ระดับวัตถุ

ทุกปรากฎการณ์ วัตถุหรือตัวตนผิดปกติที่มีมาตราการการกักกันขั้นพิเศษจะถูกจัดระดับไว้ ระดับของวัตถุเป็นหนึ่งในพื้นฐานของการเขียน SCP และใช้เป็นตัวบอกความยากง่ายในการกักกันของวัตถุ ในจักวาล SCP ระดับวัตถุมีไว้เพื่อใช้บ่งบอกถึงความต้องการทรัพยากรที่ในการกักกันและใช้เรียงลำดับความสำคัญในการวิจัย งบประมาณหรือข้อพิจารณาอื่น ๆ การจัดระดับวัตถุจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่โดยหลักแล้วจะพิจารณาจากความยากง่ายและจุดประสงค์ในการกักกัน


ระดับหลัก

ระดับของวัตถุที่พบได้บ่อยที่สุดและเป็นพื้นฐานของสถาบัน

Safe

วัตถุระดับ Safe เป็นวัตถุที่สามารถกักกันได้ง่ายและปลอดภัย ซึ่งมักจะเป็นผลจากที่สถาบันได้ศึกษาและเข้าใจในตัวของวัตถุมากพอจนสามารถกักกันได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนัก หรือตัววัตถุจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นหรือเปิดการใช้งานด้วยวิธีการที่เฉพาะเจาะจงและอย่างจงใจจึงจะแสดงความผิดปกติได้ อย่างไรก็ตามการที่วัตถุถูกจัดอยู่ในระดับ Safe นั้นไม่ได้หมายความว่าวัตถุจะไม่มีความเสี่ยงใดๆเมื่อทำงาน

Euclid

วัตถุระดับ Euclid เป็นวัตถุที่ต้องใช้ทรัพยากรในการกักกันค่อนข้างมากจึงจะสามารถกักกันได้อย่างสมบูรณ์หรือมาตราการกักกันในปัจจุบันยังมีความเสี่ยงต่อการกักกันรั่วไหล มักเป็นเพราะทางสถาบันยังไม่เข้าใจในตัววัตถุมากพอหรือไม่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของตัววัตถุได้ ระดับ Euclid เป็นระดับที่นิยามได้กว้างที่สุด ถ้าวัตถุไม่มีแนวโน้มแน่ชัดว่าอยู่ในระดับใดจะเป็นการดีที่สุดที่จะจัดให้อยู่ในระดับนี้

ขอให้จำไว้ว่าวัตถุที่ทำงานได้เอง มีชีวิตและ/หรือมีสติปัญญามักจะถูกจัดอยู่ในระดับนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากความสามารถในการคิดได้เองของวัตถุ

Keter

วัตถุระดับ Keter เป็นวัตถุที่ยากอย่างมากต่อการกักกันซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการกักกันนั้นมีความซับซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากรเป็นอย่างมาก สถาบันไม่สามารถกักกันวัตถุระดับนี้ได้ดีนักเป็นผลมาจากการไม่เข้าใจในตัววัตถุหรือไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถกักกันหรือต่อกรกับวัตถุได้ วัตถุระดับ Keter ไม่จำเป็นต้องเป็นอันตรายแค่การกักกันมันยุ่งยากและสิ้นเปลือง

Thaumiel

วัตถุระดับ Thaumiel เป็นวัตถุที่ทางสถาบันใช้เพื่อกักกัน SCPs ตนอื่น ๆ โดยเฉพาะ การมีอยู่ของวัตถุระดับนี้ถือเป็นความลับสูงสุดของทางสถาบัน ที่อยู่ ความสามารถและสถานะปัจจุบันของมันนอกจากสภา O5 แล้วก็รู้กันเพียงไม่กี่คน

Neutralized

เป็นวัตถุที่ถูกทำให้หมดสภาพคือไม่มีความผิดปกติอีกต่อไป อาจเป็นเพราะถูกทำลายหรือพังทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจหรือชำรุดเอง

ระดับรอง

ระดับวัตถุต่อไปนี้เป็นระดับย่อยเพิ่มเติมมาจากการจัดระดับวัตถุหลัก

Explained

เป็นระดับของวัตถุที่ถูกศึกษามามากพอจนสามารถอธิบายลักษณะของวัตถุได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์จึงไม่ถือว่ามีความผิดปกติอีกต่อไป หรือปรากฎการณ์ที่ถูกบิดเบือนให้เข้าใจว่ามีความผิดปกติหรือถูกบิดเบือนด้วยความเชื่อท้องถิ่น

