SCP-005-TH
rating: +27+x
blank.png
scp005th.jpg

SCP-005

วัตถุ# SCP-005-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-005-TH ได้ถูกเก็บลงในกล่องปิดสนิทภายในโกดัง-29a โดยไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยใดๆ อีก

การวิจัย SCP-005-TH ดู ภาคผนวก-2

รายละเอียด: SCP-005-TH เป็นงานฝีมือทำจากดินเผาของตุ๊กตาเด็กที่มีสองหน้าในร่างเดียวกัน ตรวจสอบพบว่ามีส่วนประกอบของเลือดมนุษย์ เส้นผม และขี้เถ้าจากกระดูกสัตว์ที่ไม่ทราบชนิดรวมอยู่ในดินที่ใช้ทำ ไม่ทราบว่าใครสร้างมันขึ้นมา

SCP-005-TH จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ที่มีสถานะเป็นฝาแฝดแท้เท่านั้น เมื่อใดที่มีคนที่เป็นฝาแฝดแท้เข้ามาในระยะผลกระทบของ SCP-005-TH (ประมาณ 10-14 เมตร) พวกเขาจะถูกแรงบางอย่างที่ไม่ปรากฏดึงพวกเขาเข้าหากันและกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จากนั้นร่างกายของพวกเขาจะค่อยๆ ยึดติดกันรวมเป็นเนื้อเดียวกันภายในเวลาที่รวดเร็วด้วยวิธีการที่ไม่รู้จัก พวกเขาจะเจ็บปวดและทรมานอย่างมากจนเสียชีวิต และสุดท้ายสภาพของพวกเขาก็จะมีลักษณะเดียวกันกับ SCP-005-TH

การตรวจสอบภายในของผู้ได้รับผลกระทบพบว่าอวัยวะภายในถูกบีบอัด กระดูกหัก อีกทั้งยังพบว่ามีชิ้นส่วนของแขนขาที่ถูกย่อย บีบอัดอยู่ภายในนั้นด้วย

SCP-005-TH ถูกค้นพบในปี 1996 ภายในโรงเรียนมัธยม████████ หลังมีเหตุการณ์การตายที่ผิดปกติของเด็กแฝดจำนวน 4 คู่ ภายในตัวอาคารเรียน ร่างกายของพวกเขาถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างน่ากลัว เอเย่นสมิธที่แฝงตัวเป็นตำรวจได้เข้าไปตรวจในอาคารและค้นหาสิ่งที่ทำให้พวกเด็กๆ มีสภาพแบบนั้นจนพบกับ SCP-005-TH ที่ถูกนำมาวางอย่างผิดสังเกตตรงบันไดทางขึ้นระหว่างชั้น 3 กับ 4 ในอาคารเดียวกันกับที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งมีโน้ตที่เขียนด้วยเลือดเป็นอักษรที่ไม่รู้จัก กับคำว่า "แก้แค้น"

ภาคผนวก-1: การสอบถามเพิ่มทำให้พบว่าคนที่น่าจะเป็นคนสร้าง SCP-005-TH ขึ้นมานั้นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการปั้น เธอเป็นเด็กดีและชอบอยู่คนเดียว เธอมักถูกเด็กห้องเดียวกันสองคนที่เป็นฝาแฝดกลั่นแกล้งอยู่เสมอ เป็นไปได้ว่า SCP-005-TH ถูกสร้างมาเพื่อแก้แค้นเด็กพวกนั้น และหลังมีการตายเกิดขึ้นเด็กผู้หญิงก็ได้หายตัวไป

ภาคผนวก-2: การทดสอบ 005-a

ดร.เดียร์แมน ได้ผู้ทดสอบ D-1019 และ D-1020 ที่เป็นฝาแฝดกันสำหรับการทดสอบในครั้งนี้

ผู้ทดสอบ: D-1019 และ D-1020

การทดสอบ: D-1019 ถูกส่งเข้าไปในห้องที่มี SCP-005-TH วางอยู่กลางห้องเป็นคนแรก และ 3 นาทีต่อมาจึงส่ง D-1020 ตามเข้าไป

ผลลัพธ์: ขณะที่ D-1019 อยู่ในห้องยังไม่เกิดผลกระทบอะไรที่ชัดเจน กระทั่งส่ง D-1020 ตามเข้าไป จากจุดนี้เห็นว่าคลาส-D ทั้งสองถูกบางอย่างลากเข้าหากันโดยที่ทั้งคู่ไม่ได้เดิน ดูเหมือนว่าพวกเขาพยายามจะแยกตัวออกจากกันแต่ล้มเหลว ลำตัวด้านข้างแนบชิด เริ่มกลืนเข้าหากันและกัน มีเสียงคล้ายการบดและแตกหักของกระดูก ไม่พบว่ามีเลือดไหล พวกเขาล้มและดิ้นไปมาบนพื้นก่อนจะแน่นิ่งไปภายในเวลา 4 นาทีนับตั้งแต่แรกเริ่ม


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License