SCP-006-TH-ARC
rating: +2+x

วัตถุ# SCP-006-TH-ARC

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ล้อมพื้นที่ทั้งหมดของ SCP-006-TH-ARC ด้วยกำแพงสูง 5 เมตร ที่มีลวดหนาติดบนขอบกำแพงไม่ให้ใครเข้าไปได้ ทางเข้าถูกปิดตายเอาไว้อย่างแน่นหนา หลังจากตรวจสอบล่าสุดไม่ให้พนักงานคนใดเข้าไปอีก และใน SCP-006-TH-ARC จะติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ 2 ตำแหน่งดังนี้:

  • ห้องนอนของห้องที่ 2
  • ห้องนอนของห้องที่ 4

การวิจัยอื่นๆให้ระงับไว้ชั่วคราวเนื่องจากความเสี่ยงของพนักงาน

oopp.jpg

ควันที่ก่อตัวเป็นมนุษย์

รายละเอียด: SCP-006-TH-ARC ลักษณะเป็นห้องแถวร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จ มีทั้งหมด 4 ห้อง ยังไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าและน้ำประปา รอบๆ SCP-006-TH-ARC จะมีวัสดุและของที่ใช้ก่อสร้างโดนทิ้งเอาไว้จำนวนมาก ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า SCP-006-TH-ARC เป็นของนาย█████████ ████████████ และได้เริ่มก่อสร้างตั่งแต่ปลายปี 2006 ระหว่างก่อสร้างได้เกิดปัญหาหลายอย่างขึ้นทำให้การก่อสร้างล่าช้าและสุดท้ายคนงานที่ทำงานที่นั้นได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย นอกจากนี้ก็ยังมีคนอื่นที่เคยเข้ามาใน SCP-006-TH-ARC แล้วหายตัวไปอีกหลายคนด้วย

ความผิดปรกติของ SCP-006-TH-ARC เกิดขึ้นหลังเวลา 00:01 ถึง 04:59 เท่านั้น บริเวณที่เกิดคือ ห้องนอนของห้องที่ 2 และ 4 ดังนี้:

  • แผ่นไม้กั้นห้องของห้องนอนห้องที่ 2 จะมีสิ่งที่คล้ายเปลือกหอยจำนวนมากงอกออกมาจากผนัง บางทีก็ขยับได้ ตรวจสอบชิ้นส่วนพบว่ามีส่วนประกอบเหมือนกับฟันของคน
  • พื้นห้องนอนห้องที่ 2 จะกลายเป็นทรายดูดที่จะดูดคนหรือสัตว์ลงไปอย่างช้าๆจนหายลงไป พื้นนั้นมีความหนืดสูงมากไม่สามารถดึงช่วยขึ้นมาได้ สิ่งที่ถูกดูดหายลงไปไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหน
  • ทุกคืนของห้องนอนห้องที่ 4 ปรากฏควันสีขาวที่เห็นชัดเจนรวมตัวกันเป็นรูปมนุษย์ไม่ทราบอายุและเพศ และจะทำกิจกรรมที่ซ้ำๆ กันในทุกคืน

การเข้าตรวจสอบ SCP-006-TH-ARC ตอนที่เกิดความผิดปกรติทำไม่ได้เพราะห้องถูกล็อคอย่างแน่นหนามากๆ หากอยู่ตอนที่เกิดผิดปรกติคนที่อยู่ในห้องจะหายไปหรือไม่ก็ตาย การตรวจสอบตอนเช้าไม่พบอะไรผิดปรกติ

ภาคผนวก: บันทึกกิจกรรมในห้องนอนห้องที่ 4

00:04 ปรากฏควันสีขาวก่อตัวเป็นมนุษย์อยู่ที่ประตูทางเข้าห้องแถว และยืนอยู่แบบนั้น
00:10 สิ่งนั้นได้เดินไปที่มุมหนึ่งของห้อง ทำท่าเหมือนถอดรองเท้าแล้วเสื้อเอาแขวน
00:15 เดินไปที่อีกมุม ทำท่าเหมือนหยิบจับบางอย่าง
00:20 เดินไปที่ห้องครัวไปที่มุมหนึ่ง ำทท่าเปิดตู้แล้วหยิบของออกมา เดินไปที่กลางห้องแล้วอยู่ในท่านั่ง (ภายในห้องไม่มีสิ่งของอะไรอยู่เลย) อยู่แบบนั้นหลายนาที
01:12 ลุกจากท่านั่งเดินมาที่มุมหนึ่ง ทำท่าเหมือนล้างจาน
01:26 ออกจาห้องครัวมาที่ห้องนอน ก้มตัวลงที่มุมหนึ่งแล้วเดินมาอีกมุม นั่งลงในระดับต่ำกว่าเมื่อกี้ อยู่ในท่านั่ง
02:10 เอนตัวลงนอน (คาดว่ากำลังนอนหลับ)
04:00 ลุกจากท่านอน เดินเข้าไปในห้องน้ำที่ไม่มีกล้องติดไว้
04:25 ออกจาหห้องน้ำ มาที่กลางห้องทำท่าเหมือนสวมเสื้อผ้า
04:30 เดินมาที่ห้องครัว มาที่มุมหนึ่งทำท่าเหมือนทำอาหาร แล้วอยู่ในท่านั่ง
04:40ออกจากห้องครัว เดินมาที่ห้องนั่งเล่น ก้มตัวไปยังมุมหนึ่ง
04:44 เดินมาที่ประตูทางออกแล้วหยุดอยู่แบบนั้น
04:56 ร่างมนุษย์ได้กลายเป็นควันจางหายไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License