SCP-012-TH
rating: +18+x
blank.png

วัตถุ# SCP-012-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ██/██/19██ สถาบันได้กวาดล้างชุมชน████████ ที่เป็นแหล่งแพร่กระจาย SCP-012-TH แล้ว ทำให้ตอนนี้ SCP-012-TH ทั้งหมดที่เหลืออยู่นั้นถูกกักกันไว้ในไบโอเอเรีย-63 อย่างเข้มงวด การเข้าถึงใดๆนั้นต้องสวมชุดป้องกันการปนเปื้อนทางชีวภาพระดับ 5 และต้องได้รับอนุญาตจาก O5 ก่อนเท่านั้น

การรั่วไหลใดๆของ SCP-012-TH บุคลากรทุกคนที่ทำงานอยู่ภายในจะต้องไปรวมตัวกันที่โซน-G2 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ หรือหากพบบุคคลต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที และบุคคลนั้นจะถูกกักตัวในห้องเดี่ยวเป็นเวลา 5 วัน หรือจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่ได้ติดเชื้อ

รายละเอียด: SCP-012-TH ดูเหมือนจะเป็นไวรัสที่ไม่เป็นที่รู้จักที่ทำให้เกิดการบวมและฉีกขาดของผิวหนังบนร่างกาย ผู้ติดเชื้อจะเจ็บปวดและทุกข์ทรมาณอย่างมาก การติดเชื้อจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับของเหลวของผู้ป่วย การฟักตัวใช้เวลา 12 ชม. ในช่วง 12 ชม.แรกนั้นจะยังไม่แสดงอาการใดๆออกมาจนกว่าผิวหนังจะเริ่มบวมและระเบิดออก ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตหลังจากนั้นอีก 1-2 วัน โดยที่ไม่สามารถรักษาได้เลย

หลังจากที่เกิดการติดเชื้อแล้วผู้ป่วยจะมีตุ่มแข็งขนาดใหญ่นูนขึ้นมาบนผิวหนังหลายแห่ง ใหญ่สุดประมาณ 8 นิ้วและจะบวมขึ้นเรื่อยๆ ผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นและพยายามจะดันตัวออกมา การตรวจสอบตุ่มพบว่าภายใต้นั้นมีก้อนแข็งกลมๆคล้ายกับไข่ไก่และมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ภายในคล้ายกับตัวหนอน การรักษาหรือพยายามเอาสิ่งนั้นออกมาไม่สามารถทำได้ การตัดอวัยวะของผู้ป่วยตรงส่วนที่ได้รับผลกระทบนั้นยิ่งทำให้ส่วนอื่นๆของร่างกายบวมขึ้นอย่างมาก

เมื่อถึงระยะสุดท้ายผู้ป่วยจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุเลือดออกภายใน และตุ่มขนาดใหญ่ตามตัวจะเริ่มขยับ (ดิ้น) และระเบิดออกด้วยแรงอัดมหาศาล ทำให้เลือดและชิ้นเนื้อของผู้ป่วยกระจายไปทั่วทิศ การระเบิดนี้ทำให้สิ่งที่อยู่ภายในตัวออกมาด้วยซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆคล้ายกับไข่อย่างที่ได้ตรวจสอบไปก่อนหน้านั้นอย่างไม่มีผิด (เรียกว่า SCP-012-TH-a) ก้อนกลมนี้จะกระเด็นออกไปตามแรงระเบิดเช่นเดียวกับร่างผู้ป่วย และถ้าหากก้อนกลมกระเด็นไปโดนของแข็ง มันก็จะแตกออกและมีสิ่งที่คล้ายกับปรสิตขนาดเล็กออกมาจำนวนมาก (เรียกว่า SCP-012-TH-b) แต่ถ้าหาก้อนกลมไม่แตกก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น การสัมผัสกับ SCP-012-TH-a และ b อาจทำให้ติดเชื้อได้เช่นเดียวกับสัมผัสของเหลวของผู้ป่วย

scpp.jpg

ตัวอย่าง SCP-012-TH-b ภายในจานทดลอง

การตรวจสอบ SCP-012-TH-a และ b นั้นมี DNA แบบเดียวกับผู้ป่วย และการเฝ้าสังเกต SCP-012-TH-b นั้นไม่พบว่ามันต้องการอาหารหรืออากาศและจะตายลงเร็วกว่าพวกที่ยังคงอยู่ภายในก้อนกลม

ประวัติ: ไม่มีใครทราบว่า SCP-012-TH มีจุดกำเนิดมาจากอะไร แต่มันแพร่ระบาดในชุมชน████████ แถบชานเมืองชนบทในจังหวัด████ ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากจนทางสาธารณสุขภายในประเทศต้องเข้ามาควบคุมจัดการแต่กลับควบคุมไม่อยู่และผู้ป่วยคนหนึ่งได้หลบหนีออกจากชุมชน ก่อนที่ทางสถาบันจะรู้และทำการติดตามชายคนดังกล่าวและกำจัดเขาโดยการยิง ผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในการดูแลของสถาบันได้ถูกกำจัดทั้งหมด และปกปิดเรื่องนี้ด้วยการสร้างข่าวที่ว่าผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตด้วยจากไวรัสที่ไม่เป็นที่รู้จัก ศพของพวกเขาได้ถูกนำไปฝังทับกันเอาไว้ในหลุมลึก 20 เมตร


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License