คู่มือการใส่โค้ดในบทความ

คู่มือใช้งาน » การใส่โค้ดในบทความ ให้ก๊อปโค้ดไปใส่ได้เลย

ใส่รูปภาพ

  • สามารถเปลี่ยนขนาดของภาพได้ที่ตัวเลขข้างหลัง
  • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้งานได้บนเว็บบอร์ดที่ใช้ส่งร่างบทความ ให้คุณใช้การใส่ภาพที่อยู่ในเมนูเครื่องบนด้านบนนี้แทน

ภาพอยู่ทางขวา

[[include component:image-block name=ภาพ.jpg|caption=ข้อความ|width=300px]]

ภาพอยู่ทางซ้าย

[[include component:image-block-left-base name=ลิ้งภาพ.jpg|caption=ข้อความ|width=300px]]

หรือ (ผลลัพธ์เดียวกัน)

ภาพอยู่ทางขวา

[[div class="scp-image-block block-right" style="width:300px;"]]
[[image ลิ้งภาพ.jpg style="width:300px;" link=#]]
[[div class="scp-image-caption" style="width:300px;"]]
ข้อความ
[[/div]]
[[/div]]

ภาพอยู่ทางซ้าย

[[div class="scp-image-block block-left" style="width:300px;"]]
[[image ลิ้งภาพ.jpg style="width:300px;"]]
[[div class="scp-image-caption" style="width:300px;"]]
ข้อความ
[[/div]]
[[/div]]

โค้ดรูปแบบการใส่ภาพแบบใหม่

คลิกเพื่อดู


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License