SCP-019-TH
rating: +18+x
019-th.jpg

SCP-019-TH

วัตถุ# SCP-019-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: หลังจากการกักกันรั่วไหลในสถาบันได้ออกคำสั่งให้ยกเลิกการผลิต ใช้งานและทดลองใดๆ กับ SCP-019-TH อีก โดยวัตถุที่เหลือให้เก็บไว้ในตู้เก็บรักษาสารเคมีในห้องแล็บความมั่นคงสูงใน Site-20 คงไว้เฉพาะการทดลองเพื่อยืนยันสภาพวัตถุประจำปีและการผลิตทดแทนเพื่อการดังกล่าวเท่านั้น

ผู้ปฏิบัติงานในประเทศไทยจะได้รับ ██████████ เป็นประจำทุกไตรมาส ให้รวมถึงผู้ที่มาติดต่องานหรือร่วมงานจากสถาบันสาขาประเทศอื่นที่เข้ามาในประเทศด้วย เพื่อป้องการได้รับ SCP-019-TH ที่อาจเกิดขึ้นได้ การติดตาม SCP-019-TH ขณะนี้ให้ดำเนินการตามแผน CAT-NDRv3 และแจกจ่ายมาตรการค้นหาแก่หน่วยงานบังคับใช้กฏหมายในประเทศเป็นชั้นความลับด้วย

หากพบผู้ที่อ้างว่าได้รับ SCP-019-TH ที่ผ่านการสอบสวนระดับ Sigma-3 สำหรับเขตเมือง และ 3.7 สำหรับเขตชนบท ให้เจ้าหน้าที่สถาบันที่แฝงตัวในหน่วยงานสอบสวนเข้าร่วมตรวจสอบ หากผ่านระดับ Sigma-4.5 ให้ดำเนินการใช้ ██████████ เพื่อพิสูจน์ทราบทันที หลังจากขั้นตอนนี้อาจมีให้ยาลบความทรงจำระดับ B ก่อนปล่อยตัวตามที่เห็นสมควร

การควบคุมข่าวสาร ให้มีการจำกัดการแพร่กระจายออกไป โดยให้เป็นข่าวลือความน่าเชื่อถือต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่สังคมมากเกินไป แต่ให้คงความตระหนักรู้ไว้ในส่วนลึกด้วย

รายละเอียด: SCP-019-TH มีลักษณะเป็นขี้ผึ้งมีความเหนียวสีเหลืองที่สามารถเกาะติดตามพื้นผิวต่างๆ การตรวจสอบส่วนประกอบของสารพบว่าใกล้เคียงกับ ██████████ ██████████ แต่จะแสดงคุณสมบัติออกมาเมื่อนำมาป้ายติดกับผิวหนังของมนุษย์ที่มีชีวิตและระดับสติที่สมบูรณ์อยู่เท่านั้น

เมื่อนำ SCP-019-TH มาป้ายบนผิวหนังของมนุษย์ที่มีชีวิตและระดับสติที่สมบูรณ์ (ต่อไปนี้เรียกว่าเหยื่อ1) วัตถุจะซึมผ่านเข้าไปในผิวหนังในอัตราที่รวดเร็วมากและออกฤทธิ์แก่เหยื่อโดยขั้นตอนที่ยังไม่ทราบ ไม่สามารถตรวจพบได้ โดยหากได้รับวัตถุเกิน 20 มก. จะทำให้เหยื่อเกิดอาการดังนี้

  1. มีระดับการได้สติลดลง ผู้อยู่ด้านหน้าของเหยื่อสามารถสั่งให้เหยื่อทำตามคำสั่งใดๆ โดยไม่ขัดขืนแม้ว่าจะมีอันตรายถึงชีวิตหากยังไม่มีคำสั่งเหยื่อจะอยู่นิ่งๆ เพื่อรอรับคำสั่งไปเรื่อยๆ ในระหว่างที่วัตถุมีฤทธิ์ (เทียบตามขนาดคือ 20 มก. ต่อ ██ นาที ปริมาณการใช้ที่เหมาะสมให้ดูที่ "ข้อควรระวัง")
  2. จากการสอบถามเหยื่อทุกคนแจ้งว่าจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ยังสามารถรับรู้ผลจากการกระทำได้ บางรายอาจเกิดภาวะทางจิตได้ในทันทีแม้ไม่เคยมีประวัติก็ตาม
  3. เหยื่อที่ได้รับวัตถุเกิน 100 มก. ในครั้งเดียว และให้คำสั่งแก่เหยื่อว่า [ข้อมูลถูกลบ] จะสามารถสร้างความทรงจำปลอมให้กับเหยื่อ ซึ่งเรื่องราวอย่างง่ายและไร้เหตุผลสามารถใช้การได้ดี เช่น ทำให้เกิดอารมณ์ รัก เกลียด ผู้ใด ,ทำให้คิดว่าเคยผ่านเหตุการณ์ตามที่สั่ง เป็นต้น

