ความคิดเห็นล่าสุด
จากหมวดหมู่:
page 1123...next »

เอาลงได้เลย เด๋วเราเอาใส่ตรง สารสนเทศ


Sorry, My english isn't good.

รอก่อนว่าแอดแยมจะให้ลงหมวดไหนครับ เพราะสาขาหลักไม่มีหน้านี้ แต่ก็มีบทความสาขาหลักที่ใช้สีแล้ว

ขอบคุณครับ ให้อัพโหลดลงเว็บเลยหรือเปล่าครับ?

แก้ + เกลาให้แล้ว

ระวังการใช้วรรณยุกต์หน่อยนะครับ

ยังเอาอยู่ ขอโทษที่มาตอบช้านะ

ขอลิงค์ต้นฉบับหน่อย รู้สึกแปลกๆอยู่

อะ เอาลงสารบัญได้ล่ะ


Sorry, My english isn't good.

Re: SCP-5200-J โดย DrSSSDrSSS, 12 Aug 2019 07:36

โอเคครับ ผมได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่บอกแล้วนะครับ ที่ผมเอาลงใหม่อย่างนี้เพราะว่าผมได้แก้ไขบางจุดในบทด้วยครับ

[[div class="content-panel standalone series"]]

ในรายงานฉบับใหม่ของสถาบันส่วนหนึ่งนั้นมีหัวข้อชี้วัดที่เรียกว่า "ระดับภัยคุกคาม" ซึ่งใช้ในการประเมินระดับความเป็นอันตรายของ SCP หากว่าวัตถุหลุดจากการกักกันไปได้

คำเตือน: บุคลากรทุกคนพึงจำไว้ว่าระบบการจัดหมวดหมู่นี้มีไว้เพื่อประกอบกับการจัดหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วเท่านั้น

ระดับดังกล่าวมีอยู่เจ็ดขั้นซึ่งใช้สีเป็นตัวแทน:

o ขาว:

วัตถุซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและมีการควบคุมการใช้งานมันอย่างเคร่งครัดตามที่อธิบายไว้ในมาตรการกักกันพิเศษของวัตถุนั้นๆ ระดับนี้มักจะกำหนดให้วัตถุระดับ Safe

น้ำเงิน:

วัตถุอาจจะมีประโยชน์ แต่มีความเข้าใจถึงกลไกการทำงานของมันน้อยมากหรือไม่รู้เลย ระดับนี้ยังใช้กับวัตถุที่ยังไม่ทราบคุณสมบัติชัดเจนหรือตัวตนที่มีปฏิกิริยาแตกต่างกันไปตามแต่บุคคล ระดับนี้มักจะกำหนดให้วัตถุระดับ Safe และ Euclid

เขียว:

วัตถุไม่มีประโยชน์แต่จะไม่เป็นอันตรายหากดูแลอย่างถูกต้อง ระดับนี้มักจะกำหนดให้วัตถุระดับ Safe และ Euclid

เหลือง:

วัตถุที่เป็นอันตรายแต่สามารถทำการกักกันใหม่ได้ง่าย ระดับนี้ใช้บ่งชี้ว่าการควบคุมมันสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วตราบเท่าที่อยู่ในเงื่อนไขซึ่งชัดเจนและกระทำได้ง่าย ระดับนี้อาจจะกำหนดให้วัตถุระดับ Safe, Euclid หรือแม้แต่ Keter

ส้ม:

วัตถุซึ่งคาดเดาได้ยาก มีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย และทำการกักกันใหม่ได้ยาก โดยทั่วไปจะเป็นระดับต่ำที่สุดที่กำหนดให้ตัวตนแบบมนุษย์ ระดับนี้มักจะกำหนดให้วัตถุระดับ Euclid และ Keter

แดง:

วัตถุที่คาดเดาได้ยากมากและมีความสามารถในการทำลายล้างสูง การกักกันรั่วไหลอาจลุกลามไปเป็นสถานการณ์ระดับ K ได้และการทำการกักกันวัตถุใหม่นั้นให้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญระดับสูง ระดับนี้มักจะกำหนดให้วัตถุระดับ Euclid และ Keter

● ดำ:

