SCP-011-TH
rating: +4+x
011th.jpg

ภาพห้องของ SCP-011-TH ที่ทำความสะอาดแล้วก่อนจะกักกัน

วัตถุ# SCP-011-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากไม่สามารถขนย้ายวัตถุได้ จึงดัดแปลงสถานที่ตั้งวัตถุไว้เป็นยูนิต-85 โดยมีฉากบังหน้าเป็นคาบาร์เลย์ร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่แฝงเฝ้าอยู่ทางเข้าออกตลอดเวลา การเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกควบคุมตัวข้อหาละเมิดพื้นที่ส่วนบุคคล และหากสัมผัสกับ SCP-011 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ดร.ฟีนิกซ์ จะถูกกำจัดทันที

ปัจจุบันสามารถถอด SCP-011 ออกจากที่ตั้งเดิมได้แล้ว ตอนนี้มันถูกย้ายไปเก็บเอาไว้ภายในโกดัง-29a โดยยังคงตั้งอยู่บนฐานเดิมมันภายในกล่องเหล็กปิดสนิทไว้ในมุมด้านในสุดของโกดัง ไม่อนุญาตให้เข้าถึง SCP-011 อย่างเด็ดขาด

บุคคลใดที่ได้รับผลกระทบของ SCP-011 แล้วนั้น ทางสถาบันจะไม่มีการเยียวยา และจะถูกกำจัดทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ไปสัมผัสกับใครคนอื่นได้อีก

รายละเอียด: SCP-011 เป็นเหล็กอะลูมีเนียมสีเงินทรงกระบอกที่พบได้ตามผับเปลือยทั่วไป ตรวจสอบด้วยเครื่องมือเบื้องต้นนั้นไม่พบความผิดปรกติที่วัตถุ แต่อย่างไรก็ตามตอนที่เจอนั้นพบว่ามีเลือดและชิ้นเนื้อที่เป็นของมนุษย์ติดอยู่ที่วัตถุ และเศษของชิ้นเนื้อ ผิวหนังบางส่วนตกอยู่ที่พื้นซึ่งเป็นไปได้ว่ามีคนอื่นได้เอาผู้ที่ได้รับผลกระทบออกจาก SCP-011 ก่อนที่สถาบันจะเข้ามาตรวจสอบ แต่เศษที่ติดอยู่กับวัตถุนี้นั้นสามารถเอาออกได้ด้วยการใช้เหล็กขูดออกตอนที่แห้งแล้ว

ความผิดปรกติของวัตถุนั้นเท่าที่รู้ในตอนนี้คือเมื่อใครก็ตามที่สัมผัสกับ SCP-011 แล้วจะไม่สามารถดึงมือหรือส่วนที่ไปสัมผัสวัตถุออกได้เลย และยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อมีคนอื่นมาสัมผัสกับคนที่ได้รับผลกระทบ พวกเขาก็จะติดกับคนๆนั้นไม่สามารถเอาออกได้ เหมือนกับว่า SCP-011 ได้เปลี่ยนให้ร่างกายของพวกเขามีความสามารถเดียวกับมันไปแล้ว ความพยายามในการดึงออกนั้นอาจทำให้อวัยวะเกิดการฉีกขาดอย่างรุนแรงขึ้นได้ มีทางเดียวที่จะออกจากการติดเป็นร่างแหนั้นก็คือตัดอวัยวะที่ติดออก (เช่น แขน มือ) ก็จะสามารถออกจาก SCP-011 ได้

นอกจากนั้นแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปคนที่ติดกันเป็นร่างแหเหล่านั้นอวัยวะที่ติดกันนั้นจะรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันด้วยวิธีการที่ไม่รู้จัก รวมถึงเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมอยู่ก็รวมติดเป็นเนื้อเดียวกัน แม้จะไม่สร้างความเจ็บปวดให้พวกเขา แต่มันก็ยากแก่การนำพวกเขาออกมา

ภาคผนวก: SCP-011 ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 2005 ภายในบาร์แห่งหนึ่งกลางตัวเมือง ████████████ ซึ่งภายหลังพบว่าบาร์แห่งนั้นเป็นที่ใช้ในการทรมาณนักโทษของกลุ่มหัตย์อสรพิษก่อนที่พวกนั้นจะหลบหนีย้ายไปที่อื่น และ SCP-011 คือหนึ่งในเครื่องมือทรมาณ และมันก็ใช้ได้ผลดีเสียด้วย มีผู้สังเวยให้กับวัตถุที่ผิดปรกตินี้จำนวนมาก เห็นได้จากคราบเลือดและชิ้นเนื้อภายในห้องที่วัตถุนี้ตั้งอยู่

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License