ระดับภัยคุกคาม

ในรายงานฉบับใหม่ของสถาบันส่วนหนึ่งนั้นมีหัวข้อชี้วัดที่เรียกว่า "ระดับภัยคุกคาม" ซึ่งใช้ในการประเมินระดับความเป็นอันตรายของ SCP หากว่าวัตถุหลุดจากการกักกันไปได้

คำเตือน: บุคลากรทุกคนพึงจำไว้ว่าระบบการจัดหมวดหมู่นี้มีไว้เพื่อประกอบกับการจัดหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วเท่านั้น

ระดับดังกล่าวมีอยู่เจ็ดขั้นซึ่งใช้สีเป็นตัวแทน:

o ขาว:

วัตถุซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและมีการควบคุมการใช้งานมันอย่างเคร่งครัดตามที่อธิบายไว้ในมาตรการกักกันพิเศษของวัตถุนั้นๆ ระดับนี้มักจะกำหนดให้วัตถุระดับ Safe

น้ำเงิน:

วัตถุอาจจะมีประโยชน์ แต่มีความเข้าใจถึงกลไกการทำงานของมันน้อยมากหรือไม่รู้เลย ระดับนี้ยังใช้กับวัตถุที่ยังไม่ทราบคุณสมบัติชัดเจนหรือตัวตนที่มีปฏิกิริยาแตกต่างกันไปตามแต่บุคคล ระดับนี้มักจะกำหนดให้วัตถุระดับ Safe และ Euclid

เขียว:

วัตถุไม่มีประโยชน์แต่จะไม่เป็นอันตรายหากดูแลอย่างถูกต้อง ระดับนี้มักจะกำหนดให้วัตถุระดับ Safe และ Euclid

เหลือง:

วัตถุที่เป็นอันตรายแต่สามารถทำการกักกันใหม่ได้ง่าย ระดับนี้ใช้บ่งชี้ว่าการควบคุมมันสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วตราบเท่าที่อยู่ในเงื่อนไขซึ่งชัดเจนและกระทำได้ง่าย ระดับนี้อาจจะกำหนดให้วัตถุระดับ Safe, Euclid หรือแม้แต่ Keter

ส้ม:

วัตถุซึ่งคาดเดาได้ยาก มีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย และทำการกักกันใหม่ได้ยาก โดยทั่วไปจะเป็นระดับต่ำที่สุดที่กำหนดให้ตัวตนแบบมนุษย์ ระดับนี้มักจะกำหนดให้วัตถุระดับ Euclid และ Keter

แดง:

วัตถุที่คาดเดาได้ยากมากและมีความสามารถในการทำลายล้างสูง การกักกันรั่วไหลอาจลุกลามไปเป็นสถานการณ์ระดับ K ได้และการทำการกักกันวัตถุใหม่นั้นให้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญระดับสูง ระดับนี้มักจะกำหนดให้วัตถุระดับ Euclid และ Keter

● ดำ:

วัตถุมีขีดความสามารถในการทำลายล้างระดับโลก ยิ่งไปกว่านั้น การกักกันรั่วไหลของวัตถุระดับนี้ให้ถือว่าเป็นสถานการณ์ระดับ XK ซึ่งการทำการกักกันใหม่และ/หรือทำให้หมดสภาพนั้นให้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญระดับสูงสุด ระดับนี้จะกำหนดให้วัตถุระดับ Keter เป็นหลัก
สำคัญ: โปรดจำไว้ว่าหากวัตถุนั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้เงื่อนไขซึ่งยังไม่สามารถระบุแน่นอนได้ วัตถุนั้นอาจได้รับระดับภัยคุกคามชั้นรองด้วย

ถ้ายังไม่สามารถกำหนดระดับภัยคุกคามที่เหมาะสมกับวัตถุได้ ให้ใช้ศัพท์ที่เหมาะสมว่า "ยังไม่ประเมิน"

ตัวอย่าง: ถ้าวัตถุของคุณคือก้อนกรวดซึ่งสามารถทำลายล้างที่เรารู้จักกันได้หากมันโดนนักเป่าแซ็กโซโฟนขาเดียวซึ่งสวมใส่กระโปรงระบำสืชมพูที่ทำจากฝ้าย 100% โขกหัวใส่ และคุณสมบัติของวัตถุอันนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจดีนัก มันจะมีระดับภัยคุกคามสีดำ และระดับวัตถุ Safe มันเป็น Safe เพราะมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดการกักกันรั่วไหลตั้งแต่แรก (แม้จะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เสียทีเดียว) และเป็นสีดำเพราะว่ามันมีขีดความสามารถในการทำลายล้างที่เพียงพอให้เกิดสถานการณ์ระดับ XK ได้
โดยในทางกลับกัน ตัวตนแบบมนุษย์ซึ่งแลบลิ้นและสามารถเทเลพอร์ทได้ตามใจตนเองโดยการเล่นตลกฝืด จะเป็นวัตถุระดับ Euclid ซึ่งมีระดับภัยคุกคามสีส้ม


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License