SCP-009
rating: +1+x
SCP-009.jpg

SCP-009 ในสภาพก่อนการเก็บกู้

วัตถุ# SCP-009

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: วัตถุจะต้องถูกบรรจุไว้ในแท็งก์น้ำปิดสนิทที่ทำมาจากโลหะผสมทนความร้อนที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 2 x 2 x 2 เมตร

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ห้ามให้ SCP-009 สัมผัสกับอุณหภูมิที่เกิน 0°C เมื่อไม่ได้อยู่ในระหว่างการทดสอบ และไม่อนุญาตนำสารละลายที่เป็นน้ำภายเข้ามาภายในระยะ 30 เมตรจากพื้นที่กักกันของวัตถุ ห้องของวัตถุจะเต็มไปด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่จะต้องได้รับการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา และจะต้องเก็บรักษาความเย็นไว้โดยเครื่องทำความเย็นไม่ต่ำกว่าสาม (3) เครื่อง หากระบบเซ็นเซอร์หรือระบบทำความเย็นเกิดการขัดข้องจะต้องรายงานและทำการซ่อมบำรุงโดยทันที เมื่อใดก็ตามที่อุณหภูมิในพื้นที่กักกันสูงขึ้นเกิน -5°C ห้องจะถูกล็อคและเติมสารหล่อเย็นให้ท่วมจนกว่าอุณหภูมิจะกลับสู่ระดับที่ปลอดภัย (-30°C ถึง -25°C)

เมื่อใดก็ตามที่อุณหภูมิภายในพื้นที่เขตการกักกันได้สูงขึ้นกว่า -5 °C ห้องกักกันจะถูกล็อคทันที และเติมสารทำความเย็นจนกระทั่งอุณหภูมิจะกลับมาที่ระหว่าง -30 °C และ -25 °C อากาศจะได้รับการถ่ายเทออกไปจากเขตพื้นที่ห้องกักกันเมื่อมีบุคลากรอยู่ภายในห้อง และไอน้ำต่างๆที่ปรากฏจะต้องได้รับการคัดกรองและเก็บไว้ภายใต้เงื่อนไขเดิมเหมือนกับรายละเอียดในกรณีนี้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ไอน้ำต่างๆที่มาจาก SCP-009 จะได้รับการกักกันและถูกเพิ่มไปยังเขตพื้นที่การกักกันโดยเร็วที่สุด

ในระหว่างการทดสอบพื้นที่กักกันจะต้องอยู่ในสุญญากาศตลอดการทดสอบ และบุคลากรที่มีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-009 จะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ หลังจากการทดสอบ อุปกรณ์ บุคลากร และวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดต้องผ่านขั้นตอนการขจัดน้ำออกและถูกกักกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ความชื้นใด ๆ ที่แสดงคุณสมบัติของ SCP-009 จะต้องถูกกักกันและถูกเพิ่มไปยังพื้นที่กักกันโดยเร็วที่สุด สิ่งมีชีวิตที่พบว่าถูกปนเปื้อนโดย SCP-009 นั้นจะต้องถูกกำจัดโดยการทำให้แห้งด้วยสารเคมีและถูกดึงเอาโมเลกุลของ SCP-009 กลับมาใส่ไว้ในพื้นที่กักกัน

รายละเอียด: SCP-009 นั้นมีขนาดประมาณ ███ ลิตรของสสารซึ่งดูเผินๆ คล้ายกับน้ำกลั่น (H2O) ยกเว้นแต่จะมีสีแดงสดชัดเจน สีแดงนี้สามารถมองเห็นได้ในทุกระยะ และเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการระบุสสารที่ได้รับการปนเปื้อนก่อนที่จะมันจะแสดงคุณสมบัติผิดปกติ ตรงกันข้ามกับน้ำธรรมดา SCP-009 จะมีลักษณะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิระหว่าง -100°C ถึง 0°C และมีสถานะเป็นของแข็งเหนืออุณหภูมิดังกล่าว ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -100°C SCP-009 จะระเหยกลายเป็นก๊าซคล้ายกับไอน้ำ

