กลุ่มที่เกี่ยวข้องในสาขา JP

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง


ภาพรวม: ไม่มีส่วนใดในโลกนี้ที่วัตถุ SCP จะถูกกักกันไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แน่นอนว่าสถาบันจะมุ่งเน้นความสนใจในการรับมือกับกลุ่มองค์กรซึ่งมีความรู้หรือมีสิ่งผิดปกติอยู่ในการครอบครองมากกว่ากลุ่มอื่น
บุคลากรที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มต่อไปนี้หรือกลุ่มอื่นจะต้องรายงานมาในทันทีเพื่อให้สามารถเตรียมแผนการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สถานวิจัยการสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตแห่งญี่ปุ่น (日本生類創研)

JOICL.png

ภาพรวม
ชื่อของสถานวิจัยการสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตแห่งญี่ปุ่น (Japan Organisms Improvement and Creation Laboratory = JOICL) ปรากฏอยู่ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติจำนวนหนึ่ง (มีรูปแบบอันหลากหลายทั้งสัตว์ พืช และสิ่งของซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายกับสัตว์) สิ่งมีชีวิตที่พบเกือบทั้งหมดนั้นมีลักษณะผิดปกติหรือถูกดัดแปลงซึ่งตามธรรมชาติแล้วเป็นไปไม่ได้หรือไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ทั่วไป และดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่คำนึงถึงหลักจริยธรรมโดยทั่วไปด้วย เชื่อว่าพวกมันเป็นสถานวิจัยหรือกลุ่มของนักวิจัยที่มีเทคโนโลยีบางอย่าง แต่ในขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนัก

ก่อนหน้านี้นั้นเชื่อว่า JOICL จะไม่ทำการจำหน่ายหรือแจกจ่ายสิ่งผิดปกติโดยตรง แต่ก็มีกรณีส่วนน้อยอย่าง SCP-483-JP และ SCP-1919-JP ซึ่งพวกมันจำหน่วยสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ด้วย ถีงกระนั้น ในขณะนี้ก็ยังไม่เข้าใจเป้าหมายขององค์กร

อุตสาหกรรมหนักโทเฮย์ (東弊重工)

TouHei.png

ภาพรวม
อุตสาหกรรมหนักโทเฮย์เป็นองค์กรพาณิชย์ซึ่งพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะผิดปกติ พวกมันทำการผลิตเคมีภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่สิ่งบันเทิงไปจนถึงอาวุธ มีความชำนาญพิเศษด้วยวิทยาการเกี่ยวกับมิติเวลา และดูเหมือนจะมีวิทยาการที่ใช้เปลี่ยนสิ่งมีชีวิตให้เป็นสิ่งของได้

อุตสาหกรรมหนักโทเฮย์ดำเนินการในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก เชื่อว่าพวกมันมีกำลังผลิตและเงินทุนอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลางเมื่อประเมินจากโรงงานที่ถูกทิ้งแล้ว พวกมันมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่สูงมาก ในตอนที่สถาบันเข้าโจมตีนั้นโรงงานส่วนใหญ่ก็ถูกทิ้งไปแล้ว ในขณะนี้จึงยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและนโยบาย

อย่างไรก็ตาม พวกมันขายผลิตภัณฑ์โดยการให้สั่งซื้อเป็นหลัก ซึ่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ยึดมาได้นั้นบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมหนักโทเฮย์เผยแพร่วิทยาการที่ผิดปกติออกไปนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นทำการร่วมมือพัฒนากับกลุ่มในความสนใจอื่น ทำให้ต้องจัดการโดยเร็ว

ชูชูอิน (蒐集院)

Shushu.png

ภาพรวม
ชูชูอินนั้นเดิมเป็นองค์กรของญุี่ปุ่นที่รวบรวมสิ่งของสอดคล้องกับวัตถุ SCP ของสถาบัน พวกเขาใช้วิธีการที่ไม่อิงกับหลักวิทยาศาสตร์หรือเหตุผล ซึ่งรวมถึงการทำนาย เวทมนตร์คาถา และพิธีกรรมศาสนาซึ่งมีชินโตและชูเก็นโดเป็นหลัก ซึ่งมาตรการบางส่วนที่ใช้งานได้นั้นก็ได้ประยุกต์มาใช้ในมาตรการกักกันพิเศษของสถาบัน

