SCP-002
rating: +5+x

800px-SCP002-new.jpg

SCP-002 ในห้องกักกัน

วัตถุ# SCP-002

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-002 จะต้องถูกเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายพลังงานที่เหมาะสมตลอดเวลา เพื่อให้ SCP-002 อยู่ในโหมดชาร์จ ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ กำแพงฉุกเฉินจะเลื่อนมากั้นวัตถุออกจากส่วนที่เหลือของอาคาร บุคลากรทั้งหมดจะต้องอพยพออกจากพื้นที่ทันที หลังจากที่ไฟฟ้าในอาคารกลับมาเป็นปกติ จะต้องมีการฉายรังสีเอ็กซเรย์และแสงอัลตราไวโอเลตรอบๆอาคารจนกว่า SCP-002 จะเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานและกลับสู่โหมดชาร์จใหม่อีกครั้ง ห้องกักกันของวัตถุจะต้องอยู่ภายใต้ความกดอากาศต่ำตลอดเวลา

ทีมที่มีสมาชิกอย่างน้อยสองคน จะต้องอยู่ภายในพื้นที่ของ SCP-002 ในระยะ 20 เมตร บุคลากรจะต้องสัมผัสกับสมาชิกคนอื่นตลอดเวลา เพื่อคอยตรวจดูว่าคนอื่นๆยังอยู่ เนื่องจากการรับรู้อาจจะถูกบิดเบือน เพราะได้รับอิทธิผลจากการอยู่ใกล้ชิดกับวัตถุ

ห้ามมิให้บุคลากรที่มีระดับต่ำกว่า 3 อยู่ภายในพื้นที่กักกัน SCP-002 เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารนอกไซต์ระดับ 4 สองคน บุคลากรที่ได้รับการยกเว้นจะต้องได้รับการคุ้มกันโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 อย่างน้อยห้าคน ระหว่างที่กำลังเข้าถึงวัตถุ บุคลากรจะต้องต้องสละตำแหน่งและระดับชั่วคราว ภายหลังการเข้าถึงวัตถุบุคลากรจะได้รับคำสั่งให้อยู่ห่างจากห้องกักกันของ SCP-002 อย่างน้อย 5 กิโลเมตร และอยู่ภายใต้การกักกันเป็นเวลา 72 ชั่วโมงพร้อมกับการประเมินผลทางจิตวิทยา ถ้าเห็นว่าสามารถกลับไปทำงานได้ ตำแหน่งและระดับจะถูกส่งมอบคืนเมื่อระยะเวลาของการกักกันหมดลง

รายละเอียด: SCP-002 มีลักษณะคล้ายก้อนเนื้องอก มันมีขนาดประมาณ 60 ลบ.เมตร3 (หรือ 2,000 ฟุต3) โดยมีประตูวาล์วเหล็กอยู่ด้านหนึ่ง ห้องภายใน ดูเหมือนจะเป็นห้องอพาร์ทเมนต์ที่มีขนาดพอเหมาะ มีหน้าต่างบานเล็กๆอยู่ที่ผนังอีกด้านหนึ่ง แม้ว่าด้านนอกของ SCP-002 จะไม่มีหน้าต่างก็ตาม ห้องๆนี้มีเฟอนิเจอร์ที่เมื่อได้ตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่ามันทำมาจาก กระดูกแกะสลัก ผมทักทอ และสารชีวภาพอื่น ๆ ที่ผลิตโดยร่างกายของมนุษย์ การทดสอบแสดงให้เห็นว่า เฟอนิเจอร์แต่ละชิ้นนั้นมีลำดับดีเอ็นเอที่แตกต่างกันไปในแต่ละชิ้น

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นพบวัตถุนั้นอ้างถึงมาจากรายงานของมอลฮันเซ่น [อ้างอิงจาก:เอกสารหมายเลข:00.023.603]

