แฟ้มข้อมูลสมาชิก

หน้านี้อนุญาตให้ลงประวัติของตัวละครของตนเองได้เฉพาะกับสมาชิกที่มีบทความของตัวเองในสารบัญแล้วเท่านั้น สมาชิกสามารถเข้าไปดูตัวอย่างการเขียนโปรไฟล์ได้ที่ สาขาหลัก

อ่านที่นี่ก่อนจะเริ่ม


แฟ้มประวัติบุคลากร

Agent ArmsAgent Arms Agent Arms's Personnel File ผู้ควบคุม
CrozzaxCrozzax Dr Phoenix's Personnel File บุคลากร
DrAeSDrAeS Dr.AeS's Personnel File บุคลากร
DrAlexanderRupertDrAlexanderRupert Dr Alexander's Personal File บุคลากร
dr comixerdr comixer Dr Comixer's Personnel File บุคลากร
DR Famous BDR Famous B Dr.Famous Personnel File รองผู้ดูแล
dr noppadondr noppadon Dr Noppadon's Personnel File บุคลากร
DrSSSDrSSS Dr.Ran's Personnel File ผู้ดูแลหลัก
Dr Xu weil geenaDr Xu weil geena DrXu's Personnel File บุคลากร
huntergammahuntergamma Researcher Gamma's Personnel File บุคลากร
huntergammahuntergamma Researcher Mary's Personnel File บุคลากร
JesadaJesada Agent Jesada's Personnel File บุคลากร
Kazama ShinKazama Shin Agent Warren's Personnel File บุคลากร
Nin JaNin Ja Dr.Bell's Personnel File บุคลากร
SlangSlang Dr.Slangs's Personnel File ผู้ดูแล
Slavanov BranetoSlavanov Braneto Dr Slavanov's Personnel File บุคลากร
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License