SCP-016

วัตถุ# SCP-016

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-016 ยังคงอยู่ภายในพื้นที่ขนาด 5x5x5 เมตร อยู่ตลอดเวลา ภายใต้การเก็บรักษาอุณหภูมิไม่เกินศูนย์ (0) องศาเซลเซียล SCP-016 อยู่ภายในจานทดลองในห้องกักกันตลอดเวลา นอกจากว่าจะมีคำสั่งอื่น ๆ จากบุคลากรระดับ 4 หรือ O5
เอกสารที่ใช้ประกอบในการทดลองกับ SCP-016 จะต้องส่งก่อน และหลังจากการวิเคราะห์ และสำเนาของ SCP-016 อาจมีการนำออกมา ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ มีผลทำให้ถูกกำจัด หรือถูกโยกย้ายไปเป็นบุคลากรคลาสD บุคลากรที่ได้รับอนุญาตอาจจะได้รับอนุญาตให้มีการวิเคราะห์ และทดสอบกับ SCP-016 ภายใต้เงื่อนไขขั้นตอนการกักกัน BC-L5

หากมีการระบาดเกิดขึ้นแม้ว่าจะทำตามขั้นตอนดังกล่าวในข้างต้นแล้ว บุคลากรที่มีหน้าที่สั่งการจะดำเนินการใช้คำสั่งซิกม่าเพื่อรับมือกับสถานการอันตราย และวางแผนการกักกัน บุคลากรที่มีการติดเชื่อจะถูกกำจัดภายในไซต์โดยกองกำลังลักษณะป้องกันตามสภาพภารกิจบังคับ (ลปภบ.) หน่วยต่อต้านทางชีวภาพ และอุปกรณ์ต่อต้านสารเคมี หากเกิดการติดเชื้อภายนอกการกักกันหลัง 48 ชั่วโมง ไซต์จะถูกระเบิดด้วยนิวเคลียร์ และบุคลากรที่ยังคงหลงเหลืออยู่จะไม่ถูกอพยพออกจากสถานการณ์เหล่านั้น

SCP-016 ได้แสดงให้เห็นว่าอยู่รอดได้ถึงหก (6) ชั่วโมง ภายในเลือด และนานหลายนาทีในอากาศ แสงจากดวงอาทิตย์ และสารคลอรีนที่มีความเข้มข้นสูงได้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้จากวัสดุต่าง ๆ

รายละเอียด: SCP-016 คือโรคที่แพร่กระจายในกระแสเลือดที่เก็บกู้มาได้จากคนงานเหมืองใน █████ ที่ได้รับบาดเจ็บในขณะที่ทำงานอยู่ในบริเวณรอยต่อของถ่านหินที่อยู่ลึกลงไป กล่าวว่าบาดเจ็บจากการได้รับการปนเปื้อนจากฝุ่นของถ่านหินภายในเหมือง อาจเป็นไปได้ว่าคนงานได้รับการติดเชื้อจากสปอร์ที่แฝงตัวอยู่ในนั้น หลายวันต่อมา SCP-016 ได้เริ่มแพร่เชื้อไปยังคนงานที่เหลืออยู่ในเหมืองแร่ เช่นเดียวกับทีม CDC ที่ส่งไปจัดการกับโรคระบาด บุคลากรของสถาบันจึงได้เข้าไปควบคุมเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และกำจัดบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ
ผู้ป่วยได้ถูกนำตัวไปกักขัง และทำลายเหมืองแร่ด้วยระเบิด

SCP-016 มีระยะในการฟักตัวตั่งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึงสอง (2) ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงสถานะ และจำนวนของผู้ติดเชื้อคนอื่นภายในพื้นที่
อาการแรกเริ่มมีลักษณะคล้ายกบัเป็นหวัด รวมถึงอาการคันตา น้ำมูกไหล ไอ และปวดเมื่อยตามร่างกาย ขั้นตอนที่สองจะเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ประกอบกับรูปแบบของอาการเป็นโรคไข้เลือดออก ขณะที่สิ่งมีชีวิตจะมีเลือดออกในปริมาณที่เล็กน้อยและกลายเป็นการสำลักอยู่ในปอด
สร้างละอองของเหลวออกมา
ในระหว่างขั้นตอนที่สาม ผู้ป่วยจะ "เจ็บ และเลือดออก" เลือดจำนวนมากจะไหลออกมาจากทวารทั้งห้าของร่างกาย และช่องคลอด (ในกรณีของเพศหญิง) โลหิตจะพุ่งออกมาอย่างเฉียบพลันจากผู้ป่วยในช่วงตอนท้าย : จากการสังเกตผู้ป่วยจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดไปได้ไกลกว่าห้าม (5) เมตร ผู้ป่วยจะอยู่รอดหากได้รับการรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายเลือด โดยเชื้อโรคจะกลับไปเป็นเชื้อแฝงอีกครั้ง ย้อนกลับไปสู่ช่วงระยะการฟักตัว