จากการตรวจสอบสมองของเหยื่อขณะที่วัตถุออกฤทธิ์โดย MRI พบว่าสมองของเหยื่ออยู่ภาวะกึ่งหลับใน 3 นาทีแรกและมีภาวะคล้ายถูกการสะกดจิตระดับสูงไปเรื่อยๆ จนกว่าวัตถุจะหมดฤทธิ์ การตรวจสอบทางชีวะภาพอื่นๆ นั้นยังไม่พบผลใดๆ การสะกดจิตและการใช้ยาหลัง SCP-019-TH หมดฤทธิ์ ล้วนแล้วไม่ได้ผล การพิสูจน์ทราบว่าเหยื่อเคยได้รับ SCP-019-TH หรือไม่ จะต้องใช้ ██████████ เท่านั้น

SCP-019-TH จะเสียคุณสมบัติเมื่อสัมผัสกับเหงื่อ น้ำลาย น้ำตา น้ำย่อย และเลือดของมนุษย์ การรับประทานจึงไม่เกิดผลต่อเหยื่อ ซึ่งไอระเหยของวัตถุก็ไม่มีผลเช่นกัน

ข้อควรระวังในการใช้งาน SCP-019-TH

  1. เหยื่อที่ได้รับวัตถุเกิน 1,500 มก. ภายใน 24 ชั่วโมงจะทำให้เหยื่อกลายเป็น [ข้อมูลถูกลบ] ใน 15 นาที ซึ่งจะทำให้ [ข้อมูลถูกลบ] เกิดความเสียหายแก่พื้นที่อย่างมาก หากเหยื่อที่มีพื้นฐานร่างกายระดับสูงกลายเป็น [ข้อมูลถูกลบ] นั้น ต้องดำเนินการอพยพบุคคลออกจากพื้นที่
  2. ความพยายามในการปลูกฝังทัศนะคติในระยะยาวแก่เหยื่อโดยพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้นนั้นจะทำให้เกิดภาวะทางสมอง ตั้งแต่อาการทางประสาทอย่างถาวรจนถึงภาวะสมองกลายเป็นฟองน้ำคล้ายกับโรควัวบ้า

ภาคผนวก-1: SCP-019-TH เป็นผลจากการทดลองของสถาบันที่นำส่วนผสมของยาลบความจำระดับ C, ยาสลบและ██████████ ในประมาณเท่าๆ กัน "นำเข้า" ใน SCP-███ ในตัวเลือก "Fine" โดยถูกกำหนดเป็น SCP เนื่องจากคุณสมบัติจากการทดลอง ต่อมาได้มีการพัฒนาเพิ่มเตรียมที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมๆ กับการทดลองเพื่อยืนยันคุณสมบัติเป็นโครงการคู่ขนาน ซึ่ง ดร.พลพอได้พบการยักยอกนำ SCP-019-TH ออกจากสถาบันโดยกลุ่มนักวิจัยของโครงการพัฒนาฯ จึงได้ประกาศการกักกันล้มเหลวขึ้นในไซต์-29 แต่นักวิจัยกลุ่มนี้ไหวตัวทันหลบหนีออกจากไซต์และนำเอาวัตถุออกไปได้ ██ กิโลกรัม สถาบันพยายามติดตามต่อไป และ D-Class ในโครงการทั้งหมดถูกกำจัด

ภาคผนวก-2: ความเห็นของผู้กอง ██████ หัวหน้าหน่วยประสานงานกรณี SCP-019-TH

"จริงอยู่ที่เหยื่อที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองนั้นเป็นพวกถูกต้มตุ๋น ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา เป็นคดีมูลค่าเป็นหลักแสนหลักล้านบาท แต่คนที่ผ่านการคัดกรองแล้วพบว่ามีปฏิกิริยากับ ██████████ ทั้งหมดจริงแต่กลุ่มนี้เป็นคดีมูลค่าไม่กี่หมื่นทั้งนั้น หน่วยของผมได้ทดลองสุ่มใช้ ██████████ กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในปีก่อน จำนวน ██ ราย พบว่า 50% ก็มีปฏิกิริยากับ ██████████ ด้วย ผมเห็นควรให้มีการปรับปรุงการสอบสวน หรืออย่างน้อยก็ต้องตรวจสอบกระบวนการคัดกรองว่าได้ดำเนินการถูกต้องหรือไม่"

ภาคผนวก-3: สถาบันพบคุณสมบัติของ SCP-019-TH เพิ่มเติมคือ

  • วัตถุจะไม่ซึมผ่านผิวหนังของมือจนถึงข้อมือ และใบหน้าลงมาถึงลำคอ (อันนี้ยังไม่ทราบว่าทำไม)
  • สามารถลดผลกระทบจากวัตถุได้โดยการเจือจางกับ █████ โดยระดับต่ำสุดคือเป็นไอระเหยยาสลบที่อุณภูมิต่ำกว่า 20 องศาได้
  • สามารถแก้ฤทธิ์ของ SCP-019-TH ได้ด้วยการลงไปแช่น้ำ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License