วัตถุมีขีดความสามารถในการทำลายล้างระดับโลก ยิ่งไปกว่านั้น การกักกันรั่วไหลของวัตถุระดับนี้ให้ถือว่าเป็นสถานการณ์ระดับ XK ซึ่งการทำการกักกันใหม่และ/หรือทำให้หมดสภาพนั้นให้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญระดับสูงสุด ระดับนี้จะกำหนดให้วัตถุระดับ Keter เป็นหลัก
สำคัญ: โปรดจำไว้ว่าหากวัตถุนั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้เงื่อนไขซึ่งยังไม่สามารถระบุแน่นอนได้ วัตถุนั้นอาจได้รับระดับภัยคุกคามชั้นรองด้วย

ถ้ายังไม่สามารถกำหนดระดับภัยคุกคามที่เหมาะสมกับวัตถุได้ ให้ใช้ศัพท์ที่เหมาะสมว่า "ยังไม่ประเมิน"

ตัวอย่าง: ถ้าวัตถุของคุณคือก้อนกรวดซึ่งสามารถทำลายล้างที่เรารู้จักกันได้หากมันโดนนักเป่าแซ็กโซโฟนขาเดียวซึ่งสวมใส่กระโปรงระบำสืชมพูที่ทำจากฝ้าย 100% โขกหัวใส่ และคุณสมบัติของวัตถุอันนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจดีนัก มันจะมีระดับภัยคุกคามสีดำ และระดับวัตถุ Safe มันเป็น Safe เพราะมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดการกักกันรั่วไหลตั้งแต่แรก (แม้จะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เสียทีเดียว) และเป็นสีดำเพราะว่ามันมีขีดความสามารถในการทำลายล้างที่เพียงพอให้เกิดสถานการณ์ระดับ XK ได้
โดยในทางกลับกัน ตัวตนแบบมนุษย์ซึ่งแลบลิ้นและสามารถเทเลพอร์ทได้ตามใจตนเองโดยการเล่นตลกฝืด จะเป็นวัตถุระดับ Euclid ซึ่งมีะระดับภัยคุกคามสีส้ม


ภาษาไทยพื้นฐานนะ

"ถูก<คำกิริยา>โดย<คำประธาน>" ไม่ใช่ไวยากรณ์ไทย อ่านปุ๊บก็รู้ว่าแปลมาโดยไม่เกลา แปลเป็น "ถูก<คำประธาน><คำกิริยา>"ไปเลย ไม่มีใครพูดว่า"คุณกำลังจะถูกถีบโดยผม" แต่เป็น"คูรกำลังจะถูกผมถีบ"

เครื่องหมายจุลภาค (,) ภาษาไทยจะใช้ในการแบ่งคำที่คล้ายๆกันแบบเป็นรายการ (เช่น รายการอาหารมีถั่ว, ข้าว, น้ำส้มสายชู, ฯลฯ) อย่าเอามาใช้แบ่งประโยค ภาษาไทยมีเว้นวรรคอยู่แล้ว

[[div class="content-panel standalone series"]]

รายงานอันใหม่ๆ บางอันของสถาบันจะมีตัวบ่งบอกที่เรียกว่า "ระดับภัยคุกคาม" ซึ่งมันจะทำให้คนคาดเดาระดับความอันตรายของ SCP ตัวที่ปรากฏได้ ในกรณีที่ตัวนั้นๆ แหกการกักกัน

คำเตือน: นี้เป็นการเตือนถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆ คน ว่าระบบการจัดหมวดหมู่นี้เป็นเพียงสิ่งที่ใช้ประกอบกับระบบการจัดหมวดหมู่ที่มีการใช้อยู่แล้ว

ระบบที่ใช้มีเจ็ดระดับ, ทุกๆ ระดับจะมีการแทนด้วยสีดังนี้:

o ขาว:

วัตถุนั้นเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน และการใช้งานมันจะต้องถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด, ตามที่อธิบายไว้ในมาตรการกักกันพิเศษของวัตถุนั้นๆ มักจะถูกระบุไว้ในวัตถุระดับ Safe

น้ำเงิน:

วัตถุอาจจะเป็นประโยชน์, แต่กลไกของมันนั้นเข้าใจได้ยากหรืออาจยังไม่ทราบ ซึ่งรวมถึงวัตถุที่มีคุณสมบัติที่ไม่ได้กำหนดไว้ หรือสิ่งที่ตอบรับต่างกันตามลักษณะของบุคคลนั้นๆ มักจะถูกระบุไว้ในวัตถุระดับ Safe และ Euclid

