SCP-011-TH
rating: +22+x
blank.png
scp-002-th.jpg

SCP-011-TH ขณะที่ถูกค้นพบ

วัตถุ# SCP-011-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-011-TH อยู่ภายในอ่างน้ำสี่เหลี่ยมที่มีขนาด 75 x 170 x 50.5 ซม. โดยมีน้ำอยู่ในอ่างประมาณครึ่งหนึ่งของอ่าง ภายในห้องขนาด 4 ม. x 6 ม. จะไม่มีการทำความสะอาดใดๆภายในอ่างนอกจากใช้เครื่องมือดูดตะไคร่และสิ่งสกปรกติภายในอ่างออก การเข้าถึง SCP-011-TH จะกระทำโดยคลาส-D ทั้งหมด

การวิจัยหรือทดสอบใด ๆ ในตอนนี้มีคำสั่งห้ามเป็นการชั่วคราวโดย ดร.██████ (ดูเอกสาร 002-11-C)

รายละเอียด: SCP-011-TH มีลักษณะเป็นกระทงทรงกลมเส้นผ่าศุยน์กลางขนาด 8 นิ้ว หนา 4 นิ้ว ทำจากใบตอง และดอกบานไม่รู้โรยอยู่ประมาณ 105 ดอกที่ติดอยู่รอบ ๆ กระทงอย่างปราณีตโดยฝีมือของมนุษย์ จากการสแกนตรวจสอบไม่มีความผิดปกติใด ๆ บนตัวของ SCP-011-TH นอกจากนี้ยังมีบางส่วนของดอกบานไม่รู้โรยที่ถูกดึงหรือหลุดออกไปแล้ว

SCP-011-TH สามารถลอยตัวอยู่บนน้ำ และเคลื่อนที่ทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวได้ เมื่อใดที่ SCP-011-TH ลอยอยู่ในน้ำ มันจะพยายามเข้าไปใกล้ ๆ กับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะกับมนุษย์ที่ว่ายอยู่ในน้ำ เมื่อใดก็ตามที่มีใครไปดึง หรือทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของ SCP-011-TH หลุดออก1 ซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นเกิดอาการเป็นตะคริวขึ้นมาอย่างกระทันหัน และมีอาการบาดเจ็บภายในอย่างรุนแรงกับส่วนล่างของร่างกาย อาทิเช่น กระดูกขาหัก เส้นเอ็นฉีกขาดอย่างรุนแรง และอาการตะคริวอย่างรุนแรง ซึ่งมีผลทำให้บุคคลนั้นขยับส่วนล่างของร่างกายไม่ได้ และเป็นสาเหตุให้จมน้ำตายได้ในที่สุด ส่วนวิธีการที่ SCP-011-TH ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

การค้นพบ: SCP-011-TH ถูกค้นพบครั้งแรกในงานลอยกระทงประจำปี 19██ ที่ ███████████████, ████████ หลังจากมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำตายจำนวน ██ เนื่องมาจากอาการบาดเจ็บ และการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ กระดูกขาทั้งสองข้างหัก และมีบาดแผลคล้ายโดนของมีคมฟันขาจนเป็นแผลฉกรรจ์หลายแห่งโดยไม่ทราบถึงที่มาของการทำร้ายในครั้งนี้ ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนที่ว่ายอยู่ในน้ำในช่วงที่ผู้คนปล่อยกระทงลงในแม่น้ำ████ จนกระทั่งเอเย่น██████ ได้สังเกตเห็น SCP-011-TH ลอยทวนกระแสน้ำอยู่ในกลุ่มของกระทงอื่น ๆ

ในการเก็บกู้ SCP-011-TH ขึ้นมาบนฝั่งนั้นทำให้ เอเย่น██████ กระดูกขาซ้ายหัก และข้อเท้าซ้ายหัก สร้างความเจ็บปวดให้แก่เขาอย่างมาก แม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงไปอยู่ในน้ำเลยก็ตาม


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License