SCP-003
SCP-003a.jpg

ภาพถ่ายวงจรระยะใกล้ของ SCP-003

วัตถุ# SCP-003

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-003 ถูกเก็บเอาไว้ในห้องที่มีการรักษาอุณหภูมิห้องไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 35 องศาฯ และเก็บเอาไว้ในภาชนะที่สูงกว่า 100 องศาฯ ในกรณีที่ไฟฟ้าดับทั้งหมด บุคลากรจะถูกมอบหมายให้ใช้ความร้อนจากร่างกายของตนกับ SCP-003-1 ในช่วงเวลาที่สำคัญ บุคลากรทุกคนที่สัมผัสกับ SCP-003-1 จะต้องได้รับการฆ่าเชื้อทันทีภายหลังจากนั้น

ต้องไม่มีการนำ SCP-003-1 ออกจาก SCP-003-2 ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินข้างต้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆของตัวอักษรรูนของ SCP-003-2 (รวมถึงรูปแบบหรือสี) ควรมีการแจ้งภายในสาม (3) ชั่วโมงของการเกิดขึ้น การหยุดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันใดๆก็ต้องแจ้งให้ทราบทันทีเช่นกัน SCP-003-2 ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจ่ายไฟ 003-IX ที่ถูกกำหนดเอาไว้ให้ตลอดเวลา ดูเอกสารที่แนบมากับรายละเอียด

รายละเอียด: SCP-003 ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้มีการเฝ้าจับตามองจากระยะไกลโดยทีม SRV-04 Beta (ดูเอกสารแนบ) SCP-003 ประกอบด้วยสองส่วนที่แยกออกมาจากต้นกำเนิด เรียกว่า SCP-003-1 และ SCP-003-2

SCP-003-1 ดูเหมือนจะประกอบไปด้วยไคติน เส้นผม และเล็บที่ไม่ทราบของสิ่งมีชีวิจที่คล้ายกับ [ข้อมูลถูกปกปิด] ที่ได้จัดเรียงกันเป็นลักษณะคล้ายกับเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ การทดสอบแสดงให้เห็นว่า SCP-003-1 เกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกรู้จักกันว่าเป็นแผงวงจร [ข้อมูลถูกปกปิด] ถือว่า SCP-003-1 เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่เป็นอันตรายยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง (ดูภาคผนวกและเอกสารแนบ)

SCP-003-1 พบบนแท่นหิน SCP-003-2 ที่ติดมาด้วยในปัจจุบัน อักษรรูนบน SCP-003-2 นั้นไม่ได้เป็นภาษาที่รู้จักกันและกระพริบจางๆ สิ่งเหล่าเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่ตีความหมายได้ว่า [ข้อมูลถูกปกปิด]

จากการวิเคราะห์พบว่า SCP-003-1 และ SCP-003-2 นั้นมีแหล่งกำเนิดที่ต่างกัน โดย SCP-003-2 ถูกควบคุมโดย (ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต) คอมพิวเตอร์ด้านใน วงจรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ทำอันตรายกับ SCP-003-2, SCP-003-2 ถูกควบคุมการแพร่กระจายรังสีของก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งความร้อนและ [ข้อมูลถูกปกปิด] เป็นไปได้ว่า SCP-003-2 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบเข้ากันกับ SCP-003-1 รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 003-01 ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่อยู่ใน SCP-003-2 ได้ ในขณะที่การตีความหมายนั้นไม่มีข้อสรุปซึ่งอาจหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และ/หรือในอนาคตที่อาจเกิดเหตุการณ์ระดับ-██ ที่เกิดจาก SCP-003-1

SCP-003-2 ใช้พลังงานจากภายในของ [ข้อมูลถูกปกปิด] ที่ดูเหมือนว่าจะสูญเสียงพลังงานมาตั่งแต่██████████ ก่อนที่จะถูกพบโดย SRV-04 Beta แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นไปได้ที่ SRV-04 Beta ได้รับการติดต่ออย่างจงใจจาก SCP-003-2 ผ่านทาง [ข้อมูลถูกปกปิด] นอกจากนั้นองค์กรอื่นๆก็ยังได้รับการติดต่อถึงการมีอยู่ของ SCP-003 ด้วยวิธีที่คล้ายกัน แม้ว่า SCP-003-2 ไม่ได้ดูเหมือนมีชีวิต มีพื้นฐานจาก [ข้อมูลถูกปกปิด] และขาดการตอบสนองต่อ [ข้อมูลถูกปกปิด] รวมถึงขั้นตอน M03-Gloria

