SCP-007
rating: 0+x

วัตถุ# SCP-007

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-007 ถูกกักกันในห้องปิดผนึกกว้างยาว 10 เมตร ห้องได้รับการตกแต่งแบบห้องนั่งเล่น พร้อมด้วยสิ่งของใดๆก็ตามที่ถูกร้องขอโดย███████████████ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า”ผู้ทดลอง”) ซึ่งสิ่งของที่จัดหาให้ตัวอย่างนั้นต้องไม่เป็นอันตรายต่อระบบความปลอดภัย ตัวอย่างไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้อง และจะถูกกักขังหากจำเป็น

รายละเอียด: SCP-007 อยู่ในช่องท้องของผู้ทดลอง โดยผู้ทดลองเป็นชายผิวขาวอายุประมาณ 25 ปี (ผู้ทดลองอ้างว่าตัวเองมีอายุ 28 ปี) และสูง 176 ซม. ส่วนหน้าท้องของตัวอย่างเกือบทั้งหมด (กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และอวัยวะภายใน) ว่างเปล่า แม้ว่าตัวอย่างจะไม่แสดงอาการทรมานจากสภาพดังกล่าวก็ตาม และมีทรงกลมที่มีองค์ประกอบจากดินและน้ำแทนที่อยู่ในที่ว่างนั้น แม้ว่ามันจะไม่ได้สัมผัสกับร่างของผู้ทดลองโดยตรงที่ตำแหน่งใดเลยก็ตาม ทรงกลมนี้มีลักษณะคล้ายกับโลกขนาดจิ๋วเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 ซม. แม้ว่าการจัดเรียงของทวีปนั้นจะไม่สอดคล้องกับการจัดเรียงที่เคยมีอยู่ในประวัติศาสตร์โลกก็ตาม ทรงกลมนี้มีรูปแบบสภาพอากาศและแรงดึงดูดเบาๆโดยตัวมันเอง นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ค่อนข้างเหมือนกับที่มีในโลกยุดใหม่อาศัยอยู่ด้วย พบว่ามีสายพันธุ์ที่ทรงปัญญาอยู่ 2 สายพันธุ์ แม้ว่าการติดต่อสื่อสารกับพวกมันนั้นยังไม่ได้จัดทำนั้น ระดับเทคโนโลยีของสายพันธุ์ที่สังเกตอยู่นั้นถูกตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เมื่อวันที่ ██/████ ประมาณได้ว่าเทียบเท่ากับยุคศตวรรษที่ 15

ผู้ทดลองอ้างว่าเขาชื่อ███████████████ แต่ไม่มีการพบบันทึกของบุคคลชื่อนี้เลย ผู้ทดลองนั้นไม่ต้องการน้ำและอาหาร และขณะที่มีการสังเกตว่าเขากำลังทานทั้งสองอย่างนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเขากลืนไปนั้นยังไม่เป็นที่ทราบได้ ตัวอย่างมีความฉลาดพอประมาณ( วัด IQ ได้ 128)และอัธยาศัยดี และรู้สึกเกี่ยวกับดาวที่ท้องของเขาว่ามันแปลกๆนิดหน่อยเกี่ยวกับร่างกายของเขา ผู้ทดลองดูเหมือนไม่มีความเครียดเกี่ยวกับสภาพที่ผิดปกตินี้ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับที่มาของดาวนี้ ตัวอย่างตอบว่า”ผมตื่นขึ้นมาวันนึง แล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแล้ว ผมไม่รู้เหมือนกันมามันมาได้ยังไง” ตัวอย่างให้หมายเลขประกันสังคมและหมายเลขอนุญาตขับขี่รถยนต์แก่เรามา และนำมาตรวจสอบกับบันทึกเท่าที่มีอยู่ เมื่อตรวจสอบพบว่าหมายเลขดังกล่าวนั้นยังไม่ได้เปิดใช้

ดร. ███████เล่นหมากรุกกับผู้ทดลองทุกสัปดาห์ เมื่อสุขภาพจิตของตัวอย่างได้รับการตรวจ ดร.███████รายงานว่าตัวอย่างไม่มีความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ถูกจำกัดของเขา และยังไม่แสดงความพยายามที่จะหนีหรือก่อความรุนแรงหรือความผิดปกติทางจิต แม้ตัวอย่างจะร้องขอคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เนตอยู่เนืองๆ แต่ไม่ได้จัดให้เพราะอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License