หลังจากที่สถาบันได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น สมาชิกส่วนใหญ่ของชูชูอินก็ได้เข้ามาร่วมกับสถาบันหรือไปเข้ากับกลุ่มในความสนใจอื่นแล้ว แต่กลุ่มหัวรุนแรงภายในชูชูอินก็ยังคงหลบซ่อนตัวพร้อมกับวัตถุที่รวบรวมไว้ ซึ่งเชื่อว่าพวกมันยังรอเวลาที่จะฟื้นฟูองค์กรอีกครั้ง

คณะไซกะ (犀賀派)

saiga.png

ภาพรวม
คณะไซกะเป็นองค์กรของบุคคลในความสนใจ โรคุมิ ไซกะ (犀賀六巳) และเหล่าผู้ติดตาม

โรคุมิ ไซกะนั้นเรียกตนเองว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความชำนาญด้านฟิสิกส์ปริภูมิ-เวลา และเป็นบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวจนได้ซึ่ง ดูเหมือนจะได้กระทำการในจักรวาลคู่ขนานจำนวนหนึ่ง เชื่อว่าการกระทำเหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อรักษาจักรวาลซึ่งเป็นเป้าหมายและมนุษย์ที่อาศัยอยู่

นายไซกะนั้นดูเหมือนจะหลบซ่อนวัตถุผิดปกติที่รวบรวมมาจากมิติคู่ขนานไว้มากมาย แต่การสืบหาก็ได้ผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เป็นไปได้ว่านายไซกะจะรู้เรื่องของสถาบันและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดปกติอื่นจากที่เดินทางไปมาระหว่างจักรวาลคู่ขนานและตั้งใจหลบซ่อนตัวจากแต่ละองค์กร

นายไซกะนั้นมีมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ติดตามจำนวนหนึ่งในจักรวาลคู่ขนานหลายแห่ง เหล่าผู้ติดตามนี้เรียกกันว่า "คณะไซกะ" และโดยทั่วไปแล้วก็เป็นมิตรกับมนุษยชาติ แต่สำหรับพวกมันนั้น "มนุษยชาติ" หมายถึงตัวตนมนุษย์ในจักรวาลทั้งหมดรวมถึงจักรวาลคู่ขนาน จึงมีบ่อยครั้งที่การกระทำของคณะไซกะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับจักรวาลของสถาบันแห่งนี้ เนื่องจากคณะไซกะนั้นไม่ยึดติดกับจักรวาลนี้ พวกมันจึงไม่มีความลังเลที่จะช่วยเหลือมนุษย์และจักรวาลจำนวนมากกว่าแม้จะคาดได้ถึงความเสียหายต่อจักรวาลนี้ก็ตาม ด้วยเหตุผลนี้ สถาบันจึงได้จัดให้คณะไซกะเป็นกลุ่มในความสนใจ

"ด็อกเตอร์" ("博士")

dr.png

ภาพรวม
"ด็อกเตอร์" เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเลียนแบบกิจกรรมของกลุ่มในความสนใจอื่น

วัตถุส่วนใหญ่ที่ยืนยันได้แล้วนั้นเป็นของที่เลียนแบบ "ด็อกเตอร์วันเดอเทนเมนต์" แต่ก็พบตัวอย่างที่เป็นของเลียนแบบ "เดอะแฟคทอรี" และ "สถานวิจัยการสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตแห่งญี่ปุ่น" ด้วยเช่นกัน วัตถุของ "ด็อกเตอร์" นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานซึ่งบางครั้งก็รุนแรงมาก ยังไม่ทราบจุดประสงค์สำหรับพฤติกรรมของมัน แต่ก็ข้อบ่งชี้ว่าอาจจะทำไปด้วยความสนุกสนานเท่านั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License