SCP-022
medium.jpg
ภาพของ SCP-022 ที่ได้จากกล้องวงจรปิด

วัตถุ# SCP-022

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ประตูนิรภัยได้รับการติดตั้งเพื่อปิดผนึกเอาไว้หลังจากเกิดเหตุการณ์ 022-827 ที่ SCP-022 โดยจะยังคงถูกล็อคอยู่ตลอดเวลา ยกเว้นอย่างเดียวคือการปรากฏตัวของตัวอย่าง SCP-022-1 ประตูเดิมของ SCP-022 ได้ถูกทำลายไปในช่วงเหตุการณ์ 022-827 มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแต่ก็ต้องพบกับความล้มเหลว การเฝ้าระวังจะทำโดยกล้องวงจรปิดที่ได้ติดตั้งเพื่อตรวจสอบตัวอย่างของ SCP-022-1

หากตัวอย่างของ SCP-022-1 ปรากฏตัวขึ้น ระบบอัตโนมัติจะทำงานเพื่อเผามันในขณะที่ออกมาจาก SCP-022 ตรงจุดนี้ประตูห้องนิรภัยอาจจะถูกปลดล็อคเพื่อให้บุคลากรเข้าไปทำความสะอาด หากระบบอัตโนมัติไม่ทำงาน ทีมทำลายถูกส่งเข้าไปเพื่อทำให้ SCP-022-1 หยุดทำงาน
ภายใต้สถานการณ์ที่มีสิ่งมีชีวิตเข้าไปใน SCP-022 นอกจากมีคำสั่งของบุคลากรระดับ 4 สำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบ บุคลากรระดับ 4 อาจมีคำสั่งให้จับเก็บ SCP-022-1; อย่างไรก็ตาม พวกมันก็ไม่ได้ถูกเอาออกจากพื้นที่กักกันของ SCP-022

รายละเอียด: SCP-022 คือห้องเก็บศพที่อยู่ใต้ดินของโรงพยาบาล [ข้อมูลปกปิด] ในอังกฤษ จนกระทั่งปี 198█ ไม่ได้มีรายงานว่ามีความผอดปกติเกิดขึ้นภายในห้องเก็บศพ รายงานกิจกรรมแปลก ๆ ที่ได้รับแจ้งครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของปี 198█ สถาบันจึงได้เข้าทำการกักกันพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากอาคารทั้งหลังที่เคยได้รับการประนามในการกระทำผิด เหตุผลที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดของคุณสมบัติแปลก ๆ ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

เป็นบางช่วงที่ลิ้นชักเก็บศพได้ถูกสุ่มเปิดออกเผยให้เห็นซากศพที่ถูกอยู่บนผ้าปู หลังจากนั้นประมาณหกนาทีที่เปิดออก ซากศพจะเคลื่อนไหว และพยายามออกจากห้องเก็บศพ ตรงจุดนี้ซากศพจะถูกเรียกเป็น SCP-022-1 ในบางครั้งซากศพได้รับความเสียหายมากเกินไปหรือประสบความสำเร็จในการย่อยสลายออกจาก SCP-022 หรืออาจขึ้นไปอยู่บนชั้นที่อยู่เหนือตัวมัน ในกรณีนี้โดยทั่วไป SCP-022-1 จะมีการดิ้นรน และชักกระตุกอยู่บนชั้นจนกว่าจะตาย หากตัวอย่างของ SCP-022-1 ตายอยู่บนชั้น ลิ้นชักจะสไลด์ปิดกลับเข้าไป มีรายงานว่ามีกลิ่นหอมของเนื้อที่ถูกเผาอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว

แหล่งพลังงานที่ทำให้เกิดตัวอย่างของ SCP-022-1 ไม่เป็นที่รู้จัก ตัวอย่างไม่มีการหายใจ กิน หรือนอน และร่างกายของพวกมันไม่มีความร้อน จากการวิเคราะห์ SCP-022 ที่ตายแล้วไม่พบความผิดปกติของอวัยวะ หรือของเหลวที่พบได้ในปัจจุบัน; พวกมันดูเหมือนกับซากศพของมนุษย์มากกว่า

