จะเขียนเรื่อง SCP อย่างไร?

คู่มือใช้งาน » จะเขียนเรื่อง SCP อย่างไร?

"แต่งเรื่อง SCP ต้องทำยังไงบ้าง?"

โดยทั่วไปแล้วบทความ SCP ที่มักจะประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  • แนวคิดที่น่าสนใจ
  • ขั้นตอนการกักกันที่เหมาะสม
  • รายละเอียดคำอธิบายที่ชัดเจน

สำหรับบทความ SCP ที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกเนื่องจากเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเหตุผลอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการขาดประสบการณ์ของนักเขียน นี่ไม่ใช่ข้ออ้างในการแก้ตัว แต่นี่คือความท้าทาย มันคือรูปแบบเฉพาะเจาะจงที่กำลังมองหา : ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเปิดแนวคิดของคุณลงใน SCP ได้ ก็ให้พยายามเขียนมันลงไปเป็นเรื่องแบบเดี่ยว ๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License