Esoteric/Narrative

ระดับ Esoteric หรือที่มักเรียกกันว่าระดับบรรยาย เป็นระดับสำหรับวัตถุที่ไม่ตรงกับระดับใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ระดับนี้จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้กับ SCP ตัวใดตัวหนึ่งและใช้เพียงแค่ครั้งเดียว แนะนำอย่างยิ่งว่าการเขียน SCP ควรใช้ระดับหลักที่มีอยู่แล้วแต่ก็มีนักเขียนบางกลุ่มที่พยายามจะเสนอข้อยกเว้นของการใช้ระดับหลัก ซึ่งมีน้อยคนที่เขียนจนเสร็จและต้องอธิบายถึงการมีอยู่และที่มาที่ไปของระดับที่เขียนมา ถ้าเขียนมาไม่สมเหตุสมผลก็จะถูกดาวน์โหวต

Decommissioned

วัตถุระดับ Decommissioned เป็นระดับวัตถุที่เคยถูกใช้โดยแอดมินของวิกิ ไม่เพียงแต่เพื่อเอาบทความที่ไม่ต้องการออกแต่ใช้เพื่อประจานให้อับอายและใช้เป็นตัวอย่างของบทความที่ไม่ควรเขียน ปัจจุบันระดับวัตถุนี้ไม่ถูกใช้อีกต่อไป

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระดับของวัตถุ (สาขาหลัก)

อะไรคือการทดลองกล่องที่ถูกล็อค

การทดลองกล่องที่ถูกล็อค เป็นไกด์ไลน์คร่าว ๆ เพื่อให้คนเข้าใจและเลือกระดับวัตถุได้ง่ายขึ้นโดยสมมติให้มีสิ่งหนึ่งถูกล็อคอยู่ในกล่อง

  • ถ้ามันถูกล็อคอยู่ในกล่อง ปล่อยมันไว้เฉย ๆ แล้วไม่เกิดอะไรขึ้น จะเข้าข่ายระดับ Safe
  • ถ้ามันถูกล็อคอยู่ในกล่อง ปล่อยมันไว้เฉย ๆ แต่คุณก็ไม่มั่นใจนักว่ามันจะหลุดออกมาหรือไม่ จะเข้าข่ายระดับ Euclid
  • ถ้ามันถูกล็อคอยู่ในกล่อง ปล่อยมันไว้เฉย ๆ แล้วมันหลุดออกมาจากกล่องง่ายมาก จะเข้าข่ายระดับ Keter
  • ถ้ามันคือกล่อง จะเข้าข่ายระดับ Thaumiel

ขอให้จำไว้ว่าวัตถุที่ ทำงานได้เอง , มีชีวิตและ/หรือมีสติปัญญา ส่วนมากจะถูกจัดอยู่ในระดับ Euclid เป็นอย่างต่ำ แน่นอนว่าถ้าคุณล็อคสิ่งมีชีวิตไว้ในกล่องแล้วลืมมันไว้ มันจะเริ่มขาดอากาศ หิวแล้วก็ตาย ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องดีนัก สำหรับสิ่งที่มีสติปัญญาอาจจะฉลาดมากพอจะทำให้ตนเองหลุดจากการกักกันและ/หรือไม่ให้ความร่วมมือกับสถาบันในการกักกันอีกต่อไปซึ่งจะทำให้มันเป็นอันตรายมากกว่าที่มันควรจะเป็น

ถ้าฉันเห็นวัตถุที่ถูกจัดระดับผิดควรจะทำอย่างไร

ระดับของวัตถุตั้งใจปล่อยไว้ให้ดูคลุมเคลืออยู่แล้วเพื่อไม่ให้มันไปจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเขียน การสร้างระดับที่เข้มงวดและชัดเจนเกินไปจะทำให้ผู้เขียนเขียนบทความตามที่คิดไว้ได้ยาก ข้อเสนอที่จะสร้างวิธีจัดระดับวัตถุที่ชัดเจนกว่านี้หลายอันถูกทางสาขาหลักปฎิเสธไปหมดแล้ว

ถ้าคุณเจอบทความเกี่ยวกับ SCP แล้วรู้สึกว่ามีการจัดระดับไม่ถูกต้อง ไม่ต้องลังเลที่จะถามและแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกคนอื่น ๆ ว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไร

ถ้าวัตถุอันตรายมากควรจะจัดระดับวัตถุให้สูงขึ้นไหม

ไม่ ความอันตรายไม่ส่งผลต่อระดับของวัตถุตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าระดับของวัตถุจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการกักกันมากกว่าความอันตราย
ยกตัวอย่างเช่น ปุ่มที่สามารถทำลายล้างได้ทั้งจักวาลแต่ต้องกดก่อนจะเป็นระดับ Safe แมวที่จะสลับที่กับแมวตัวไหนก็ได้บนโลกจะจัดเป็นระดับ Keter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License