SCP-015
medium.jpg

ภาพภายในของ SCP-015

วัตถุ# SCP-015

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจาก SCP-015 นั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จึงได้ทำการกักกันในที่พื้นที่ ให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรจากอาคารที่ใช้เก็บ SCP-015 ตลอดเวลา และห้ามไม่ให้สิ่งปลูกสร้างใดๆสัมผัสกับอาคารที่เก็บ SCP-015 สามารถขออนุญาตเพื่อทำการสำรวจได้ แต่ต้องเป็นทีมสามคนและมีสายนิรภัยกับเครื่องติดตามตัวGPSด้วยเท่านั้น ถ้ามี SCP-015 ยื่นออกมาให้ใช้ฝาครอบแล้วปิดผนึกทันที โดยให้ลงบันทึกและเวลาไว้ด้วย

ห้ามทำพฤติกรรมก้าวร้าวใน SCP-015 ห้ามนำเครื่องมือใดๆ ก็ตามเข้าไปใน SCP-015 และไม่ต้องทำการซ่อมบำรุงดูแลใดๆ กับ SCP-015

รายละเอียด: SCP-015 เป็นท่อน้ำ ช่องลม หม้อไอน้ำ และเครื่องประปาอื่นๆ ที่มีอยู่เต็มโกดังใน ███████ ท่อน้ำนั้นดูเหมือนจะยืดออกเองเมื่อไม่มีคนดูอยู่และพยายามจะเชื่อมต่อกับระบบท่อน้ำและประปาใต้ดิน ในขณะนี้ประมาณว่า SCP-015 นั้นมีท่อน้ำยาวรวมกันกว่า 190 กิโลเมตร ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 2.5 เซนติเมตรถึงใหญ่กว่า 1 เมตร ท่อบางท่อนั้นดูใหม่ ที่เหลือนั้นขึ้นสนิมและรั่ว มีรายงานท่อเหล่านี้ทำจากกระดูก ไม้ เหล็กกล้า ขี้เถ้าอัด เนื้อมนุษย์ แก้ว และหินแกรนิต ไม่พบท่อที่ทำจากตะกั่ว พลาสติก PVC ทองแดง หรือวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการผลิตท่อน้ำตามปกติอยู่เลย

SCP-015 จะตอบสนองต่อเครื่องมือและการกระทำที่ก้าวร้าว บุคลากรที่มีพฤติกรรมรุนแรง ถือเครื่องมือเข้าไป หรือพยายามที่จะสร้างความเสียหายหรือซ่อม SCP-015 ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม จะทำให้มันมีปฏิกิริยาตอบสนอง โดยที่ท่อที่อยู่ใกล้กับผู้ก่อกวน จะแตกออกและพ่นสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาที่ผู้ก่อกวนเป็นเวลาหลายวินาทีก่อนจะที่จะหยุดอย่างกระทันหัน มีรายงานว่าในท่อพวกนี้มีน้ำมัน ปรอท ฝูงหนู ฝูงแมลงที่ไม่อาจระบุสายพันธุ์ได้ เศษแก้ว น้ำทะเล เครื่องใน และเหล็กหลอม ท่อต่างๆ นั้นจะแตกอยู่รอบๆ ตัวของผู้ก่อกวน จนกว่าพวกเขาจะตายหรือหนีออกมาได้

SCP-015 นั้นถูกตัดออกจนเหลือจนแต่ในอาคารปัจจุบัน หลังจากที่เคยเชื่อมต่อกับอาคารอีก 11 แห่งในบริเวณใกล้เคียง ถึงตอนนี้ มีบุคลากรเสียชีวิตแล้ว 11 ราย หายสาปสูญอีก 20 ราย มีรายงานว่ามีเสียงทุบและเสียงกรีดร้องดังมาจากภายในของ SCP-015

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License