เมื่อ SCP-003 อยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 35 องศาฯ ส่วนประกอบทั้งสองนี้จะตอบสนองต่อกัน

เริ่มแรก SCP-003-1 จะเข้าสู่สถานะการขยายตัวของมวลที่เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวนี้มีสองขั้นตอน ทั้งสองขั้นตอนนี้ SCP-003-1 จะใช้พลังงานบางส่วนเพื่อขยายส่วนที่อยู่รอบๆมัน เริ่มด้วยสิ่งที่เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มาจากชั้นบรรยากาศและวัสดุสิ่งที่ไม่มีชีวิต รวมทั้งเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว ผม ไคติน เคราติน และวัสดุชีวภาพอื่นๆ

ขั้นแรกนั้นคือขั้น "เริ่มต้น"; ขั้นตอนที่สองจะเริ่มขึ้นเมื่อ SCP-003-1 สัมผัสกับสารอินทรีย์ที่อยู่ใกล้ๆ ในขั้นตอนที่สองนี้ SCP-003-1 อาจมีการหยุด, ชะลอลง หรือเปลี่ยนรูปแบบการขยายตัวของมัน และจะแปรเปลี่ยนองค์ประกอบของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ให้กลายเป็นโครงสร้างที่คล้ายๆกันในขณะที่ [ข้อมูลถูกปกปิด]

เมื่อการขยายตัวสอดคล้อยกับขั้นตอนแรกนั้น ขั้นตอนที่สองอัตราการขยายตัวของ SCP-003-1 จะลดลงประมาณ 20-90% ตราบเท่าที่ยังคงอยู่กับวัตถุอินทรีย์ โดยเปอร์เซ็นนั้นได้ถูกกำหนดตามความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตนั้นๆที่สัมผัสกับ SCP-003-1

ในขณะที่ SCP-003-1 แต่ละอันอยู่ในขั้นตอนการขยายตัวนั้น SCP-003-2 จะกระจายรังสีที่ยับยั้งการขยายตัวชั่วคราวของ SCP-003-1 หรือย้อนการขยายตัวกลับเมื่ออุณหภูมิของ SCP-003-1 สูงกว่า 100 องศาฯ โดยรังสีนี้อาจกระจายออกมาผ่านทาง [ข้อมูลถูกปกปิด]

ภาคผนวก 003-01: มีข้อมูลการวิเคราะห์ภาษารูนของ SCP-003-2 และ [ข้อมูลถูกปกปิด] ทีมวิจัย M03-Gloria พยายามที่จะจัดการการเชื่อมโยงระหว่าง SCP-003 และ [ข้อมูลถูกปกปิด] เพื่อการวิเคราะห์ SCP-003-1 ต้องถูกพิจารณาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตและจะถูกเก็บเอาให้อย่างน้อย 1 กิโลเมตรให้ห่างจาก [ข้อมูลถูกปกปิด] เพื่อบังคับให้ "มีผลิตภัณฑ์" ตลอดเวลา

ภาคผนวก 003-02: SCP-003 ได้สูญเสียงกำลังจากขั้นตอนที่ดำเนินโดย M03-Gloria ตามคำสั่งของ O5-██ M03-Gloria ยังคงอยู่ภายใต้คำสั่งต่อไป

ภาคผนวก 003-03: [ข้อมูลถูกปกปิด] ระหว่างกระบวนการนี้ SCP-003-1 มีมวลเพื่มขึ้นสองเท่าและเริ่มขยายตัวของโครงสร้างอย่างรวจเร็ว เมื่ออุณหภูมิกลับมาอยู่ที่ 100 องศาฯ การขยายตัวและการเพิ่มของมวลมีอยู่อย่างต่อเนื่องไปเป็นเวลา 9 นาที 6 วินาที เป็นเวลาเดียวกับที่ SCP-003-2 มีการกระจายรังสี จากนั้น SCP-003-1 ก็กลับไปเป็นปกติในเวลา 3 นาที 39 วินาที การขยายตัวใหม่ได้ถูกทำให้ละลายลงไปพร้อมกับมีฝุ่นผงที่ตกค้างอยู่ก่อนที่จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปวิเคราะห์ ทั้ง SCP-003-1 และ SCP-003-2 นั้นได้หยุดกิจกรรมทั้งหมด SCP-003-2 ได้หยุดการทำงานไปจนเมื่อมีการเชื่อทต่อกับ [ข้อมูลถูกปกปิด] ที่เป็นแหล่งพลังงานภายนอก อักษรรูนบน SCP-003-2 ได้ส่องแสงสีเทาอยู่อย่างสม่ำเสมอและไม่ทำงานตามปกติอยู่สาม (3) ชั่วโมง หลังจากนั้น [ข้อมูลถูกปกปิด] ดูเหมือนว่า SCP-003-2 จะไม่สามารถรักษาอุณหภูมิให้สูงกว่า 35 องศาฯได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอกโดย [ข้อมูลถูกปกปิด] (ที่ถูกกำหนดให้เป็นเครื่องจ่ายไฟ 003-III through IX)

