SCP-008-J

วัตถุ# SCP-008-J

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: การพยายามกักกัน SCP-008-J ทั้งหมดประสบความล้มเหลวจากสาเหตุซึ่งดูเหมือนจะไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่ว่า SCP-008-J นั้นได้กลับมายังศูนย์ของสถาบันอยู่เรื่อยๆโดยดูเหมือนจะไม่ตั้งใจ

รายละเอียด: SCP-008-J ถูกขึ้นทะเบียนเป็น SCP ตามขั้นตอนการทดลองมาตรฐานไว้ก่อนจนกว่าผู้บัญชาการไพรซ์จะสามารถยืนยันได้ว่ามันมีลักษณะผิดปกติ

SCP-008-J เป็นชายเชื้อสายคอเคเซียนอายุ 23 ปีผู้ตอบสนองต่อชื่อเจฟ ซึ่งด้วยความบังเอิญที่ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งผิดปกติทำให้มักจะเข้าไปถึงพื้นที่ระษาความปลอดภัยระดับสูงของสถาบันอยู่บ่อยๆโดยที่ไม่รู้เรื่องหรือตั้งใจ SCP-008-J ยังหลบลอดจากการกักกันได้ด้วยวิธีคล้ายๆกัน

ต่อไปนี้คือรายการการพบเห็น SCP-008-J ในกรณีทั้งหมดนั้น ผู้บัญชาการไพรซ์เป็นพนักงานคนแรกที่ได้พบกับ SCP-008-J ยังไม่พบหลักฐานใดๆว่านี่เป็นอะไรมากกว่าเหตุบังเอิญ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License