สิ่งที่แยกความแตกต่างของ SCP-016 จากสายพันธุ์อื่น ๆ ของโรคไข้เลือดออก เช่น Ebola และ Marburg ก็คือมันมีการตอบสนองผิดปกติต่อความเครียดอย่างมาก ผู้ป่วยที่อยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดสูง (เช่น ตกอยู่ในอันตราย) สิ่งมีชีวิตจะมีการกลายพันธุ์ของ DNA เป็น Retrovirus มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการอยู่รอดของมันโดยการแบ่งตัวอย่างรวจเร็วเพื่อทำการเขียนลักษณะ DNA ของผู้ป่วยขึ้นใหม่ และไปกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์อย่างรวจเร็วด้วย
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลักจะเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงแรก กับการฟื้นฟูสภาพร่างกายใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในสอง (2) สัปดาห์ ผู้ป่วนส่วนใหญ่จะไม่รอดจากกระบวนการนี้เนื่องจากร่างกายต้องทำงานอย่างหนัก

ผลกระทบข้างเคียงที่น่าสนใจในการเปลี่ยนแปลงคือการกระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าวเพิ่มมากขึ้น เชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนี้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับโรคพิษสุนัขบ้า ในรายงานอื่น ๆ นั้นผู้ป่วยที่ถูกเปลี่ยนแปลงทางร่ายกายจะไม่ปรากฏว่า SCP-016 มีคุณสมบัติของโรคไข้เลือดออก : อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วจะยังคงผ่านขั้นตอนกระบวนของ SCP-016 อยู่ดี

ภาคผนวก : บันทึกการทดลองการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ SCP-016

ตัวทดลอง D-016-1 : บุคลากรคลาส-D ได้รับเชื้อจาก SCP-016 ได้แสดงอาการระยะแรก ตัวทดลองเริ่มมีอาการน้ำท่วมปอดอย่างช้า ๆ ใน 24 ชั่วโมง SCP-016 ได้กลายพันธุ์เข้าไปในกระแสเลือด เปลี่ยนแปลงปอดและเหงือก ตัวทดลองรอดชีวิตอยู่สอง (2) สัปดาห์ จากการถูก SCP-016 เปลี่ยนแปลงแขนขาให้กลายเป็นครีบ ดวงตาของตัวทดลองฝ่อลง และเปลี่ยนแปลงการได้ยินเป็นการใช้คลื่นเสียงโซนาร์คล้ายของปลาวาฬชนิดหนึ่ง น้ำทั้งหมดถูกเอาออกมาทำให้หายใจไม่ออก : ศพถูกเผาโดยไม่ต้องชันสูตร

ตัวทดลอง D-016-2 : บุคลากรคลาส-D ได้รับเชื้อจาก SCP-016 ได้แสดงอาการระยะแรก ตัวทดลองเริ่มมีอาการน้ำท่วมปอดอย่างช้า ๆ ใน 24 ชั่วโมง SCP-016 ได้กลายพันธุ์เข้าไปในกระแสเลือด ทำให้ตัวทดลองถูกขยายตัวของกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว การขยายของกระดูก และนิ้วมือ ตัวทดลองพยายามจะหนีออกจากห้องขังโดยการเจาะทะลุประตูเหล็ก ตัวทดลองล้มเหลว และเสียชีวิตจากน้ำท่วมปอด

หมายเหตุ : ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ตัวทดลองทั้งสองกลับมีผลที่แตกต่างกัน มันดูน่าสนใจ - ดร. ████████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License