SCP-006-TH
rating: +17+x
blank.png
006-TH.jpg

SCP-006-TH ที่อยู่ในจานเพาะเชื้อในห้องทดลอง

วัตถุ# SCP-006-TH

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการยับยั้งการแพร่ระบาดของ SCP-006-TH ผู้ติดเชื้อทุกคนที่ไม่ใช่บุคลากรของสถาบันจะถูกกำจัดทันทีหากพบว่ามีการติดเชื้อในระยะเริ่มต้น บุคลากรของสถาบันที่ติดเชื้อจะถูกกักตัวและทำงานอยู่ภายในห้องกักกันเชื้อโรคระดับ 5 ที่มาตรการการขุมขังที่เข้มงวดไปตลอดจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาของพวกเขาภายในเซคเตอร์-06c เขตพื้นที่ของเอเรีย-ไบโอ78 ในตอนนี้วิธีการที่จะทำลาย SCP-006-TH ที่ดีที่สุดก็คือการเผาด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียลขึ้นไป

การเข้าถึงผู้ติดเชื้อใดๆจะไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านนี้เท่านั้น เจ้าหน้าที่ที่จะสัมผัสกับผู้ติดเชื้จะต้องสวมใส่ชุดป้องกันการปนเปื้อนทางชีวภาพระดับ 5 ที่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงเลเซอร์และรังสียูวีในบริเวณทางเข้าออกเขตกักกัน

การสื่อสารอื่นๆกับผู้ติดเชื้อจะติดต่อผ่านทางลำโพงเท่านั้น

รายละเอียด: SCP-006-TH เป็นโรคติดต่อทางผิวหนังที่ไม่เป็นที่รู้จักที่กระจายตัวผ่านทางการสัมผัสจากสิ่งมีชีวิต ผู้ติดเชื้อจะเกิดตุ่มคล้ายกับรูขนาดเล็ก (1 ซม.) ถึงขนาดใหญ่ (5 ซม.) ขึ้นตามบริเวณร่างกายในทุกส่วน ทำให้ผู้ติดเชื้อตาบอด หูหนวก ไม่สามารถพูดหรือกินได้ หลังจากที่ SCP-006-TH ปรากฏขึ้นภายนอกของร่างกายจนครบหมดแล้ว ตัวอย่างจะไปปรากฏขึ้นภายในร่างกายของผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่งผลให้การทำงานของอวัยวะภายในล้มเหลวตามลำดับ โดยเริ่มจากการหายในติดขัด เส้นเลือดอุดตันเนื่องจาก SCP-006-TH ได้ไปปิดการไหลเวียนของเลือด และเสียชีวิตในเวลาต่อมา สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการติดเชื้อ บุคคลอื่นที่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อจะเกิด SCP-006-TH ขึ้นหลังจากสัมผัสไป 8 ชม. โดยเริ่มแรกนั้นตัวอย่างจะเกิดขึ้นตรงบริเวณที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ และลุกลามไปอย่างรวจเร็ว

การตรวจสอบจากเซลล์ชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกมาจากผู้ติดเชื้อนั้นพบว่า SCP-006-TH เป็นเหมือนกับแบตทีเรียที่มีชีวิต การทำงานของมันตัวอย่างนั้นได้ไปทำให้จำนวนของเซลล์ผิวหนังมีการขยายตัวขึ้นมาแม้ว่าชิ้นเนื้อนั้นๆจะมีรูเต็มไปหมดแล้วก็ตาม วิธีการนี้ไม่เป็นที่รู้จัก

นอกจากนี้แล้วยังพบอีกว่า SCP-006-TH ยังสามารถแพร่กระจายบนสิ่งของที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสได้ และบริเวรนั้นๆจะเกิดสิ่งที่คล้ายกับราสีเขียวๆที่มีขนขึ้นมา แม้ว่าการกระจายตัวจะน้อยกว่าก็ตาม ซึ่งหมายความว่าการสัมผัสสิ่งของเดียวกับผู้ติดเชื้อสามารถได้รับเชื้อนี้ได้เช่นเดียวกัน

การค้นพบ: SCP-006-TH ถูกค้นพบครั้งแรกจากเจ้าหน้าที่เบอร์ติสที่กลับมาจากการตรวจตราในอาคาร 3 ชั้นที่ต้องสงสัยว่ามีสิ่งผิดปรกติ หลังจากนั้นเขาก็ถูกสัตว์บางอย่างที่คาดว่าเป็นแมวที่มีตุ่มขึ้นที่หน้าของมันเข้าโจมตี เขาได้กลับมาที่สถาบันก่อนที่ SCP-006-TH จะปรากฎขึ้นบนฝ่ามือของเขาและทำให้เจ้าหน้าที่อีก 4 รายเกิดอาการแบบเดียวกันในเวลาต่อมา

ภาคผนวก: ภายหลังจากการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ ทางสถาบัน SCP ได้มีการส่งทีมเข้าไปกักกันอาคารที่มีการพบแมวตัวนั้นและได้ค้นหาแต่ก็ไม่พบ แต่ได้พบกับห้องที่เต็มไปด้วยราสีเขียวบนพื้นเป็นหย่อมๆอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License