SCP-017-TH
rating: +15+x

วัตถุ# SCP-017-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-017-TH ไว้ในกล่องกระจกนิรภัยปริมาตร 250 ลบ.ซม. วางบนแท่นความสูง 120 ซม. ห้องที่เก็บวัตถุต้องไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย และต้องมีไฟส่องสว่างไร้เงาทั่วห้อง พร้อมเปิดระบบป้องกันแบบมาตรฐาน (ระเบิด ไฟฟ้า เคมี และมีม) ขณะนี้งดการทดลองตามคำขอของ ดร.พลพอ เอกสารการทดลองที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เฉพาะนักวิจัยที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่เข้าถึงได้ เอกสารผลการทดลองของโครงการ 017-A1 ให้เก็บไว้ใน [ข้อมูลถูกปกปิด], ยกเลิกโครงการแล้ว

ให้เผยแพร่ผลการทดลองของโครงการ 017-A2 ออกสู่สาธารณะผ่านแล็บวิจัยที่สถาบันใช้ในการติดต่อกับภายนอก เพื่อเร่งให้เกิดการแข่งขันจากภายนอกเพื่อทำความเข้าใจใน SCP-017-TH และหารายได้จากค่า License ปัจจุบันให้โครงการขึ้นตรงกับ O5-█

โครงการ 017-A3 ดำเนินการโดย ดร.พลพอ และนักวิจัยในโครงการเท่านั้น การทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใดๆ ให้ใช้
สัตว์ทดลองหรือคลาส-D เท่านั้น ให้รายงานผลทุกครั้งแก่คณะกรรมการ O5 โดยให้เป็นหนึ่งในวาระการประชุม

รายละเอียด: SCP-017-TH คือวัตถุทึบสีดำรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งมีปริมาตรที่เหลืออยู่ปัจจุบันคือ 62 ลบ.ซม. จากการทดลองขั้นต้นพบว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโลหะที่ใช้ในการสร้างอากาศยาน แต่มีความแข็งเพียงระดับ 4 ตามมาตราของโมส์เท่านั้น (ประมาณเล็บมนุษย์) การทดสอบกับเนื้อเยื่อมนุษย์พบว่าทำปฏิกิริยาต่ำกว่าไททาเนี่ยม วัตถุจะมีอุณภูมิเท่ากับห้องอยู่เสมอ

SCP-017-TH นั้นจะมองเห็นเป็นสีดำในทุกสเปกตรัมของสีหรือกล่าวได้ก็คือรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถลอดผ่านวัตถุนี้ได้ ไม่ว่าจะส่งที่กำลังสูงเท่าใดตาม เครื่องมือวัดไม่พบว่ามีการดูดกลืนหรือแผ่รังสีใดๆ หรือการสั่นสะเทือนออกมาจากวัตถุเลย การพยายามเคลือบด้วยสีหรือสารเคมีใดๆสามารถทำได้ แต่สิ่งดังกล่าวจะหลุดลอกออกมาเองหลังจากยึดได้ไม่เกิน 15 นาที

SCP-017-TH สามารถทนความร้อนได้ 3,400 องศาเซลเซียส ก่อนจะหลอมเหลวและเสียคุณสมบัติ เมื่อลดอุณหภูมิลง วัตถุจะคืนตัวกลับมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสได้เองและกลับมามีคุณสมบัติเดิม การเพิ่มความแข็งตามกระบวนการโลหะศาสตร์ไม่ได้ผล การผสมวัสดุใดๆ เข้าไปในช่วงที่หลอมเหลวนั้นจะเกิดการแยกชั้นของวัตถุนั้นออกมาหลังจากคืนตัว ทั้งนี้วัตถสามารถคืนตัวเป็นรูปร่างต่างๆ โดยใช้แม่พิมพ์ได้ และจะไม่เปลี่ยนแปลกหากทำการไม่หลอมด้วยความร้อนใหม่

