SCP-010-TH-ARC
rating: -1+x

วัตถุ# SCP-010-TH-ARC

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-010 ถูกเก็บเอาไว้ในกล่องขนาดเล็กภายในโกดังเก็บของของไซต์-██ ไม่อนุญาตให้บุคลากรนำ SCP-010 ออกมาใช้งานอีกอย่างเด็ดขาด เนื่องจากมีการออกมาใช้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลอง บุคลากรคนใดที่นำออกมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลงโทษตามระเบียบการของสถาบัน

การวิจัยใด ๆ กับ SCP-010 จะได้ต้องรับการอนุมัติจากหัวหน้าไซต์แล้วเท่านั้น และสามารถนำมาใช้ได้เพียงอันเดียวต่อหนึ่งการทดลอง หลังจากทดลองเสร็จควรมีการทำลายตัวอย่างที่ใช้งานแล้ว เพื่อป้องกันการนำกลับไปใช้ซ้ำ

รายละเอียด: SCP-010 เป็นป้ายสติ๊กเกอร์เอกประสงค์ขนาด 16 X 21 มม. มีจำนวน 600 ป้าย และด้านหน้าของซองใส่มีข้อความว่า "เดอะแฟคทอรี" พิมพ์ติดอยู่ตรงมุมขวาบนของซอง จากการตรวจสอบไม่พบความผิดปกติที่วัตถุ

เมื่อใดก็ตามที่ได้เขียนข้อความแล้วนำไปแปะบนวัตถุที่ต้องการ ข้อความที่อยู่บนป้ายจะถูกฝังอยู่กับพื้นผิวนั้นๆโดยทันที และไม่สามารถลบออกได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม

ความผิดปกติของวัตถุนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังจากนั้นประมาณ 12 ชม. หลังจากใช้งาน พื้นผิวที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-010 จะปรากฏข้อความที่มีลักษณะเดียวกันกับข้อความที่เขียนเอาไว้อยู่จนทั่ว เพียงแต่มีขนาดและมีรูปแบบของการปรากฏแตกต่างกันกับตอนแรก (ดูภาคผนวก) วิธีการเหล่านี้ไม่เป็นที่รู้จัก และการสัมผัสกับวัตถุที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่เป็นอันตราย

ภาคผนวก-1: บันทึกการทดลอง SCP-010 โดย ดร.เอส (ก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักวิจัย██████)

ตัวทดลอง: D-3631
ข้อความ: "3631"
ผลลัพธ์: ตัวอย่างของ SCP-010 ได้ถูกเขียนหมายเลข "3631" และแปะลงที่แขนขวาของ D-3631, 12 ชม.ต่อมา ได้ปรากฏข้อความที่เป็นรอยสักถาวรว่า "3631" ขึ้นเต็มทั่วทั้งแขนขวาของ D-3631 โดย D-3631 ได้บอกว่ารู้สึกเจ็บเหมือนโดนเข็มเป็นสิบๆเล่มแทงเข้าที่แขน และหยุดลงหลังจากผ่านไป 5 นาที

ตัวทดลอง: D-3631
ข้อความ: "3631"
ผลลัพธ์: ตัวอย่างของ SCP-010 ได้ถูกเขียนหมายเลข "3631" และแปะลงที่แขนซ้ายของ D-3631, 12 ชม.ต่อมา ได้ปรากฏข้อความที่มีลักษณะคล้ายกับปานแดงว่า "3631" ขึ้นเต็มทั่วทั้งแขนซ้ายของ D-3631 โดย D-3631 บอกว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไร เพียงแต่ไม่ชอบมัน

ตัวทดลอง: D-3632
ข้อความ: "สกุ๊ปปี้"
ผลลัพธ์: ตัวอย่างของ SCP-010 ได้ถูกเขียนข้อความ "สกุ๊ปปี้" และแปะลงที่ขาซ้ายของ D-3632, 12 ชม.ต่อมา D-3632 ได้ร้องอย่างเจ็บปวดพร้อมนอนลงไปดิ้นกับพื้นและจับขาของตัวเองเอาไว้อยู่แบบนั้นประมาณ 5 นาที เมื่อตรวจสอบก็พบว่ามีเลือดออกจำนวนไม่มากนักจากขาซ้ายของตัวทดลอง และรูขนาดเล็กคล้ายกับถูกเจาะด้วยสว่านลึก 4 นิ้ว เป็นคำว่า "สกุ๊ปปี้" ตั่งแต่ข้อเท้าจนถึงต้นขาของตัวทดลอง

ภาคผนวก-2: เมื่อ ██/██/2009 ผู้ช่วยนักวิจัย██████ ได้ใช้ SCP-010 ในการทดลองโดยการแปะลงบนแขนขวาของตนเอง หลังจากนั้นอีก 12 ชม. นักวิจัย██████ ได้เสียชีวิตภายในห้องทำงานของตัวเอง เนื่องจากเสียเลือดจำนวนมากจากบาดแผลที่เกิดขึ้นบนร่างกายเกือบทั้งตัว ที่มีข้อความคล้ายกับการถูกสลักด้วยของมีคมที่ไม่ทราบชนิดว่า "วิลสัน ♥ ลอนร่า"

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จึงได้มีคำสั่งให้การทดลองกับ SCP-010 ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลตลอดเวลา

ผมเตือนเขาแล้วว่าไม่ให้เอาไอ้ของนั่นออกมาเล่น เฮ้อ หวังว่าผู้ช่วยคนใหม่ของผมจะฉลาดมากกว่าหมอนั่นน่ะ -ดร.เอส

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License