SCP-019
scp-019.jpg

SCP-019

วัตถุ# SCP-019

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-019 จะถูกวางเอาไว้บนตะแกรงขนาด 3x3x4 เมตร ในห้องที่ทำมาจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีเตาเผาติดตั้งไว้ ห้องจะถูกทำให้อยู่ในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียลต่อเมื่อเตาเผาไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน จะมีห้องสังเกตการณ์ถูกแยกออกมาอีกห้องโดยจะมีหน้าต่างกระจกกั้นเอาไว้สำหรับการเฝ้าสังเกต SCP-019 ถ้า/เมื่อตัวอย่างของ SCP-019-2 ปรากฏขึ้น เตาเผาจะถูกเปิดใช้งาน ในกรณีที่มีการระบาดของ SCP-019-2 อาวุธปืนธรรมดาสามารถที่จะกำจัดตัวอย่างได้อย่างประสิทธิภาพ แต่ในกรณีที่มีการระบาดเป็นกลุ่มนั้นเครื่อนพ่นไฟจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ควรเก็บ SCP-019 ให้อยู่ในแนวตั้งเสมอ

รายละเอียด: SCP-019 ดูเหมือนจะเป็นแจกันขนาดใหญ่ที่ทำมาจากเซรามิก ปากแจกันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เมตร และสูง 2.4 เมตร รูปแบบและลวดลายของมันบ่งบอกว่าถูกสร้างขึ้นตามแบบกรีซโบราณ การสรุปหาอายุของมันยังคงเป็นไปไม่ได้ การทำให้พื้นผิวของวัตถุแตกหรือร้าวก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน หากวิธีที่จะทำลาย SCP-019 ถูกค้นพบมันจะต้องถูกทำลายไปกับผลกระทบของมันโดยที่ไม่ต้องมีการลังเล

จะมีสัตว์ประหลาดจะโผล่ขึ้นมาจาก SCP-019 เป็นระยะๆ กลุ่มของสัตว์ประหลาดเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น SCP-019-2 สัตว์ประหลาดพวกนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละตัว แต่พวกมันมักจะมีขนาดเล็ก และมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ (แม้ว่าบางครั้งอาจมีลักษณะของสัตว์) และพวกมันมีความดุร้ายเป็นอย่างมาก พวกมันมักจะใช้ฟันหรือกรงเล็บในการจู่โจม แม้ว่าพวกมันจะอ่อนแอ (และยังติดไฟง่าย) แต่ถึงยังไงพวกมันก็ยังคงเป็นภัยคุมคาม หากมีจำนวนมาก

เมื่อวัตถุถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิศูนย์ (0) องศาเซลเซียล พวกมันทั้งหมดจะหยุด จะมีตัวที่โพล่ออกมาจาก SCP-019 ในอัตราหนึ่ง (1) ตัวต่อชั่วโมง ลักษณะต่อไปนี้เป็นที่รู้กันว่าจะมีผลกระทบต่อการปรากฏตัวของ SCP-019-2 :

scp-019-2.jpg

ตัวอย่างตัวหนึ่งของ SCP-019-2

  • การเคลื่อนไหวของ SCP-019
  • ภัยต่อ SCP-019
  • การเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิทั้งสูงและต่ำ
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างฉับพลัน
  • การใส่สิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตเข้าไปในด้านในของ SCP-019 (รู้จักกันว่าทำให้เกิดปฏิกิริยาแบบ "ท่วมท้น")

ลักษณะอาจจะหรือไม่อาจมีผลกระทบต่อการปรากฏตัวของ SCP-019-2 :

  • การมีมนุษย์อยู่ใกล้กับ SCP-019
  • สภาพอากาศในปัจจุบัน
  • เฉพาะกับบางคนที่อยู่ใกล้กับ SCP-019 (บางคนดูเหมือนจะมีผลต่อการปรากฏของ SCP-019-2 มากกว่าคนอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด)

นอกจากนี้การกระดกหรือเอียง SCP-019 จะสร้างปฏิกิริยาเหมือนกับการ "เติม" SCP-019-2 ในก่อนหน้านั้น แม้ว่าผู้ที่มองเข้าไปใน SCP-019 จากด้านบนจะเห็นว่ามันเป็นเพียงหลุดที่มืดสนิท เนื่องจากอัตราการผลิต SCP-019-2 ขณะถูกรบกวน ทำให้การวัดความลึกของโพลงเป็นเรื่องยาก และคาดว่าไม่สอดคล้องกับขนาดที่วัดได้จากภายนอก

ภาคผนวก: เอกสาร SCP-019-2-A
บันทึก SCP-019-2 ได้ถูกเก็บรักษาเอาไว้โดย ดร.ไลท์ และดร.โวซ์

██/██/████
ตัวอย่างตัวหนึ่งของ SCP-019-2 ได้ถูกนำออกจากห้องกักกัน และเก็บเอาไว้ในคุมขังที่แข็งเป็นพิเศษ ให้น้ำกับไก่สดเป็นอาหาร ตัวอย่างเริ่มสงบ และเปร่งเสียงที่ฟังไม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ต้งใจที่จะออกเสียงเป็นภาษากรีซโบราณ แม้ว่ายังไม่ทราบถึงเหตุผลนี้ แต่ตัวอย่างก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าสัตว์

ตัวอย่างมีชีวิตอยู่ต่ำกว่า 48 ชม. และการผ่าได้เผยให้เห็นอวัยวะที่สอดคล้องกันในระดับเซลล์ทางชีววิทยาตามปกติ แต่โครงสร้างกับกระดูกนั้นไม่เสถียรกันอย่างมาก ความผิดปกติที่พบนี้ได้รวมถึงระบบทางเดินหายใจที่ไม่คงที่ แล้วถัดไปจากทางเดินอาหารก็แทบจะไม่มีอวัยวะอื่น ๆ ปรากฏอยู่ ตัวอย่างอื่น ๆ ทั้งหมดที่ถูกจับมาได้จะมีรูปแบบพฤติกรรมและการตายที่คล้ายคลึงกัน

หมายเหตุ: ดูเหมือนว่าตัวอย่างของ SCP-019-2 ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีชีวิตอยู่ภายนอก SCP-019 เป็นเวลานาน ๆ ได้ -ดร.โวซ์

██/██/████
ห้องกักกันได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยจากการสัมผัสกับตัวอย่าง SCP-019-2 มาเป็นเวลานาน ซึ่งทีมงานยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบเพราะบางส่วนมีลักษณะที่โปร่งใส ยังไม่ได้มีการตรวจสอบในก่อนหน้านั้น ทีมตรวจสอบก็ยังคงแจ้งถึงความผิดปกติต่อไป

██/██/████
ทีมตรวจสอบได้แจ้งว่าตัวอย่าง SCP-019-2 บางส่วนในตอนนี้ดูเหมือนจะทนทานต่อการถูกเผามากกว่าตัวอื่น ๆ มันเป็นการตั้งสมมติฐานไว้ว่าเป็นกลไลการป้องกันตัวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ SCP-019

██/██/████
ตัวอย่าง SCP-019-2 ส่วนใหญ่ที่อยู่ในตอนนี้ทนทานต่อการเผาไหม้จากเตาเผาโดยสิ้นเชิง วิธีฉีดน้ำกรดแทนการเผาจะได้รับการพิจารณา และได้มีการศึกษา "การวิวัฒนาการ" ของ SCP-019-2 และอาจจะเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่า SCP-019-2 มีสติปัญญา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License