SCP-006-TH
rating: +9+x
006-th.jpg

มือของ D-████ ที่ติดเชื้อ

วัตถุ# SCP-006-TH

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการยับยั้งการแพร่ระบาดของ SCP-006-TH เพราะฉะนั้นผู้ติดเชื้อทุกคนที่ไม่ใช่บุคลากรของสถาบันจะถูกกำจัดทันทีหากพบว่ามีการติดเชื้อในระยะเริ่มต้น บุคลากรของสถาบันที่ติดเชื้อจะถูกกักตัวและทำงานอยู่ภายในห้องกักกันเชื้อโรคระดับ 5 ที่มาตรการการขุมขังที่เข้มงวดไปตลอดจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาของพวกเขา ในตอนนี้วิธีการที่จะทำลาย SCP-006-TH ที่ดีที่สุดก็คือการเผาด้วยความร้อน 300 องศาเซลเซียลขึ้นไป

การเข้าถึงผู้ติดเชื้อใดๆจะไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นมีความจำเป็น ผู้เข้าถึงจะต้องสวมใส่ชุดป้องกันการปนเปื้อนทางชีวภาพระดับ 10 และต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงเลเซอร์และรังสียูวีในบริเวณทางเข้าออกเขตกักกัน

การสื่อสารอื่นๆกับผู้ติดเชื้อจะติดต่อผ่านทางกระจกสองด้านและลำโพงเท่านั้น

รายละเอียด: SCP-006-TH เป็นโรคติดต่อที่ไม่เป็นที่รู้จักทางการสัมผัสจากคนสู่คน (รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วย) ผู้ติดเชื้อจะเกิดตุ่มคล้ายกับรูขึ้นตามบริเวณร่างกายและทุกส่วน ทำให้ผู้ติดเชื้อตาบอด หูหนวก พูดหรือกินอะไรไม่ได้ และหลังจากที่ SCP-006-TH ปรากฏขึ้นภายนอกร่างกายจนทั่วหมดแล้ว มันจะไปปรากฏขึ้นภายในร่างกายของผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่งผลให้การทำงานของอวัยวะภายในล้มเหลว โดยเริ่มจากการหายในติดขัด เส้นเลือดอุดตันเนื่องจาก SCP-006-TH ได้ไปปิดการไหลเวียนของเลือด และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ผู้ได้รับผลกระทบที่สัมผัสผู้ติดเชื้อจาก SCP-006-TH จะเกิดอาการขึ้นหลังจากสัมผัสไป 12 ชม. เริ่มแรกนั้นมันจะเกิดขึ้นตรงบริเวณที่สัมผัส และลุกลามไปอย่างรวจเร็วทั่วทุกส่วนของร่างกายภายใน 10 วัน

SCP-006-TH โดนค้นพบครั้งแรกจากเจ้าหน้าที่เบอร์ติสที่กลับมาจากการตรวจตราในอาคาร 3 ชั้นที่ต้องสงใสว่ามีสิ่งผิดปรกติหลังจากนั้นเขาก็ถูกสัตว์บางอย่างที่คาดว่าเป็นแมวที่มีตุ่มขึ้นที่หน้าของมันเข้าโจมตี เขาได้กลับมาที่สถาบันก่อนที่ SCP-006-TH จะปรากฎขึ้นบนฝ่ามือของเขา ทำให้ที่เจ้าหน้าที่อีก 4 คนจะเกิดอาการแบบเดียวกันในเวลาต่อมา

ภาคผนวก: ภายหลังจากการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ จึงได้มีการส่งทีมเข้าไปกักกันพื้นที่ที่มีการติดเชื้อและค้นหาแมวตัวนั้น แต่ไม่พบ แต่กลับพบกับห้องที่เต็มไปด้วยราทั้งห้อง และขี้แมว

006-2-th.jpg

สภาพในพื้นที่ที่ถูกกักกันโรคในภาคผนวก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License