นิยาย SCP-TH

นิยาย SCP-TH » นิยาย SCP-TH

นิยายที่แต่งโดยสมาชิก SCP-TH ที่มีความเกี่ยวข้องกับ SCPs หรือกลุ่มคน/องค์กร

สมาชิกสามารถลงนิยายได้โดยไม่จำเป็นต้องร่าง แต่ต้องชัวร์แล้วจริงๆ ไม่ใช่มาร่างหรือเขียนเล่นๆเอาไว้ ไม่งั้นจะถูกลบออก หากไม่เข้าใจให้ถามแอดมิน

เงื่อนไข:

  • นิยายต้องเขียนให้จบในหน้าเดียว หากมีหลายตอนก็แบ่งเป็นพาสได้ ห้ามมาร่าง/เขียนเล่นๆเอาไว้ เพราะถือว่ายังไม่เสร็จแล้วเรื่องนั้นจะถูกลบออก
  • นิยายต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ SCP หรือกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวโยงกัน
  • นิยายถือเป็นไอเดียส่วนบุคคล ห้ามก๊อปหรือนำนิยายจากที่อื่นมาลง หากพบจะถูกลบออกทันที การดัดแปลงนิยายสามารถทำได้แต่ส่วนมากในเนื้อหาต้องมาจากไอเดียของตัวเอง

ข้อแนะนำ:

  • อ่าน แนะแนวการเขียนนิยาย
  • จัดเรียงเนื้อหาให้ดูดีดูสวยงามให้มากที่สุด เว้นวรรค หรือแก้คำผิด
  • อย่าลิมเขียนหัวเรื่องเป็นภาษาไทย
  • ลงชื่อในสารบัญให้เรียงตามตัวอักษรเท่านั้น

นิยาย SCP-TH

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License