ตัวอย่างมีความแข็งแรงทางกายภาพมากกว่าคนปกติ การทดสอบได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีความแน่นอน นักวิจัยคาดว่าความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 500 N (112 ปอนน์) ซึ่งสูงกว่าของมนุษย์ในสภาพที่คล้ายคลึงกัน การวิเคราะห์อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ถ้าผลกระทบนี้มีการเชื่อมต่อจากแหล่งพลังงานที่ไม่รู้จัก หรือถ้ามันเป็นปรากฏการณ์ที่แบ่งแยกออกจากกันทั้งหมด

เมื่อใดที่ส่วนของร่างกายถูกตัดออกจาก SCP-022-1 ส่วนที่มีมวลมากยังคงรักษาผลกระทบของตัวมันเอง ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ตายไป การทำลายส่วนหัว หรือสมองไม่ได้ช่วยให้ SCP-022-1 ตาย; ลำตัวและแขนขาก็ยังคงทำงานอยู่ การทำลายทิ้งดูเหมือนจะเป็นวิธีเดียวที่ประสบความสำเร็จในการยุติตัวอย่างของ SCP-022-1
หากทิ้งมันไว้ตามลำพัง ตัวอย่างของ SCP-022-1 จะตายลงเอง การเคลื่อนไหวทุกอย่างจะสิ้นสุด และพวกมันก็เป็นเพียงแค่ซากศพอีกครั้ง ระยะเวลานี้ขึ้นอยู่กับความเสียหายของร่างกาย และอัตราการสลายตัว ประมาณสองถึงสามสัปดาห์

ตรวจสอบพบว่าร่างกายที่เป็น SCP-022-1 ตรงกับรายละเอียดของศพที่ได้รับแจ้งว่าถูกขโมยมาจากที่เก็บศพทั่วประเทศ ขั้นตอนไปการย้ายนี้กำลังอยู่ในการวิจัย

การเพิ่มซากศพใหม่เข้าไปใน SCP-022 จนถึงตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ วัตถุที่เข้าไปใน SCP-022 ไม่ว่าจะอะไรหลังจากผ่านประตูลิ้นชักจะหายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ ซึ่งรวมถึงวัตถุและตัวอย่างทางชีวภาพ ดูภาคผนวก 022-001 และ 022-002

ตราบใดที่ตัวอย่างของ SCP-022-1 ยังมีการทำงานของปาก ลิ้น และหลอดลม มันสามารถที่จะสื่อสารกับนักวิจัยได้ ดูรายละเอียดการสัมภาษณ์ 022-751

ภาคผนวก 022-001: มีคำร้องขอให้มีการสร้างประตูทางเข้าใหม่สำหรับ SCP-022 โดยใช้ส่วนหนึ่งของกำแพงทางทิศใต้ คำขอกำลังรอการอนุมัติ

ภาคผนวก 022-002: มีกองของสสารที่ถูกค้นพบบนพื้นของห้องตรงทิศเหนือของ SCP-022 ดูเหมือนจะเป็นกองของวัตถุที่ส่งเข้าไปใน SCP-022 ทั้งหมด ยกเว้นมนุษย์ วัตถุทั้งหมดแตก และเสียหาย ส่วนประกอบที่เป็นโลหะถูกปกคลุมด้วยสนิมจำนวนมากกับชิ้นส่วนทางชีวภาพทั้งหมดที่อยู่ในช่วงของการย่อยสลาย การทดสอบได้แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาระหว่างที่มีการแทรกวัตถุเข้าไปใน SCP-022 และมันก็ได้โพล่ขึ้นมาอย่างแม่นยำในเวลา 183 วินาที มนุษย์ที่ถูกนำเข้าไป อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีอยู่ในกองดังกล่าว มนุษย์ที่ถูกนำเข้าไปดูเหมือนว่าอยู่ในที่เก็บศพ และต่อมาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของ SCP-022-1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License