SCP-001-EX-J

เอกสาร SCP-001-EX-J นี้ มีข้อความจากเอกสาร ของ-หนึ่ง-ยู ในอดีต ซึ่งค้นพบในถ้ำ███████ ฝรั่งเศส เนื้อหาในเอกสารนี้ล้าสมัยไปแล้วและถูกนำออกจากสารบบ เอกสารฉบับดั้งเดิมนั้นถูกเก็บไว้ในที่ที่ค้นพบดั้งเดิม โดยส่วนนั้นของถ้ำถูกกันจากนักท่องเที่ยวเนื่องจากไม่ปลอดภัย ได้ถ่ายรูปเอกสารไว้แล้ว

มีการพบเอกสารอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรที่เรียกว่า ชุมนุม CKG (จับ เก็บ เฝ้า) ต่อมาอีก ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการแปล

rock.jpg
ของ-หนึ่ง

ดูของ: ของ-หนึ่ง ของ-หนึ่ง-ยู

ความแย่ของของ: ไม่เลว เข้าใจแล้ว

วิธีเก็บของ: ต้องเก็บ ของ-หนึ่ง ไว้อย่างน้อยหนึ่งตัวในรูที่พื้นของถ้ำ-สี่ หมอผีอย่างน้อยหนึ่งคนต้องตื่นอยู่ใกล้กับรูที่เก็บ ของ-หนึ่ง ต้องโยนไม้ ใบไม้ กระดูก ให้ ของ-หนึ่ง กิน หรือมันตาย ถ้าไม่อยู่ในรูที่พื้น ของ-หนึ่ง เลวกว่าสิงโตภูเขา เลวมาก ของ-หนึ่ง ไม่เจ็บด้วยหอก ขวาน หรือหมัด ให้หยุดด้วยน้ำ ฉี่ ขว้างดิน หรือตีด้วยกิ่งไม้

ให้หมอผีที่มีหนังหมาป่าหรือสูงกว่าขว้างของใส่ ของ-หนึ่ง เท่านั้น ให้บอกหมอผี อุ██ก่อนลองดู

อย่าฉี่ใส่ ของ-หนึ่ง เว้นแต่สั้นมาก - พ่อมด อา██

ถ้าต้องการ ของ-หนึ่ง หมอผีออ█ สอนวิธีทำให้หมอผีที่มีหนังหมาป่าหรือสูงกว่าได้ อย่าเขียนวิธีทำ ของ-หนึ่ง อย่าบอกวิธีทำ ของ-หนึ่ง ให้คนที่ไม่มีหนังหมาป่า หรือสูงกว่าจะถูกให้ทำงานแย่มาก

ของเป็น: ของ-หนึ่ง ร้อน สว่าง สีเหลือง ของ-หนึ่ง ไม่มีมือจับ แต่ย้ายที่ได้เมื่อไม้ถูก ของ-หนึ่ง แล้วใส่ในหัวสัตว์ ของบน ของ-หนึ่ง ร้อนเหมือน ของ-หนึ่ง แต่ไม่สว่าง ของ-หนึ่ง มีเมื่อไม้ ใบไม้ กระดูก หนัง มันสัตว์ โดน ของ-หนึ่ง ที่อยู่ที่อื่น ของ-หนึ่ง ยังมีเมื่อ ของ-สาม โดนต้นไม้ หรือไม้อยู่ใกล้ ของ-สาม

น้ำ ฉี่ ดิน การตีด้วยกิ่งไม้ ฆ่า ของ-หนึ่ง ได้ แต่คนต้องดู ของ-หนึ่ง ไว้ หมอผี ค███ แสดงว่า การเกิด-หนึ่ง เกิดได้อย่างไร

ของ-หนึ่ง มีประโยชน์กับชุมนุมมาก ดู ของที่ลองกับ ของ-หนึ่ง

rockpainting.jpg
ภาพวาดฝูงล่าเร็ว ที่เก็บ ของ-หนึ่ง ใน ถ้ำ-สี่

การพบของ: ชุมนุมรู้จัก ของ-หนึ่ง นานมาก แต่การเก็บ ของ-หนึ่ง นั้นพบโดย พราน ออ██ กับพราน อุ██ จาก คิวเอชพี-หนึ่ง "นักตีพงไม้"1 ในถ้ำพรอมมีธีอุส พรานออ██เจ็บเมื่อใช้มือเปล่าจับ ของ-หนึ่ง การจับและเก็บ ของ-หนึ่ง ได้ดี พราน ออ██ กับพราน อุ██ ได้แมมมอธครึ่งตัวกับผู้หญิงสองคนเป็นรางวัล

ของอื่น-หนึ่ง:

ของที่ลองกับ ของ-หนึ่ง

คนลอง: พ่อมด อา██
ของที่ลอง: เอาหอกแทง ของ-หนึ่ง
สิ่งที่เกิด: ของ-หนึ่ง ขึ้นมาบนหอก

คนลอง: พ่อมด อา██
ของที่ลอง: ฉีใส่หอก เอาหอกแทง ของ-หนึ่ง
สิ่งที่เกิด: หอกแห้ง กลิ่นเหมือนฉี่ ของ-หนึ่ง ไม่ขึ้นมาบนหอก

คนลอง: พ่อมด อา██
ของที่ลอง: ฉี่ใส่ ของ-หนึ่ง
สิ่งที่เกิด: ของ-หนึ่ง ขึ้นมาบนจู๋ หมอผี อุ██จะดูการลองของจนกว่าพ่อมด อา██จะหาย

คนลอง: หมอผี อุ██
ของที่ลอง: วางเนื้อใส่ ของ-หนึ่ง
สิ่งที่เกิด: ของ-หนึ่ง ไม่ขึ้นบนเนื้อ

คนลอง: หมอผี อุ██
ของที่ลอง: ฉี่ใส่หอก ใช้หอกเอาเนื้อออกมา
สิ่งที่เกิด: หอกแห้ง หอกกลิ่นเหมือนฉี่ เนื้ออร่อย แต่กลิ่นเหมือนฉี่

คนลอง: พราน ออ██
ของที่ลอง: เอาน้ำใส่หอก วางเนื้อใส่หอก วางหอกใส่ ของ-หนึ่ง
สิ่งที่เกิด: หอกแห้ง หอกไม่มีกลิ่นฉี่ เนื้ออร่อยมาก พราน ออ██ได้เป็นหมอผี ออ██

คนลอง: หมอผี อุ██
ของที่ลอง: วางกัญชาใส่ ของ-หนึ่ง
สิ่งที่เกิด: [ถูกขีดออก]

การเกิด-หนึ่ง:

เมื่อ██████████████████ พระจันทร์เต็มดวง สองวันที่จำได้ว่าไม่มีกลองตอนเช้าจาก ถ้ำ-สอง คิวเอชพี-หนึ่ง "นักตีพงไม้"ไปดูว่าเกิดอะไร ข้างใน ถ้ำ-สอง อุ่น ชาวชุมนุมถูกฆ่า และ[ถูกขีดออก]และบนผนังถ้ำ คนที่ถูกฆ่าไม่มีแผล

ของอื่น-สอง:

เมื่อ████████████████████████████ พระจันทร์เต็มดวง หกวันที่จำได้ หมอผี ออ█ ทำ ของ-หนึ่ง ด้วย[ถูกขีดออก]อย่างเร็วมาก ตอนนี้เข้าใจ ของ-หนึ่ง แล้ว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License