การตรวจสอบโครงสร้างอะตอมของ SCP-009 นั้นไม่สามารถสรุปได้ สารนี้ดูเหมือนจะเหมือนกับโมเลกุลของน้ำทั่วไป ยกเว้น [ข้อมูลปกปิด] ซึ่งตรงกันข้ามกับกฎพื้นฐานของเอนทาลปี ดร.█████ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์นอกอวกาศของไซต์ ██ เสนอว่า SCP-009 อาจมีต้นกำเนิดในจักรวาลที่มีกฎทางฟิสิกส์แบบอื่น

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติที่เป็นอันตรายที่สุดของ SCP-009 คือความสามารถในการแพร่กระจายไปยัง H2O ปกติ เมื่อสัมผัสกับสารละลายที่เป็นน้ำ SCP-009 จะถ่ายโอนคุณสมบัติผิดปกติของมันไปยังวัตถุและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผ่านกลไกที่ไม่รู้จัก การทดสอบแสดงให้เห็นว่ามันสามารถแพร่กระจายไปยัง น้ำแข็ง ไอน้ำ ชา น้ำผลไม้ น้ำทะเล เลือด และ [ข้อมูลปกปิด] เวลาที่ใช้สำหรับกระบวนการนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและองค์ประกอบทางเคมีของสสารที่ได้รับผลกระทบ และถูกสังเกตว่าใช้เวลาประมาณ 3 นาทีถึง ██ ชั่วโมง

การทดลองกับบุคลากรคลาส-D ได้แสดงให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารนั้น ซึ่งพบว่าเป็นไปตามรูปแบบที่สอดคล้องกัน:

1. การสัมผัสครั้งแรก: ผู้ทดลองสัมผัสกับ SCP-009 และวัตถุได้เริ่มดูดซึมความชื้นใดๆ บนพื้นผิวที่มันสัมผัส สิ่งมีชีวิตในระยะนี้มักไม่สังเกตเห็นอาการผิดปกติใดๆ ยกเว้นความรู้สึกอุ่นขึ้นเล็กน้อย

2. การแปรเปลี่ยนสภาพพื้นผิว: น้ำแข็งเริ่มก่อตัวบนพื้นผิวที่เปิดเนื่องจากความร้อนที่ผู้ทดลองสร้างขึ้นและตัว SCP-009 เองก็เพิ่มอุณหภูมิให้สูงกว่า 0°C ระยะนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่หนึ่ง (1) นาทีถึง █ ชั่วโมง ซึ่งในช่วงเวลานั้นวัตถุจะเริ่มรู้สึกถึงผลึก [ข้อมูลปกปิด] จากผิวหนังชั้นนอก

3. การแปรเปลี่ยนของเนื้อเยื่อส่วนลึก: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณของ SCP-009 ทำให้เกิดปฏิกิริยาขยายตัวไปทั่วร่างกายของผู้ทดลอง ส่งผลให้เกิด [ข้อมูลถูกปกปิด] การสูญเสียเลือดจริงๆ นั้นน้อยมากเนื่องจากผลึกน้ำแข็ง [ข้อมูลถูกปกปิด] ทำให้ผู้ทดลองสามารถมีชีวิตอยู่และรู้สึกตัวได้นานถึง ██ ชั่วโมง

4. [ข้อมูลถูกปกปิด]

การทดสอบกับบุคลากรคลาส-D ถูกยกเลิกในวันที่ 23/4/20██

ภาคผนวก: สถานการณ์ในการเก็บกู้วัตถุ: วัตถุถูกพบใน ████ อลาสก้า วันที่ 11/05/19██ สถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากได้รับรายงานจากชนเผ่า ████ พื้นเมือง ได้พบร่างที่แหลกเหลวของทีมนักล่าแมวน้ำ ซึ่งเรือของพวกเขาได้อับปางห่างจากหมู่บ้านไป ██ กิโลเมตร

