SCP-010

วัตถุ# SCP-010

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: วัตถุที่ประกอบด้วย SCP-010 จะถูกเก็บเอาไว้ในกล่องที่ล็อคด้วยตัวเลขในสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูง พวกมันจะไม่ถูกสวมเข้าด้วยกันยกเว้นในการทดสอบ

มีเพียง SCP-010 เท่านั้นที่จะถูกลบออกจากที่เก็บข้อมูลสำหรับการทดสอบ

รายละเอียด: SCP-010 ประกอบด้วยหก (6) ชิ้นที่เหมือนกัน เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเหล็กหล่อรูปปลอกคอที่มีหมายเลขกำกับ และตัวความคุมระยะไกลหนึ่ง (1) ตัว โดยตัวควบคุมระยะไกลเป็น SCP-010-1 ปลอกคอเป็น SCP-010-1 ถึง -7 ปลอกคอประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ก้อนเล็ก (5 มิลลิเมตร หนา 2 นิ้ว) 100 โวลล์ ที่ชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง

รีโมทควบคุมระยะไกลสีดำคล้ายกับเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุแบบพกพาแบบดั้งเดิม มีหน้าจอเป็นขาว และชุดของปุ่มกดจำนวน 100 กว่าปุ่มที่ไม่มีหมายเลขกำกับ เช่นเดียวกับเครื่องรับความถี่ มีฉลากโลหะภาษารัสเซียพร้อมกับโลโก้ของคนงานที่สร้างปิรามิด ไม่มีชื่อบริษัทใดๆของรัสเซียหรือหนว่ยงานของรัฐฯใดๆที่ใช้โลโก้นี้หรือตรงกับป้ายโลหะ

เมื่อเอาใส่ไว้ที่รอบคอของบุคคลและล็อคมันจะช่วยให้ควบคุมการเคลื่อนไหวของพวกเขาในระยะไกลได้ นอกจากนี้ยังมีผลตอบสนองต่อต่อมหมวกไตและกระตุ้น หรือปิดการรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ ความผิดปกติที่มีมากที่สุดของปลอกคอนี้จะมีผลกระทบต่อลักษณะของรูปร่างของร่างกาย ช่วยให้กำหนดรูปร่างของผู้เคราะห์ร้ายที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกลโดยจำกัดอยู่เพียงความรู้ในการเขียนโปรแกรมของรีโมทควบคุม

ภาคผนวก 010-1: ประวัติ

SCP-010 ถูกค้นพบในห้องใต้ดินของชายผู้โดดเดี่ยวในมิดเวสต์ สหรัฐอเมริกา หลังจากที่คนในพื้นที่ได้หายตัวไปหลังจากติดต่อกับเขา เมื่อตำรวจบุกตรวจค้นบ้านก็พบกับ SCP-010 และศพอื่นๆ หนึ่งในนั้นถูกระบุว่าเป็นคนกับคนอื่นๆที่หายตัวไป สาเหตุการตายดูเหมือนว่าเป็นการฆ่าตัวตาย; อย่างไรก็ตาม มีร่องรอยของการต่อสู้ภายในนั้น

ภาคผนวก 010-2: ถอดส่วนประกอบเพื่อการทดสอบ

ทดสอบครั้งที่ 1 : นำ SCP-010-2 ยึดกับ piecewise นำชิ้นส่วนที่มีข้อความและตัวรับภาพมาประกอบกัน
ผลลัพธ์ : หลังจากประกอบกันแล้ว SCP-010-2 ยังคงทำงาน

ทดสอบครั้งที่ 2 : SCP-010-8 ถูกก่อเป็นแบบเดียวกับ SCP-010-2 ให้มีความใกล้เคียงที่สุดโดยใช้ส่วนประกอบที่ถูกถอดออกมา
ผลลัพธ์ : SCP-010-8 ล้มเหลวในการทำงาน

ทดสอบครั้งที่ 3 : ส่วนประกอบที่ถอดออกจาก SCP-010-2 วางลงในส่วนที่เหมาะสมใน SCP-010-8
ผลลัพธ์ : SCP-010-2 หยุดการทำงานด้วยวงจำกัดการทำงานของชิ้นส่วน SCP-010-8 ได้เริ่มทำงาน

ทดสอบครั้งที่ 4 : นำส่วนประกอบกลับมายัง SCP-010-2 ส่วนประกอบจำลองแบบ SCP-010-2 แทนที่จะสุ่นเข้ากับแบบจำลอง
ผลลัพธ์ : SCP-010-2 ได้กลับมาทำงานอีกครั้ง การเปลี่ยนชิ้นส่วนไม่ได้ลดฟังก์ชั่นการทำงานลง ความเสียหายลดลง SCP-010-2 ตอบสนองต่อคำสั่งจากรีโมทได้ 12 %

ภาคผนวก 010-3:

SCP-010 แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างแรงงานที่มีความชำนาญกว่างานไหนๆ มันฉลาด ~ Dr. █████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License