SCP-015
medium.jpg

ภาพภายใน SCP-015

วัตถุ# SCP-015

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-015 นั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จึงได้ทำการกักกันในที่พื้นที่ ให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรจากอาคารที่ใช้เก็บ SCP-015 ตลอดเวลา และไม่ให้สิ่งปลูกสร้างใดๆสัมผัสกับอาคารที่เก็บ SCP-015 สามารถขออนุญาตเพื่อทำการสำรวจได้ แต่ต้องเป็นทีมสามคนและมีสายนิรภัยกับเครื่องติดตามตัวGPSด้วยเท่านั้น ถ้ามี SCP-015 ยื่นออกมาให้ใช้ฝาครอบแล้วปิดผนึกทันที โดยให้ลงบันทึกและเวลาไว้ด้วย

ห้ามใช้พฤติกรรมก้าวร้าวใน SCP-015 ห้ามนำเครื่องมือทำงานใดๆเข้าไปใน SCP-015 และไม่ต้องทำการซ่อมบำรุงดูแลใดๆ กับ SCP-015

รายละเอียด: SCP-015 เป็นท่อน้ำ ช่องลม บอยเลอร์ และเครื่องประปาอื่นๆที่มีอยู่เต็มโกดังใน███████ ท่อน้ำนั้นดูเหมือนจะยืดออกเองเมื่อไม่มีคนดูอยู่และพยายามจะเชื่อมต่อกับระบบท่อน้ำและประปาใต้ดิน ในขณะนี้ประมาณว่า SCP-015 นั้นมีท่อน้ำยาวรวมกันกว่า 190 กิโลเมตร ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 2.5 เซนติเมตรถึงใหญ่กว่า1เมตร ท่อบางท่อนั้นดูใหม่ ที่เหลือนั้นขึ้นสนิมและรั่ว มีรายงานท่อเหล่านี้ทำจากกระดูก ไม้ เหล็กกล้า ขี้เถ้าอัด เนื้อมนุษย์ แก้ว และหินแกรนิต ไม่พบท่อที่ทำจากตะกั่ว พลาสติก PVC ทองแดง หรือวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการผลิตท่อน้ำตามปกติอยู่เลย

SCP-015 จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่ออาการคุกคามและเครื่องมือทำงาน บุคลากรที่มีพฤติกรรมรุนแรง ถือเครื่องมือเข้าไป หรือพยายามสร้างความเสียหายหรือซ่อม SCP-015 ไม่ว่าด้วยวิธีไหน จะทำให้มันมีปฏิกิริยาตอบโต้ โดยท่อที่อยู่ใกล้ๆจะแตกและพ่นสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาเป็นเวลาหลายวินาทีก่อนจะหยุดเอง มีรายงานว่าในท่อพวกนี้มีน้ำมัน ปรอท ฝูงหนู ฝูงแมลงที่ไม่อาจระบุสายพันธุ์ได้ เศษแก้ว น้ำทะเล เครื่องใน และเหล็กหลอม ท่อต่างๆนั้นแตกอยู่รอบๆตัวเป้าหมายจนกว่าจะตายหรือถอยออกมา

SCP-015 นั้นถูกตัดออกจนเหลือแต่ในอาคารปัจจุบันหลังจากที่เคยเชื่อมต่อกับอาคารอีก 11 แห่งในบริเวณใกล้เคียง ถึงตอนนี้ มีบุคลากรเสียชีวิตแล้ว 11 คน หายสาปสูญอีก 20 คน มีรายงานว่าได้ยินเสียงทุบและตะโกนดังจากภายใน SCP-015 ด้วย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License