SCP-005
SCP-005.jpg

SCP-005 ในที่เก็บรักษา

วัตถุ# SCP-005

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-005 สามารถสัมผัสโดยตรงได้โดยที่ไม่เป็นอันตราย แต่ถึงอย่างไรมันเป็นสิ่งที่สำคัญหนึ่งเดียวในโลก จึงมีการใช้มาตรการพิเศษขึ้นมาเพื่อจำกัดการเข้าถึง และการจัดการกับวัตถุ จะต้องได้รับการอนุมัติจากบุคลากรระดับ 4 อย่างน้อย 1 คน สำหรับการนำวัตถุออกจากพื้นที่การควบคุม

รายละเอียด: SCP-005 มีลักษณะคล้ายลูกกุญแจบ้านคนมีเงิน ซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปี 1920 มันถูกพบเมื่อตอนที่มีประชาชนกลุ่มหนึ่ง ใช้มันเพื่อลักลอบเข้าไปในอาคารที่มีการป้องอย่างเข้มงวดแห่งหนึ่ง หนึ่งในความสามารถที่ SCP-005 มีเป็นความสามารถที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกและไม่มีใครเหมือนคือ มันสามารถไขผ่านทุกล็อคทุกประตู (ดูภาคผนวก) ไม่ว่าจะเป็นล็อคแบบกลไกเครื่องจักรหรือจะเป็นล็อคแบบดิจิตอลมันก็เปิดได้หมด มันเปิดได้ทุกล็อคถึงจะไม่ล็อคที่มีรูกุญแจและความสามารถนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว

บันทึกเพิ่มเติม: SCP-005 สามารถให้คนในศูนย์นำไปใช้กับล็อคที่ไม่สามารถหาทางเปิดได้แต่ต้องได้รับอนุญาติจากเจ้าหน้าที่ระดับ 4 อย่างน้อยหนึ่งคน หากถูกนำไปใช้ในการเปิดตู้ขายของอัตโนมัติหรือนำไปเปิดล็อคเกอร์หรือไม่ก็เอาไปใช้เป็นกุญแจบ้านอาจจะไม่สามารถใช้ได้ และหากแตกหักหรือโดนแยกส่วนจะต้องถูกทำลายทันที

ภาคผนวก A: ในขณะที่ SCP-005 ได้แสดงประสิทธิภาพในการสะเดาะเกือบทุกรูปแบบของอุปกรณ์ล็อคใด ๆ การทดลองดังต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามปลอมแปลงโดยเจตนากับรูปแบบของตัวล็อค (ล็อคปลอม) มันได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างน้อยก็ประสบความสำเร็จที่จะเอาชนะความสามารถของ SCP-005 ได้ประมาณ 50% ของตัวอย่างอุปรณ์ล็อคที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ SCP-005 ไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ล็อคได้ จากผลลัพธ์นี้ทำให้ SCP-005 ได้รับการจำแนกแบบคร่าว ๆ ว่า 'มีชีวิต' และการศึกษาเพิ่มเติมจะช่วยให้กำหนดคุณสมบัติได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการแสดงถึงคุณสมบัติใด ๆ ที่ขัดขวางไม่ให้มันใช้ความสามารถโดยเฉพาะกับอุปกรณ์ล็อคอื่นๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License