SCP-010

วัตถุ# SCP-010

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บชิ้นส่วนของ SCP-010 ไว้ในกล่องที่ล็อคด้วยตัวเลขในไซต์-19 ห้ามสวมใส่เว้นแต่จะเป็นผู้เข้ารับการทดสอบ

SCP-010 จะถูกนำออกมาจากที่เก็บเพื่อการทดสอบเท่านั้น

รายละเอียด: SCP-010 ประกอบชิ้นส่วนด้วยหก (6) ชิ้นที่เหมือนกัน เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเหล็กหล่อรูปปลอกคอที่มีหมายเลขกำกับ และตัวความคุมระยะไกลหนึ่ง (1) ตัว โดยตัวควบคุมระยะไกลเป็น SCP-010-1 ปลอกคอเป็น SCP-010-1 ถึง -7 ปลอกคอประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ก้อนเล็ก (5 มิลลิเมตร หนา 2 นิ้ว) 100 โวลล์ ที่ชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง

ตัวควบคุมเป็นรีโมทควบคุมระยะไกลสีดำคล้ายกับเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุแบบพกพาแบบดั้งเดิม มีหน้าจอเป็นขาว และชุดของปุ่มกดจำนวน 100 กว่าปุ่มที่ไม่มีหมายเลขกำกับ เช่นเดียวกับเครื่องรับความถี่ มีฉลากโลหะภาษารัสเซียพร้อมกับโลโก้ของคนงานที่สร้างปิรามิด ไม่มีชื่อบริษัทใดๆของรัสเซียหรือหนว่ยงานของรัฐฯใดๆที่ใช้โลโก้นี้หรือตรงกับป้ายโลหะ

เมื่อเอาใส่ไว้ที่รอบคอของบุคคลและล็อคมันจะช่วยให้ควบคุมการเคลื่อนไหวของพวกเขาในระยะไกลได้ นอกจากนี้ยังมีผลตอบสนองต่อต่อมหมวกไต และกระตุ้นหรือปิดการรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ ความผิดปกติที่มีมากที่สุดของปลอกคอนี้จะมีผลกระทบต่อลักษณะของรูปร่างของร่างกาย ช่วยให้กำหนดรูปร่างของผู้เคราะห์ร้ายที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกลโดยจำกัดอยู่เพียงความรู้ในการเขียนโปรแกรมของรีโมทควบคุม

ภาคผนวก 010-1: ประวัติ

SCP-010 ถูกค้นพบในห้องใต้ดินของชายผู้โดดเดี่ยวในมิดเวสต์ สหรัฐอเมริกา หลังจากที่คนในพื้นที่ได้หายตัวไปหลังจากติดต่อกับเขา เมื่อตำรวจบุกตรวจค้นบ้านก็พบกับ SCP-010 และศพอื่นๆ หนึ่งในนั้นถูกระบุว่าเป็นคนกับคนอื่นๆที่หายตัวไป สาเหตุการตายดูเหมือนว่าเป็นการฆ่าตัวตาย; อย่างไรก็ตาม มีร่องรอยของการต่อสู้ภายในนั้น

ภาคผนวก 010-2: ถอดส่วนประกอบเพื่อการทดสอบ

ทดสอบครั้งที่ 1 : SCP-010-2 ถูกแยกส่วนเป็นชิ้นๆ ชิ้นส่วนถูกที่ถูกติดฉลากและถ่ายภาพ
ผลลัพธ์ : หลังจากที่ถูกประกอบขึ้นมาใหม่ SCP-010-2 ยังคงทำงานตามปกติ

ทดสอบครั้งที่ 2 : SCP-010-8 ถูกประกอบให้เหมือนกับ SCP-010-2 โดยใช้ชิ้นส่วนที่มีความใกล้เคียงที่สุดใส่เข้าไปในตำแหน่งของชิ้นส่วนที่ไม่สามารถเปลื่ยนได้
ผลลัพธ์ : SCP-010-8 ไม่ทำงาน

ทดสอบครั้งที่ 3 : ชิ้นส่วนที่ไม่สามารถเปลื่ยนได้ของ SCP-010-2 ถูกถอดออกและถูกใส่เข้าไปในส่วนของในตำแหน่งชิ้นส่วนที่ไม่สามารถเปลื่ยนได้ของ SCP-010-8
ผลลัพธ์ : SCP-010-2 ไม่ทำงานเพราะชิ้นส่วนถูกนำออก SCP-010-8 ได้เริ่มทำงาน

ทดสอบครั้งที่ 4 : ชิ้นส่วนที่ไม่สามารถเปลื่ยนได้ถูกนำมาประกอบกับ SCP-010-2 ชิ้นส่วนที่สามารถเปลื่ยนได้ถูกแทนที่ด้วยชิ้นส่วนจำลองอย่างสุ่มๆ
ผลลัพธ์ : SCP-010-2 ได้กลับมาทำงานอีกครั้ง การเปลี่ยนชิ้นส่วนไม่ได้ลดฟังก์ชั่นการทำงานลง การเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ที่เสียหายช่วยลดเวลาตั้งแต่การส่งสัญญาณไปจนถึงผลของการตอบสนองของ SCP-010-2 ต่อคำสั่งที่ป้อนในระยะไกลได้ 12% SCP-010-2 ตอบสนองต่อคำสั่งจากรีโมทได้ 12 %

ภาคผนวก 010-3:

SCP-010 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างแรงงานไร้ฝีมือมากกว่างานอื่นๆ โลโก้ก็เหมาะ ~ ดร. █████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License