แม่มดน้อย
1.png
2.png

ไม่ทราบชื่อผู้ประพันธ์
http://www.scp-wiki.net/scp-239

เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเด็กหญิงแม่มด

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License