SCP-008-TH-ARC
rating: +1+x
008th.jpg

ภาพสมองที่สมบูรณ์แช่เอาไว้เพื่อทดลอง

วัตถุ# SCP-008-TH-ARC

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-008-TH-ARC-A ทั้งหมดอยู่ในภายชนะเดิมหลังตรวจสอบแล้วและทำเครื่องหมายระบุไว้อย่างชัดเจน SCP-008-TH-ARC-A ที่เก็บไว้ศึกษาวิจัยจะได้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือดตลอดเวลาและตัวที่ไม่ต้องการจะถูกเอาไปทำลาย SCP-008-TH-ARC-B จะอยู่ในตู้หลอดแก้วตลอดเวลาและได้รับการถ่ายเลือดเช่นเดียวกับ SCP-008-TH-ARC-A การศึกษาวิจัย SCP-008-TH-ARC จะทำโดยพนักงานระดับ 3 ขึ้นไปเท่านั้น และไม่ให้นำ SCP-008-TH-ARC-A ออกจากแล็ปเด็ดขาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น

รายละเอียด: SCP-008-TH-ARC เป็นพวกชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ โดนแยกออกจากร่างเพื่อการทดลองและมีอยู่จำนวนมาก ประกอบด้วย SCP-008-TH-ARC-A และ SCP-008-TH-ARC-B สำหรับ SCP-008-TH-ARC-A เป็นอวัยวะจำพวก มือ เท้า แขน ขา หัวใจ ของคนประมาณ ███ ชิ้นส่วน และ SCP-008-TH-ARC-B เป็นร่างกายส่วนบนของชายไม่ทราบชื่อที่โดนเปิดช่องลำตัว แขนถูกตัดออกเห็นแผลเป็นของรอยเย็บ หัวโดนเปิดจนเห็นสมอง เมื่อตรวจสอบพบว่าอวัยวะของ SCP-008-TH-ARC-B ไม่ได้มาจากคนๆเดียวกัน เหมือนเอาของคนอื่นมารวมเข้าด้วยกันและทำงานได้เป็นปรกติ SCP-008-TH-ARC-B ตื่นอยู่เกือบตลอดเวลาแต่ไม่มีความรู้ัสึกเจ็บปวดและพูดไม่ได้

แม้ SCP-008-TH-ARC-A จะถูกแยกส่วนออกจากร่างกายแต่มันก็ขยับได้อยู่ โดยจะขยับไปมาอยู่ในภาชนะปิด และถึงจะไม่ถ่ายเลือดให้กับ SCP-008-TH-ARC-A มันก็สามารถขยับได้อยู่ต่ออีก 2-3 วันก่อนจะหยุดและเริ่มเน่า สิ่งที่ทำให้ SCP-008-TH-ARC-A ขยับได้ราวกับมีชีวิตนั้นไม่เป็นที่รู้จัก มันไม่ได้ถูกควบคุมจากภายนอก และ SCP-008-TH-ARC-B ปัจจุบันยังไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะไม่มีประวัติใดๆเกี่ยวกับเขาภายในแล็ป เป็นไปได้ว่าเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใกล้ๆและถูกจับเอามาทดลอง

SCP-008-TH-ARC พวกนี้กำลังอยู่ใในระหว่างสืบหาเจ้าของอวัยวะโดยตรวจ DNA เทียบกับศพจำนวนมากที่โดนตัดอวัยวะบางส่วนออกไปจากร่างกายและทิ้งเอาไว้ในสุสาน █████████ ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนัก

ภาคผนวก: SCP-008-TH-ARC ถูกพบครั้งแรกปี 2003 ใน█████████████ ███████ มันเป็นห้องแล็ปทดลองที่ค่อนข้างจะทันสมัย ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ ปัจจุบันถูกตั้งเป็นไซต์-171 มีเอกสารกับบันทึกจำนวนมากเขียนด้วยภาษาอังกฤษ รัสเซีญ และจีน มีภาพประกอบ คาดว่าคนที่ทำแบบนี้ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีเงินทุนเยอะ ไม่มีใครรู้จุดประสงในการทดลอง คาดว่าพวกเขาพยายามสร้าง แฟรงเกนสไตน์

ภาคผนวก: วันที่ ██/██/2006 มีข้อมูลที่รั่วไหลออกมาจากกลุ่ม GOC และหนึ่งในนั้นเป็น SCP-008-TH-ARC จากข้อมูลที่ได้มานั้นดูเหมือนว่าการทดลองนี้จะประสบความสำเร็จก่อนที่สถาบันจะมาเจอและยึดไว้ GOC กำลังติดตามเป้าหมายที่คาดว่าเป็น SCP-008-TH-ARC-B ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วประมาณ █████ ตัวที่ปะปนอยู่กับคนอื่นๆในเมือง██████████ และแผนการของพวกมันไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะเป็นตัวลดจำนวนประชากรคนเป็นที่อาศัยอยู่เมือง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License