เรื่องตลก

นี่คือสารบัญรวมบทความที่ตลก ถ้าหากคุณสนใจที่จะเขียนเรื่องตลกมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  • ต้องเป็นเรื่องตลก - บทความของคุณควรเป็นเรื่องตลก เสียดสี ล้อเลียน ถ้าคุณไม่สามารถเขียนเรื่องตลกได้ก็ไม่ควรนำมาลงไว้ที่นี่
  • วัฒนธรรมสมัยนิยมและวิดีโอเกมที่นำมาใช้อ้างอิงไม่ควรเอาจากสิ่งที่มีอยู่เดิม - เช่นเดียวกับบทความ SCPs หลักหรือพวกตำนาน นิยาย นิทาน อะไรก็ตาม คุณควรจะเขียนมันขึ้นมาใหม่ให้ต่างไปจากเรื่องเดิมที่มันเคยเป็น

เรื่องตลก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License