บันทึกจากเหตุการณ์ ███████████ : วันที่ ██/██/20██ ศ. █████ █████████ นักวิจัยอาวุโสระดับ █ ได้ขอใช้งบประมาณของแล็บเพื่อศึกษา "สสารมืด"1 การดำเนินการเป็นไปอย่างเชื่องช้า มีนักวิจัยผู้ช่วยถูกขับออกจากแล็บมากมาย และบางส่วนถูกลบความทรงจำระดับ B โดยไม่ได้รับการชี้แจงต่อคณะที่ประชุม จนในวันที่ ██████████ (1548 วัน หลังเริ่มดำเนินการ) ได้เกิดเหตุไฟไหม้อย่างรุนแรงในห้องแล็บ ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ แม้แต่การใช้คาร์บอนและการทำให้เป็นสูญญากาศ จนต้องปล่อยให้ดับเอง หน่วย MTF ของสถาบันเข้าปิดพื้นที่ทันที จากการสอบสวนพบว่าต้นเพลิงมาจากร่างกายของ ศ. █████████ ทุกอย่างภายในห้องกลายเป็นขี้เถ้าจากความร้อนสูง แต่ห้องแล็บนี้ทนความร้อนได้ถึง 4,000 องศาจึงไม่ทำให้ไม่มีการลุกลามออกมา สิ่งเดียวที่ MTF เก็บออกมาจากกองขี้เถ้าได้คือวัตถุสีดำสี่เหลี่ยมจตุรัตขนาด ███ ลบ.ซม. มันถูกค้นพบความผิดปกติโดย ดร.พลพอ และ SCP-017-TH ในภายหลัง


รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 017-1A: คือโครงการใช้การวิศวกรรมย้อนกลับจากข้อมูลที่เหลือของ ศ.█████████ ทำให้เกิด [ข้อมูลปกปิด] ขึ้นกับร่างของคลาส-D และเกิดปรากฏการลุกเป็นไฟอย่างเฉียบพลันวัตถุชีวภาพที่สัมผัสกับเปลียวไฟจะลุกเป็นไฟตามไปด้วย ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงภายในห้อง

หลังจากไฟดับก็ไม่พบความร้อนผิดปกติ หน่วย MTF-██ เข้าเก็บกู้พบว่ามี [ข้อมูลถูกลบ] อยู่ในกองขี้เถ้าที่น่าจะเคยเป็นร่างกายมนุษย์ทำเมื่อสัมผัสแล้วจะเกิด [ข้อมูลถูกลบ] จึงทำลายด้วยการละลายด้วยกรด HCI แล้วเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการบำบัด

โครงการ 017-A2: คือโครงการที่ใช้ศึกษาทำความเข้าใจแก่ SCP-017-TH โดยพยายามแบ่งตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น "วัตถุดำ" ในบางช่วงความถี่ และได้รับอนุมัติให้เปิดเผยผลต่อสาธารณะผ่านห้องแล็บที่สถาบันใช้ติดต่อภายนอกเพื่อให้เกิดการพัฒนาแข่งขันกันให้รวดเร็ว ซึ่งขณะนี้มี 3 สิ่ง ได้แก่

  • วัสดุดูดซับเสียง เป็นวัตถุดำในความถี่ 3-32,000 Hz ในขั้นทดลอง สามารถผลิตเป็นสีใดๆ ก็ได้ สร้างเป็น "ห้องที่เงียบที่สุดในโลก" ยังคงมีข้อบกพร่องในการใช้งานบางอย่างทำให้ไม่สามารถป้องกันเสียงได้ 100% ในทางปฏิบัติ
  • วัตถุที่ดำที่สุดในโลก มันเป็นเพียงคำกล่าวอ้างสำหรับการประชาสัมพันธ์เท่านั้น วัตถุที่สถาบันสร้างขึ้นได้นั้นเป็นวัตถุดำในความถี่ที่ตามนุษย์มองเห็นได้ 99.910% ขณะนี้มีแล็บของเอกชนสร้างวัตถุที่ดำได้ถึง 99.965% แล้ว ทางโครงการกำลังเข้าตกลงร่วมมืออยู่
  • โลหะสเตลล์ วัตถุต้นแบบนั้นเป็นสีดำในความถี่ UHF ถึง X-Band อย่างสมบูรณ์ สามารถทำเป็นชิ้นส่วนของอากาศยานได้ทั้งลำ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตจำนวนมากยังไม่พร้อม ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของประเทศ █████,███ และ ██████████ นั้นสามารถลดการสะท้อนได้เฉพาะ UHF และ X-Band2ได้บางส่วนคือ ███-███ MHz และ ████-█████ MHz เท่านั้น การลดการสะท้อนแบบหลากหลายคลื่นในสายการผลิตจำนวนมากยังต้องพัฒนาด้านวัสดุอีกมาก3

โครงการ 017-A3: เป็นโครงการที่นำผลจาก โครงการ 017-A1 มาดำเนินการอย่าง "ปลอดภัยมากขึ้น" พยายามลดความสูญเสีย และทำให้เกิดการนำมาใช้งานจริงในสถาบัน ขณะนี้ผลผลิตที่ได้กำลังอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาโดยที่ประชุม O5 และฝ่ายยุทธการ


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License