SCP-006-TH
rating: +17+x
blank.png

วัตถุ# SCP-006-TH

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ยังไม่มีวิธีการยับยั้งการแพร่ระบาดของ SCP-006-TH ผู้ติดเชื้อทุกคนที่ไม่ใช่บุคลากรของสถาบันจะถูกกำจัดทันทีหากพบว่ามีการติดเชื้อในระยะเริ่มต้น บุคลากรของสถาบันที่ติดเชื้อจะถูกกักตัวและทำงานอยู่ภายในห้องกักกันเชื้อโรคระดับ 5 ที่มาตรการการขุมขังที่เข้มงวดไปตลอดจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาของพวกเขาภายในเซคเตอร์-06c ที่ถูกจัดตั้งขึ้น ในตอนนี้วิธีการที่จะทำลาย SCP-006-TH ที่ดีที่สุดก็คือการเผาด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียลขึ้นไป

การเข้าถึงผู้ติดเชื้อใดๆจะไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านนี้เท่านั้น เจ้าหน้าที่ที่จะสัมผัสกับผู้ติดเชื้จะต้องสวมใส่ชุดป้องกันการปนเปื้อนทางชีวภาพระดับ 5 ที่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงเลเซอร์และรังสียูวีในบริเวณทางเข้าออกเขตกักกัน

การสื่อสารอื่นๆกับผู้ติดเชื้อจะติดต่อผ่านทางลำโพงเท่านั้น

รายละเอียด: SCP-006-TH เป็นโรคติดต่อทางผิวหนังที่ไม่เป็นที่รู้จักที่กระจายตัวผ่านทางการสัมผัสจากสิ่งมีชีวิต ผู้ติดเชื้อจะเกิดตุ่มคล้ายกับรูขนาดเล็ก-ใหญ่ขึ้นตามบริเวณร่างกายและทุกส่วน ทำให้ผู้ติดเชื้อตาบอด หูหนวก พูดหรือกินอะไรไม่ได้ และหลังจากที่ SCP-006-TH ปรากฏขึ้นภายนอกร่างกายจนทั่วหมดแล้ว มันจะไปปรากฏขึ้นภายในร่างกายของผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่งผลให้การทำงานของอวัยวะภายในล้มเหลว โดยเริ่มจากการหายในติดขัด เส้นเลือดอุดตันเนื่องจาก SCP-006-TH ได้ไปปิดการไหลเวียนของเลือด และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

บุคคลที่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อจาก SCP-006-TH จะเกิดอาการขึ้นหลังจากสัมผัสไป 25 ชม. เริ่มแรกนั้นมันจะเกิดขึ้นตรงบริเวณที่สัมผัส และลุกลามไปอย่างรวจเร็วทั่วทุกส่วนของร่างกายภายใน 6-10 วัน

การตรวจสอบจากเซลล์ชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกมาได้พบว่า SCP-006-TH เป็นเหมือนกับแบตทีเรียที่มีชีวิตการทำงานของมันคล้ายคลึงกับโรคอีโบล่าแต่ SCP-006-TH นั้นไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะหรือยาชนิดไหนๆ ชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกมาได้มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ผิวหนังทำให้ชิ้นส่วนนั้นมีการขยายตัวขึ้นมาแม้ว่าชิ้นเนื้อนั้นๆจะมีรูเต็มไปหมดแล้วก็ตาม วิธีการนี้ไม่เป็นที่รู้จัก

นอกจากนี้แล้วยังพบอีกว่า SCP-006-TH สามารถแพร่บนสิ่งของที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสได้ และบริเวณั้นๆจะเกิดสิ่งที่คล้ายกับราสีเขียวๆที่มีขนขึ้นมาแม้ว่าการกระจายตัวจะน้อยกว่าก็ตาม ซึ่งหมายความว่าการสัมผัสสิ่งของเดียวกับผู้ติดเชื้อสามารถได้รับเชื้อนี้ได้เช่นกัน

SCP-006-TH โดนค้นพบครั้งแรกจากเจ้าหน้าที่เบอร์ติสที่กลับมาจากการตรวจตราในอาคาร 3 ชั้นที่ต้องสงสัยว่ามีสิ่งผิดปรกติ หลังจากนั้นเขาก็ถูกสัตว์บางอย่างที่คาดว่าเป็นแมวที่มีตุ่มขึ้นที่หน้าของมันเข้าโจมตี เขาได้กลับมาที่สถาบันก่อนที่ SCP-006-TH จะปรากฎขึ้นบนฝ่ามือของเขา ทำให้ที่เจ้าหน้าที่อีก 4 คนจะเกิดอาการแบบเดียวกันในเวลาต่อมา

ภาคผนวก: ภายหลังจากการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ จึงได้มีการส่งทีมเข้าไปกักกันพื้นที่ที่มีการติดเชื้อและค้นหาแมวตัวนั้น แต่ไม่พบ แต่กลับพบกับห้องที่เต็มไปด้วยราสีเขียวบนพื้นเป็นหย่อมๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License