Researcher Gamma's Personnel File
Gammacencor.jpg

นักวิจัยแกมม่า

ชื่อ: ███████ ███ (Gamma)

ระดับการกวาดล้าง: 3

หน้าที่: ดูแลและควบคุม SCPs ระดับ Safe และ Euclid, วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของ SCPs และเขียนรายงานสรุปผลการทดลองต่างๆ, แปลเอกสารอังกฤษ ไทย ญี่ปุ่น รัสเซีย และแมนดาริน, ทำการทดลองเรื่องพฤกษาศาสตร์บ้างเป็นบางครั้ง, ให้น้ำพืชในโซนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ให้คำปรึกษากับบุคลากรที่บาดเจ็บทางจิตใจ

ที่อยู่: โซนเพาะเลี้ยงพืชและเนื้อเยื่อศูนย์-20 (ประจำ), เซคเตอร์ของพวกระดับ Safe และ Euclid (บางครั้ง)

ลักษณะ: เพศชาย, เชื้อสายเอเชีย สูง 180 เซนติเมตร น้ำหนัก 76 กิโลกรัม ผิวขาวเหลือง ผมสีดำนัยน์ตาสีน้ำตาล ชอบสวมชุดกาวน์สั้น

ความสามารถ: สื่อสารได้ 4 ภาษา(อังกฤษ จีน-แมนดารินและกวางตุ้ง ไทย ญี่ปุ่น), มีความรู้ด้านชีววิทยาเป็นอย่างมาก(สามารถจดจำชื่อวิทยาศาสตร์และไฟลั่มของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างแม่นยำ)

ประวัติ: นักวิจัยแกมม่าเกิดที่ประเทศ███████ มาพร้อมกับพรสวรรค์ทางด้านอัจฉริยะ เขาพูดคำแรกได้ตอน 10 เดือน อายุ 3 ขวบ ก็ท่องชื่อประเทศได้ทั้งหมด และทำโจทย์เลขของระดับประถมได้ พออายุได้ 10 ปีครอบครัวของแกมม่าได้ย้ายมาอยู่อาศัยที่ประเทศ███ แกมม่าศึกษาและจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย████████ตอนอายุ 2█ ปี โดยมีความโดดเด่นด้านพฤกษาศาสตร์และชีววิทยา ก่อนหน้านี้แกมม่าไม่ได้รับเลือกเข้าทำงานกับสถาบันเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ได้สัมภาษณ์พร้อมกับพวกเด็กอัจฉริยะอีก 12 คน และการทดสอบอีกเล็กๆน้อยๆจาทางสถาบัน

แกมม่าได้เข้าทำงานในสถาบันจริงเมื่ออายุ 22ปี ในแผนกเอกสารและวิจัย แต่หลังจากการปฐมนิเทศและการเยี่ยมชมศูนย์ต่างๆ สถาบันถูกโจมตีโดยกลุ่มศาสนจักรแห่งเทพผู้แตกหัก นักวิจัยแกมม่าเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตไม่กี่คน ทางสถาบันขาดแคลนบุคลากรจึงให้นักวิจัยแกมม่าได้วิจัย SCPs และ SCPs ตัวแรกที่เขาได้ดูแลคือ SCP-300-TH(เนื่องจากมีคุณสมบัติทางพฤกษาศาสตร์) ปัจจุบันนักวิจัยแกมม่าสามารถทำการวิจัยได้เองหลังจากผ่านการทดสอบ

นิสัยส่วนตัว: ขี้เกียจและไม่มีระเบียบวินัย อ่อนโยน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดน้อย(กับคนแปลกหน้า)1 ชอบทำงานกับ SCPs ที่เป็นมนุษย์มากกว่าอมนุษย์และเขียนรายงานผลการทดลองเกี่ยวกับ SCPs มากกว่าการดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดลอง

นักวิจัยแกมม่ามักจะอยู่ในโซนเพาะเลี้ยงพืชและเนื้อเยื่อมากกว่าอยู่ห้องทำงานของเขา ห้องทำงานนั้นเต็มด้วยพืชพรรณที่เขาเพาะเลี้ยงไว้จนเขียวชะอุ่มและส่งกลิ่นหอมทั่วพื้นที่23

สถานะปัจจุบัน: ถูกย้ายจาก████████ สาขา███████ ไปยังศูนย์วิจัย████████ ประเทศไทย ถูกทดสอบทางจิตวิทยาด้านความภักดี เนื่องจากนักวิจัยแกมม่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทำให้ SCP-███-TH หลุดจากการกักกัน ผ่านการทดสอบ ห้ามมิให้นักวิจัยแกมม่าทำวิจัยใดๆเกี่ยวกับพืชทั้งสิ้นเนื่องจากนักวิจัยแกมม่าได้ละเมิดความปลอดภัยมาตรา 62-2

หมายเหตุ: ระงับการทดลองตัวอย่างใดๆที่เกีี่ยวข้องกับพฤกษาศาสตร์ หากฝ่าฝืนให้เข้าจับกุมโดยทันที


งานวิจัย SCPs:

รายการ เรตติ้ง คอมเม้น สร้างเมื่อ
SCP-300-TH 12 2 29 Dec 2013 04:51

dscn4187.jpg

ด้านหลังโต๊ะทำงานของนักวิจัยแกมม่า

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License