการควบคุมของทางสถาบันซึ่งจะปรากฏขึ้นอีกครั้งภายในเอาคารที่มีความผิดปกติท่านั้น ตัวอย่างที่ได้รับการสอบถามได้บ่นในก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความฝันที่เหมือนกันถึงประสบการณ์ของพวกเขาโดยเอเย่นต์มาเล็ก

อัปเดต: ดูบันทึกการสัมภาษณ์ 026-08

รายงานเหตุการณ์ 026-12
ในระหว่างการตรวจการรักษาความปลอดภัยตามปกติของ SCP-026 เอเย่นต์มาเล็กได้พบว่าหมดสติอยู่ภายในห้องโถงหลักโดยเอเย่นต์โจนส์ซึ่งเป็นคู่หูของเขา ความพยายามครั้งแรกในการปลุกเอเย่นต์มาเล็กให้ตื่นนั้นใช้ไม่ได้ผลดังนั้นเขาได้ถูกย้ายไปยังไซต์-██ ในขณะที่กำลังออกจากพื้นของ SCP-026 เขาได้ตื่นขึ้นมาอย่างทันทีในสภาพกระสับกระส่าย เมื่อได้สอบถามเขาเปิดเผยว่าเขาได้ฝันเกี่ยวกับฉากในห้องเรียน ความฝันนี้ได้เกี่ยวกับตัวอย่างทุก ๆ รายที่ได้หลับใหลลงบนพื้นของ SCP-026

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License