จัดอับดับเรตติ้งต่ำสุด

นี่คือหน้ารายการที่มีเรตติ้งต่ำกว่า 0 ทั้งหมด

รายการไหนที่มีเรตติ้ง -1 ลงไปจะถูกจัดให้เป็น ARC; ดู เก็บถาวร

SCP-751 (rating: -1, comments: 1)
SCP-505 (rating: -1, comments: 2)
scp-303-th (rating: -7, comments: 0)
SCP-334-TH (rating: -8, comments: 0)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License