ระดับวัตถุ

ระดับหลัก

ระดับของวัตถุที่พบได้บ่อยที่สุดและเป็นพื้นฐานของสถาบัน

Safe

วัตถุระดับ Safe เป็นวัตถุที่ได้มีการทำความเข้าใจแล้วว่าไม่ทำอันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาจมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอหรือสิ่งของได้ บางครั้งอาจมีอันตรายบ้าง แต่ไม่ร้ายแรงจนถึงเสียชีวิตหรือเสียสติหรือเกิดการทุพพลภาพได้

การแบ่งประเภทความผิดปกติให้อยู่ Safe นั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการเปิดใช้งานแล้วจะไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคาม บุคลากรจะได้รับคำเตือนถึงขั้นตอนการกักกันและมาตรการความปลอดภัยในการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา

Euclid

วัตถุระดับ Euclid นั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจหรือคาดการณ์ความผิดปกติที่แท้จริงได้ แต่ก็ไม่ใช่จะควบคุมไม่ได้ มันไม่ได้เป็นภัยคุกคามมากพอจะได้เป็น Keter และเป็นระดับวัตถุตามปกติที่มีอยู่ในรายการเป็นส่วนใหญ่โดยสถาบันจะจัดให้อยู่ Euclid ไว้จนกว่าจะรู้ว่าพวกมันเป็นอะไรหรือมีความอันตรายมากพอที่จะให้อยู่ในระดับนี้

Keter

วัตถุระดับ Keter เป็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของสถาบันและต่อมนุษยชาติและต่อโลก มีขั้นตอนที่ซับซ้อนหรือไม่สามารถจัดการได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ความผิดปกติพวกนี้ได้รับการพิจารณาแล้วว่าอันตรายอย่างถึงที่สุดเกินกว่าจะกักกันได้และการศึกษาที่น่าเชื่อถือทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เพื่อกักกันความผิดปกติพวกนั้นหรือในอีกทางเลือกสุดท้ายก็คือทำลายความผิดปกติพวกนั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

ระดับรอง

ระดับวัตถุต่อไปนี้เป็นระดับรองที่แยกออกมาของหมวดหมู่วัตถุ

Neutralized

เป็นวัตถุที่ถูกทำให้เป็นกลางคือไม่มีความผิดปกติอีกต่อไป ทั้งตั้งใจหรือถูกทำลายไปโดยไม่ตั้งใจ หยุดการทำงาน หรือไม่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรอีก

เอกสารของ Neutralized นั้นจะถูกเก็บเอาไว้ในกรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นอีกในอนาคต

Explained

เป็นวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งผิดธรรมชาติอีกแล้ว ความผิดปกติของมันได้รับการอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ได้ถูกหักล้างความเชื่อเหล่านั้นออกไปด้วยข้อเท็จจริงหรือสิ่งผิดพลาดหรือแพร่กระจายออกไปยังสาธารณะชนแล้วและเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมมัน

ระดับลึกลับ

ระดับต่อไปนี้อยู่นอกขอบเขตของการจัดหมวดหมู่ตามมาตรฐาน

Thaumiel

วัตถุระดับ Thaumiel นั้นอยู่ในระดับสูงและความผิดปกติของมันหายากอย่างมากกว่าที่จะนำเข้ามาในสถาบันหรือรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากความผิดปกติอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ Keter การมีอยู่ของ Thaumiel นั้นและสถานะปัจจุบันของมันเป็นที่รู้กันในหมู่ของบุคลากรระดับ O5 เพียงไม่กี่คน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License