งานศิลป์

หน้าสำหรับงานศิลป์ของสมาชิก SCP-TH

  • ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 100 kb. และลงภาพเฉพาะที่คิดว่าดีที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด
  • สมาชิกที่ต้องการมีหน้างานศิลป์ของตัวเองนั้นจะต้องมีผลงานตั่งแต่ 10 ชิ้นขึ้นไปและลงผลงานประจำ
  • สมาชิกขาจรที่อยากอัพโหลดงานศิลป์ให้ไปที่หมวด SCPs เท่านั้น
  • ห้ามลงภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับ SCP หรือภาพที่ไม่ใช่ของตัวเองโดยเด็ดขาด
  • ต้องการเพิ่มหมวดใหม่ ติดต่อแอดมิน

วิธีใช้งาน:

  • เข้าไปที่หมวด เลื่อนลงไปล่างสุด
  • เลือกแฟ้มเพื่ออัพโหลดรูปภาพ

สมาชิกขาประจำ

แฟนอาร์ตและงานศิลป์ของ Maxalate


สมาชิกขาจร

งานศิลป์ของเหล่า SCPs

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License