SCP-002
800px-SCP002-new.jpg

SCP-002 ในห้องกักกัน

วัตถุ# SCP-002

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-002 ยังคงเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายพลังงานที่เหมาะสมที่ดูเหมือนจะในรูปแบบการชาร์จอยู่ตลอดเวลา ในกรณีที่ไฟดับกำแพงฉุกเฉินจะเลื่อนปิดกั้นเอาไว้ระหว่างวัตถุและอาคารและพื้นที่อพยพที่อยู่ใกล้ เมื่อไฟฟ้าในอาคารกลับมาเป็นปกติจะมีการกระจายรังสีเอ็กซเรย์และแสงอัลตราไวโอเลตไปรอบๆห้องของจนกว่า SCP-002 จะเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานและกลับสู่การชาร์จใหม่อีกครั้ง ห้องกักกันต้องอยู่ภายใต้ความกดอากาศต่ำตลอดเวลา

ทีมที่มีสมาชิกอย่างน้อยสอง 2 คนจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ของ SCP-002 ในระยะ 20 เมตร บุคลากรควรที่จะรักษาความสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นตลอดเวลา เพื่อคอยตรวจดูการรับรู้ของคนอื่นที่อาจจะได้รับอิทธิผลจากความใกล้ชิดวัตถุ

จะต้องไม่มีบุคลากรที่ต่ำกว่าระดับ 2 อยู่ภายใน SCP-002 สิ่งนี้อาจได้รับการยกเว้นได้หากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสอง 2 ผู้ดูแลไซต์ระดับสูงที่เป็น O5 พนักงานที่ได้รับการยกเว้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ระดับ 3 อย่างน้อยห้า 5 คน รักษาความปลอดภัยในขณะที่พวกเขาเข้าถึงวัตถุ ภายหลังการเข้าถึงวัตถุพนักงานจะได้รับคำสั่งให้อยู่ห่างจากห้องกักกันของ SCP-002 อย่างน้อย 5 กิโลเมตร และอยู่ภายใต้การกักกันโรคเป็นเวลา 72 ชั่วโมงพร้อมกับการประเมินผลทางจิตวิทยา ถ้าเห็นว่าสามารถกลับไปทำงานได้ ตำแหน่งและระดับจะถูกส่งมอบคืนเมื่อระยะเวลาของการกักกันโรคหมดลง

รายละเอียด: SCP-002 มีลักษณะคล้ายก้อนเนื้องอกที่มีการเจริญเติบโตประมาณ 60 ลบ.เมตร (หรือ 2,000 ฟุต3) โดยมีวาล์วเปิดแบบเหล็กด้านหนึ่งที่นำไปสู่ห้องภายใน ที่ดูเหมือนจะเป็นห้องในอพาตเม้นต์ที่มีขนาดพอเหมาะ มีหน้าต่างบานเดียวอยู่ที่ผนังด้านหนึ่ง แม้จะไม่สามารถเปิดออกได้แต่ก็สามารถมองเห็นภายนอกได้ ห้องพักมีเฟอนิเจอร์ที่เมื่อได้ตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่ามันแกะสลักจากกระดูก ผมที่ทอ และสารชีวภาพอื่น ๆ อีกมากมายที่ผลิตโดยร่างกายของมนุษย์ การทดสอบแสดงให้เห็นว่ามันแยกออกมาอย่างอิสระ หรือดีเอ็นเอเหล่านี้แยกส่วนต่าง ๆ ของวัตถุที่อยู่ภายในห้องออกจากกัน

เอกสารอ้างอิง: วันนี้ผู้ทดสอบทั้งเจ็ดคนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้หายตัวไป ในตอนที่ห้องได้มีการตกแต่งตัวเองต่อด้วยโคมไฟสองอัน พรม โทรทัศน์ วิทยุ เก้าอี้ หนังสือที่เขียนด้วยภาษาที่ไม่รู้จักอีกสองสามเล่ม ของเล่นเด็กสี่ชิ้น และต้นไม้กระถางเล็ก การทดสอบโดยใช้สัตว์หลากหลายชนิดรวมถึงลิงนั้นไม่ช่วยให้ SCP-002 มีการตอบสนอง โจแอนนาไม่ได้รับผลกระทบในการตกแต่งใด ๆ การบวนการอะไรก็ตามที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสารอินทรีย์สำหรับตกแต่งภายในนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงแค่การอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ที่จะมาอาศัย

ดู รายงาน Mulhausen เอกสาร00.023.603

รายงาน Mulhausen 00.023.603

ต่อไปนี้เป็นรายงานการสรุปการค้นพบ SCP-002 อย่างละเอียด

วัตถุถูกค้นพบในปล่องภูเขาไฟขนาดเล็กภาคเหนือของโปรตุเกสที่ได้หลงเข้ามาในวงโคจรของโลก ห่อหุ้มด้วยเปลือกที่เป็นหินหนาที่ผิวของวัตถุได้เปิดออกเมื่อกระทบกับพื้น ชาวนาคนหนึ่งได้เจอมันเข้าและรายงานเรื่องนี้ให้กับผู้ใหญ่บ้านจนวัตถุได้รับความสนใจจากสถาบันและเจ้าหน้าที่ระดับ 4 เข้าไปตรวจสอบความผิดปกติของสารกัมตรังสีระดับต่ำที่แพร่ออกมาจากวัตถุ

ทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถาบันที่นำโดยนายพล Mulhausen ได้ถูกส่งไปยังพื้นที่ที่อยู่ของวัตถุเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับวัตถุโดยเร็วที่สุด การทดสอบครั้งแรกนั้นดำเนินการโดยผู้ทดสอบที่ได้รับเลือกมาจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ ชายสามคนที่ถูกส่งเข้าไปในวัตถุหายตัวไปในเวลาต่อมา เมื่อรู้ว่าผู้ทดสอบตาย นายพล Mulhausen จึงออกคำสั่งระดับ 4a ให้กำจัดพยาน (ประมาณ 1/3 ของหมู่บ้าน) เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อมูลเหล่านี้จากคนภายนอกและเริ่มขนย้ายวัตถุกลับไปยังสถาบัน SCP [ข้อมูลถูกปกปิด]

[ข้อมูลถูกปกปิด]

[ข้อมูลถูกปกปิด]

ติดตามขั้นตอนการกำจัดของนายพล Mulhausen, SCP-002 เป็นอีกครั้งที่ขนกลับมาอย่างปลอดภัยโดยบุคลากรของ SCP และนำเข้าสู่ขั้นตอนการกักกันพิเศษใน [ข้อมูลลับ] ที่อยู่ในปัจจุบัน คำสั่งการกับเจ้าหน้าที่ที่ต่ำกว่าระดับ 2 คือปฏิเสธการเข้าถึงกับ SCP-002 โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากระดับ O5 ภายหลังจากนี้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License