คุณฟังผม
rating: +7+x

คุณฟังผมแกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


ผมไม่รู้ผมกำลังพูดกับใคร


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


ผมเอาแต่หวังว่า ใครสักได้ยินผม


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


คุณลองจินตนาการตามผมนะ


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


คุณนั่งบนห้องมึด


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


คุณพูดหรือขยับไม่ได้


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


แต่คุณยังเห็น… สิ่งที่อยุ่เบื้องหน้านั่น


และคุณได้ยินเสียงนั่น ตลอดเวลา…


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


ได้ยินไหม?


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


ผมเกลียดเสียงนั่น…


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


ผมเกลียดเสียงนั่น …


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


ผมเห็นเรื่องแบบนี้ทุกวัน


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


ผมไม่รู้ ผมจะเห็นภาพนั่นอีกนานแค่ไหน


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


ผมเห็นคนชุดส้มเดินผ่านผมไปอีกคน


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


แต่ผมไม่เห็นเขาเดินออกมาจากห้องนั่น


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


คราวนี้ผมเห็นคนชุดส้มอีกคน


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


แต่เขา เป็นเด็ก…


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


เด็กคนนั้นไม่ออกมาจากห้องนั่น


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


ผมไม่รู้เขาทำอะไรกับเด็กนั่น..


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


แต่ผม ไม่อยากรู้


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


ช่วยผมด้วย


แกร็ก .. แกร็ก .. แกร็ก ..


ช่วยผมด้ว..ย


แกร็ก .. แกร็…ก .. แกร็…


ช่ว…ย ผ..ม ด้…ว..ย


แกร็… .. แก…ร็ก .. แ…..


….

ผมมองไม่เห็นอะไรอีกแล้ว


มัน… จบแล้วใช่มั้ย?


ผมรอเวลานี้มานานแค่ไหน…


ในที่สุด….
.
.
.
.
.


"เห้ย หยุดเดินอีกแล้วหรอวะ?"

"อ่าวเห้ย โทษๆ ลืมไขๆ"

"ทำไมเรายังใช้นาฬิกาไขลานรุ่นโบราณนี่อีกวะ?"

"ไม่รู้โว้ย กูไม่ใช่ระดับสั่งการณ์ ไม่รู้!"

"เอ้าๆ รีบไขๆ"

ไม่….

ไม่!


ไม่!!!!!!!!

*แกร็ก* .. *แกร็ก* .. *แกร็ก* ..


เสียงนั่นกลับมาแล้ว…


ไม่!!


ไม่!!!!!!'

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License