พบเหยื่อทั้งหมดถูกห่อหุ้มด้วยน้ำแข็งสีแดง สาเหตุการตายถูกบันทึกเป็นเลือดออกภายใน แม้ว่าการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพบว่า [ข้อมูลถูกปกปิด] สันนิษฐานว่าอุณหภูมิแวดล้อมที่ต่ำภายในพื้นที่ทำให้กระบวนการแช่แข็งช้าลง ทำให้เวลาในการแปรเปลี่ยนทั้งหมดนานขึ้นอีก ██ ชั่วโมง และทำให้ผู้เคราะห์ร้ายยังคงรู้สึกตัวอยู่จนกระทั่ง [ข้อมูลถูกปกปิด]

ขณะนี้ยังไม่ทราบที่มาของ SCP-009 การสืบสวนเหตุการณ์หรือเนื้อหาที่คล้ายกันในพื้นที่กำลังดำเนินอยู่ หลักฐานในที่เกิดเหตุบ่งชี้ว่า [ข้อมูลถูกปกปิด] อาจเกี่ยวข้องกับ SCP-███

ดู บันทึกการสำรวจ A009-1 สำหรับรายละเอียด

ภาคผนวก: 11/09/19██
หลังจากรายงานเบื้องต้นและการเก็บตัวอย่าง ได้รับการยืนยันว่าตัวแมงมุม ที่หน่วย MTF-B7 เจอ (ดู ไฟล์ที่แนบมา) เป็นตัวอย่างของ SCP-3023 ที่ไม่รู้จักมาก่อน การสืบสวนไปยังเหตุการณ์หรือวัสดุที่คล้ายกันในพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หลักฐานในที่เกิดเหตุบ่งชี้ว่า [ข้อมูลถูกปกปิด] อาจเกี่ยวข้องกับ SCP-███

ภาคผนวก: 12/06/19██
หลังจากสอบถามซ้ำๆ ควรสังเกตว่าบริเวณของแนวชายฝั่งที่พบเหยื่อรายแรกนั้นเป็นโขดหินที่แห้งแล้งห่างจากชายฝั่งประมาณ █ เมตร มันแห้งแห้งและเย็นพอที่จะป้องกันการแพร่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบได้ หากบริเวณนั้นอยู่ใกล้น้ำมากขึ้นอีกนิด ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุการณ์ระดับการสูญพันธุ์จะเกิดขึ้น

การยกระดับ SCP-009 ขึ้นเป็นระดับ Keter อยู่ระหว่างการพิจารณา

ภาคผนวก: 16/12/12/20██
ไม่อนุญาตให้ใช้ความเย็นของ SCP-009 เพื่อจุดประสงค์ในการทดลองจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม บุคลากรควรใช้ไนโตรเจนเหลวกับตัวอย่างในปริมาณจำกัด และจนกว่าอุณหภูมิจะถึงระดับที่ยอมรับได้เท่านั้น

หมายเหตุที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นไปได้ของการใช้ SCP-009 ในการวิจัยฟิวชั่นเย็นที่อยู่ระหว่างการประเมิน

บันทึกจากคำสั่ง O-5: 1/09/20██
เราได้ตัดสินใจที่จะเก็บสิ่งนี้ไว้ที่ Euclid ก่อน เราเข้าใจถึงข้อกังวลที่เกิดขึ้น แต่ตราบใดที่คุณเปิดเครื่องไว้และไม่มีใครเข้าใกล้พื้นที่กักกัน ก็ไม่น่าจะมีปัญหา นั่นเป็นเหตุผลที่เราเก็บมันไว้ในไซต์ ██ หลังจากนั้น

สำหรับการวิจัยฟิวชันเย็น เราจะหยุดไว้สำหรับตอนนี้ พูดกันแบบตรงไปตรงมา เราไม่มีงบประมาณสำหรับ SNAFU เหมือนกับไซต์ ██ และทีมเก็บกู้ก็ยังไม่พบ [ข้อมูลปกปิด] ของดร.█████ เลย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License