SCP-022
medium.jpg
ภาพของ SCP-022 ที่ได้จากกล้องวงจรปิด

วัตถุ# SCP-022

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ได้มีการติดตั้งประตูนิรภัยขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ 022-827 เพื่อที่จะปิดผนึก SCP-022 ประตูจะต้องถูกล็อคไว้ตลอดเวลา โดยที่มีข้อยกเว้นอยู่เพียงข้อเดียวนั่นก็คือหากมีการปรากฏตัวของ ตัวอย่าง SCP-022-1 ประตูเดิมของ SCP-022 ได้ถูกทำลายไปในช่วงเหตุการณ์ 022-827 มีความพยายามที่จะเปลี่ยนมันแต่ก็ล้มเหลว กล้องวงจรปิดจะถูกติดตั้งไว้เพื่อตรวจสอบตัวอย่างของ SCP-022-1

หากตัวอย่างของ SCP-022-1 ปรากฏตัวขึ้น ระบบอัตโนมัติจะทำงานเพื่อเผามันในขณะที่ออกมาจาก SCP-022 ตรงจุดนี้ประตูห้องนิรภัยจะถูกปลดล็อคเพื่อให้บุคลากรเข้าไปทำความสะอาด หากระบบอัตโนมัติไม่ทำงาน ทีมตอบโต้จะถูกส่งเข้าไปเพื่อกำจัด SCP-022-1 ห้ามมิให้ มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่เข้าไปยัง SCP-022 นอกจากจะได้รับคำสั่งจากบุคลากรระดับ 4 สำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบ บุคลากรระดับ 4 สามารถออกคำสั่งให้จับเก็บ SCP-022-1 แต่ห้ามไม่ให้นำพวกมันออกจากพื้นที่กักกันของ SCP-022

รายละเอียด: SCP-022 คือห้องเก็บศพที่อยู่ใต้ดินของโรงพยาบาล [ข้อมูลปกปิด] ในประเทศอังกฤษ ไม่มีรายงานว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในห้องเก็บศพจนกระทั่งปี 198█ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมแปลกๆ ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนของปี 198█ สถาบันจึงได้เข้าทำการกักกันพื้นที่ โดยมีการเปิดเผยเรื่องราวอย่างเป็นทางการว่าอาคารถูกประนามเป็นพื้นที่ในการกระทำผิด เหตุผลของคุณสมบัติแปลกๆ ที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหัน ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ลิ้นชักเก็บศพจะสุ่มเปิดออกมาเป็นระยะๆ เผยให้เห็นซากศพที่ถูกคลุมไว้ด้วยผ้าปู หลังจากนั้นประมาณหกนาทีที่เปิดออก ซากศพจะเคลื่อนไหว และจะพยายามออกจากห้องเก็บศพ ณ จุดนี้ซากศพจะถูกเรียกว่า SCP-022-1 ในบางครั้งซากศพจะได้รับความเสียหายหรือเน่าเปื่อยมากเกินไปที่จะหนีออกจาก SCP-022 ได้ มันอาจขึ้นไปอยู่บนชั้นที่อยู่เหนือตัวมัน ในกรณีนี้โดยทั่วไป SCP-022-1 จะมีการดิ้นรน และชักกระตุกอยู่บนชั้นจนกว่าจะมันจะตาย หากตัวอย่างของ SCP-022-1 ตายอยู่บนชั้น ลิ้นชักจะสไลด์ปิดกลับเข้าไป มีรายงานว่ามีกลิ่นของเนื้อที่ถูกเผาหลังทันทีจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

แหล่งพลังงานที่ทำให้เกิดตัวอย่างของ SCP-022-1 นั้นยังไม่เป็นที่รู้จัก ตัวอย่างไม่หายใจ กิน หรือนอน และร่างกายของพวกมันไม่มีความร้อน จากการวิเคราะห์ตัวอย่างของ SCP-022-1 ที่ตายแล้ว ยังไม่พบความผิดปกติของอวัยวะหรือสารเคมีที่มีอยู่ พวกมันดูเหมือนกับซากศพของมนุษย์ทั่วไป