ภาคผนวก 003-04: ขั้นตอนในภาคผนวก 003-03 ได้ถูกทำซ้ำอีกครั้ง และ SCP-003-1ก็ได้เข้าสู่กระบวนการขยายตัวอีกครั้งเป็นเวลา 10 นาที 13 วินาที SCP-003-2 ก็ได้แพร่รังสีเข้าขัดขวางอีกครั้ง การขยายตัวของ SCP-003-1 หยุดในวินาทีที่ 36 จากนั้นก็เหมือนกับรอบที่แล้ว

ในสี่เท่าของมวลมัน SCP-003-1 จะกลายเป็นเปลือกและร่างกายที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ช่วงแรกจะดูมีรูปร่างที่คล้ายกับ ophiuroidea (ดาวเปราะ) ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสิบห้าเมตร (รวมทั้งสิ่งที่ดูเหมือนกับศูนย์กลางของมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางสามเมตร) มีส่วนที่เป็นอวัยวะประสาทสัมผัสปรากฏขึ้นคอยสแกนสภาพแวดล้อมรอบๆและพื้นที่บางส่วนในห้องกักกันเพื่อ [ข้อมูลถูกปกปิด] ก่อนที่ SCP-003-1 จะพังห้องกักกัน ทำให้สมาชิกทั้งเก้าคนของทีม M03-Gloria ต้องเข้ามาภายในห้องเพื่อให้สัมผัสกับร่ายกายของพวกเขาจนกว่า SCP-003-1 จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองของการขยายตัวของมันและ [ข้อมูลถูกปกปิด] SCP-003-1 จึงหยุดการขยายตัวในเวลา 15 นาที จากนั้น SCP-003-1 ก็เริ่มการขยายตัวต่อและจัดการศูนย์กลางให้กลายเป็นร่างมนุษย์เพศหญิงที่สูงสามเมตร ที่มีเส้นผมและกระดูสันหลัง โดยอุปกรณ์ที่เหมือน "หนวด" ที่ต่อพ่วงอยู่ได้หลุดออกไปหลังจากการเกิดใหม่ของ SCP-003-1, SCP-003-1 ที่ผลิตออกมาแล้วจะส่งเสียงร้องเป็นอันดับแรกและ [ข้อมูลถูกปกปิด]

บุคคลที่ไม่เป็นที่รู้จักที่ระบุภายหลังว่าเป็น [ข้อมูลถูกปกปิด] ได้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่กักกันในห้องที่มีแต่เจ้าหน้าที่ [ข้อมูลถูกปกปิด] อ้างว่าทำตายคำสั่งของ O5-██ และพยายามสื่อสารกับ SCP-003-1 [ข้อมูลถูกปกปิด] เอเย่น████ จากทีม M03-Gloria สามารเรียกคืนแหล่งพลังงานของ SCP-003-2 กลับมาได้และได้เปิดใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อกลับไปยัง 100 องศาฯ SCP-003-1 จึงกลับมาเป็นปกติใน 21 นาที 7 วินาที และไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

สมาชิกทั้งเก้าคนของทีม M03-Gloria ได้รับผลกระทบจาก SCP-003-1 ต่อมาจึงรู้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ไม่มีผลกระทบอื่นๆหลงเหลืออยู่นอกจากผลกระทบทางจิตใจเล็กน้อย สิ่งที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่กักกัน SCP-003 ไม่มีการละลายและตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์

ภาคผนวก 003-05: ในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น O5-██, [ข้อมูลถูกปกปิด] จากการตัดสินใจด้วยกันของ O5-██, O5-██, และ O5-██ ขั้นตอนของ M03-Gloria ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีกำหนด

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License