เอกสารอ้างอิง: จนถึงปัจจุบันวัตถุชี้นนี้นั้นทำให้เกิดการศูนย์หายของบุคลากรเจ็ดคน ในขณะเดียวกันที่ห้องได้มีการตกแต่งตัวเองต่อด้วยโคมไฟสองโคม พรม โทรทัศน์ วิทยุ เก้าอี้ หนังสือที่เขียนด้วยภาษาที่ไม่รู้จักสามเล่ม ของเล่นเด็กสี่ชิ้น และต้นไม้กระถางเล็ก มีการทดสอบโดยใช้สัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์หลายตัว เพื่อดูว่าพวกมันจะกระตุ้นการตอบสนองของ SCP-002 เหมือนกับมนุษย์หรือไม่ สัตว์ทดลองหลายตัวรวมถึงสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์ได้ถูกวางไว้ในห้อง แต่ถึงตอนนี้ก็ไม่สามารถทำให้มันตอบสนองได้ แม้แต่ศพมนุษย์ก็ไม่ทำให้เกิดผลใดๆ เหมือนว่ากระบวนการที่ SCP-002 ใช้ในการเปลื่ยนสารชีวภาพให้กลายเป็นเครื่องเรือนนั้น จะถูกกระตุ้นโดยมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น

ดูรายงานของมอลฮันเซ่น เอกสารหมายเลข:00.023.603

รายงานของมอลฮันเซ่น [00.023.603]

ต่อไปนี้เป็นรายงานสรุป รายละเอียดการค้นพบ SCP-002

วัตถุถูกค้นพบถูกพบในปล่องภูเขาไฟขนาดเล็กทางตอนเหนือของโปรตุเกส ซึ่งวัตถุดังกล่าวพุ่งชนโลกเนื่องจากวงโคจร วัตถุถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกที่เป็นหินหนา บางส่วนได้แตกออกจากแรงกระแทก เผยให้เห็นชั้นเนี้อของวัตถุ ชาวนาคนหนึ่งได้เจอมันเข้าและรายงานมันให้กับผู้ใหญ่บ้าน วัตถุได้รับความสนใจจากสถาบัน เมื่อเจ้าหน้าที่ระดับ 4 ที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ได้ตรวจพบกัมมันตภาพรังสีระดับต่ำที่แผ่ออกมาจากวัตถุ

หน่วยเก็บกู้วัตถุของสถาบันที่นำโดย นายพล มอลฮันเซ่น ได้ถูกส่งไปยังพื้นที่โดยเร็วที่สุด เจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเก็บวัตถุไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ โดยผู้ทดลองจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ถูกคัดเลือกมาเพื่อวิเคราะห์วัตถุ โดยมีชายสามคนได้ถูกส่งเข้าไปใน SCP-002 ทีละคน ซึ่งทั้งหมดได้หายตัวไป เมื่อรู้ถึงความอันตรายของวัตถุนี้ นายพล มอลฮันเซ่น จึงได้ออกคำสั่งระดับ 4a ให้กำจัดพยาน (ประมาณ 1/3 ของหมู่บ้าน) เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อมูลของวัตถุหลุดไปภายนอกก่อนที่จะเริ่มขนย้ายวัตถุกลับไปยังสถาบัน SCP

ในระหว่างที่การเตรียมการขนส่ง สมาชิกหน่วยเก็บกู้สี่คนดูเหมือนว่าจะถูกสะกดจิต และถูกดึงเข้าไปในวัตถุ โดยที่พวกเขาหายตัวไปเช่นกัน หลังจากตรวจสอบแล้ว ดูเหมือนว่าวัตถุนั้นได้ "งอก" ของตกแต่งใหม่ออกมาหลายชิ้นและภายในของวัตถุนั้นเริ่มมีลักษณะคล้ายกับอพาตเม้นต์มากขึ้น นายพล มอลฮันเซ่น ได้ออกคำสั่งให้จัดหาชุด ฮาซเมต ระดับ III ทันทีสำหรับสมาชิกหน่วยเก็บกู้ที่เหลือ สมาชิกที่เหลือได้ทำการยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเรือขนส่งสินค้าเพื่อรอการขนส่งไปยังสถานที่กักกันของสถาบัน

[ข้อมูลถูกปกปิด]

[ข้อมูลถูกปกปิด]

หลังจากที่ นายพล มอลฮันเซ่น ถูกสังหาร SCP-002 ได้ถูกขนกลับมาอย่างปลอดภัยอีกครั้ง โดยบุคลากรของ SCP และได้ถูกนำเข้าสู่มาตรการกักกันพิเศษใน [ข้อมูลลับ] ที่มันยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน บุคลากรที่มีระดับต่ำกว่าระดับ 3 จะถูกปฏิเสธการเข้าถึงกับ SCP-002 ทันที หากไม่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ระดับ 4 อย่างน้อยสองคน หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายพล มอลฮันเซ่น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License