ตัวอย่างมีความแข็งแรงทางกายภาพมากกว่าคนปกติ แม้ว่าการทดสอบโดยตรงจะมีปัญหา นักวิจัยได้คาดการว่าความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นจนถึง 500 N (112 ปอนน์) ซึ่งสูงกว่าของมนุษย์ในสภาพที่คล้ายคลึงกัน การวิเคราะห์อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ถ้าผลกระทบนี้มีการเชื่อมต่อจากแหล่งพลังงานที่ไม่รู้จัก หรือถ้ามันเป็นปรากฏการณ์ที่แบ่งแยกออกจากมาจากปรากฏการณ์ทั้งหมด

เมื่อใดที่ส่วนหนึ่งของร่างกายถูกตัดออกจาก SCP-022-1 ส่วนที่มีมวลมากที่สุดจะยังคงมีผลกระทบอยู่ ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ตายไป การทำลายส่วนหัว หรือสมองจะไม่ทำให้ SCP-022-1 ตาย ลำตัวและแขนขาก็ยังคงทำงานอยู่ การทำลายทิ้งดูเหมือนจะเป็นวิธีเดียวที่ประสบความสำเร็จในการยุติตัวอย่างของ SCP-022-1หากถูกทิ้งไว้ตามลำพัง ตัวอย่างของ SCP-022-1 จะตายลงเอง การเคลื่อนไหวทุกอย่างจะสิ้นสุด และพวกมันกลับกลายเป็นเพียงแค่ซากศพอีกครั้ง ระยะเวลานี้ขึ้นอยู่กับความเสียหายของร่างกาย และอัตราการเน่าเปื่อยของร่าง อาจใช้เวลาเท่าไรก็ได้ตั้งแต่สองวันถึงสามสัปดาห์

จากกาาตรวจสอบพบว่าร่างกายที่เป็น SCP-022-1 ตรงกับรายละเอียดของศพที่ได้รับแจ้งว่าถูกขโมยมาจากที่เก็บศพทั่วประเทศ ขั้นตอนการย้ายศพนี้กำลังอยู่ในการวิจัย

การเพิ่มซากศพใหม่เข้าไปใน SCP-022 จนถึงตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ วัตถุที่เข้าไปใน SCP-022 ไม่ว่าจะอะไรหลังจากผ่านประตูลิ้นชักจะหายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ ซึ่งรวมถึงวัตถุและตัวอย่างทางชีวภาพ ดูภาคผนวก 022-001 และ 022-002

ตราบใดที่ตัวอย่างของ SCP-022-1 ยังมีการทำงานของปาก ลิ้น และหลอดลม มันสามารถที่จะสื่อสารกับนักวิจัยได้ ดูรายละเอียดการสัมภาษณ์ 022-751

ภาคผนวก 022-001: มีคำร้องขอให้มีการสร้างประตูทางเข้าใหม่สำหรับ SCP-022 โดยที่ให้ตัดส่วนหนึ่งของกำแพงทางทิศใต้ คำขอกำลังรอการอนุมัติ

ภาคผนวก 022-002: มีกองของสสารที่ถูกค้นพบบนพื้นของห้องตรงทิศเหนือของ SCP-022 ดูเหมือนจะเป็นกองของวัตถุที่ส่งเข้าไปใน SCP-022 ทั้งหมด ยกเว้นมนุษย์ วัตถุทั้งหมดแตก และเสียหาย ส่วนประกอบที่เป็นโลหะถูกปกคลุมด้วยสนิมจำนวนมากกับชิ้นส่วนทางชีวภาพทั้งหมดที่อยู่ในช่วงของการย่อยสลาย การทดสอบได้แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาระหว่างที่มีการใส่วัตถุเข้าไปใน SCP-022 และวัตถุนั้นถูกกลับมา นั้นก็คือ 183 วินาที มนุษย์ที่ถูกนำเข้าไป อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีอยู่ในกองดังกล่าว มนุษย์ที่ถูกนำเข้าไปดูเหมือนว่าอยู่ในตู้เก็บศพ และต่อมาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของ SCP-022-1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License