เขียว:

วัตถุไม่เป็นประโยชน์, แต่ไม่เป็นอันตรายหากจัดการถูกต้อง มักจะถูกระบุไว้ในวัตถุระดับ Safe และ Euclid

เหลือง:

วัตถุเป็นอันตรายแต่สามารถกักกันใหม่ได้ง่าย ซึ่งอาจจะแสดงว่ามันสามารถทำให้อยู่ในความควบคุมได้อย่างรวดเร็ว ตราบใดที่เราสามารถทำตามเงื่อนไขบางข้อที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายได้ อาจจะถูกระบุในระดับ Safe, Euclid, หรือแม้กระทั้ง Keter

ส้ม:

วัตถุนั้นคาดเดาได้ยาก, มีคุณสมบัติที่อันตราย และยากในการจับกุมและกักกันใหม่ โดยทั่วไปจะเป็นระดับต่ำที่สุดที่จะให้กับวัตถุที่มีลักษณะเป็นมนุษย์ มักจะถูกระบุไว้ในวัตถุระดับ Euclid และ Keter

แดง:

วัตถุนั้นคาดเดาได้ยากมาก และมีความสามารถในการทำลายล้างสูง การแหกการกักกันอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ระดับ K-Class, และการจับกุมและกักกันใหม่ของวัตถุนั้นต้องเป็นความสำคัญระดับสูง มักจะถูกระบุไว้ในวัตถุระดับ Euclid และ Keter

● ดำ:

วัตถุมีคุณสมบัติในการทำลายล้างทั้งโลก ยิ่งไปกว่านั้น, การแหกการกักกันของวัตถุระดับนี้ต้องพิจารณาดั่งเป็นสถานการณ์ระดับ XK-Class และการจับกุมและกักกันใหม่ และ/หรือการกำจัดนั้นต้องเป็นความสำคัญระดับสูงสุด ส่วนใหญ่จะถูกระบุไว้ในวัตถุระดับ Keter
สำคัญ: โปรดจำไว้ว่า, หากวัตถุนั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของมันเอง หากอยู่ในพฤติการณ์ที่ยังไม่สามารถระบุแน่นอนได้, วัตถุนั้นอาจได้รับระดับภัยคุกคามอันที่สอง

ถ้ายังไม่สามารถให้ระดับภัยคุกคามกับวัตถุได้ คำที่จะเหมาะสมคือ "ยังไม่มีการยึนยัน"

ตัวอย่าง: ถ้าวัตถุของคุณคือก้อนหินที่ทำให้เกิดการทำลายล้างในจักรวาลหนึ่งได้ หากมันถูกนักเป่าแซ็กโซโฟนขาเดียวซึ่งใส่กระโปรงสั้นติ้วสืชมพูทำจากฝ้าย 100%โขกหัว และข้อมูลของวัตถุนี้ยังไม่ทราบมากในระดับหนึ่ง, มันจะมีระดับภัยคุกคามเป็นสีดำ และระดับวัตถุเป็น Safe ซึ่ง Safe เพราะโอกาสที่น้อยมากที่จะมีการแหกการกักกันเกิดขึ้นตั้งแต่แรก (ถึงมันจะไม่เป็นศูนย์โดยสัมบูรณ์), และดำเพราะว่ามันมีความสามารถที่เพียงพอในการทำให้เกิดสถานการณ์ระดับ XK-Class
ในทางกลับกัน ถ้าวัตถุเป็นมนุษย์ที่แลบลิ้นตลอด และสามารถย้ายตำแหน่งของตนเองได้โดยการเล่นมุกแย่ๆ จะเป็นวัตถุระดับ Euclid และระดับภัยคุกคามสีส้ม


KuruniKuruni 10 Aug 2019 04:33
ในกระดานสนทนา สนทนาจากหน้าบทความ / Per page discussions » SCP-4710

มั่วเยอะมาก ที่บอกไปใน FB ก็แก้มาครึ่งๆกลางๆ

"ถูก X โดย Y" มันไม่ใช่ภาษาไทย

แล้วเว้นวรรคหน้าไม้ยมกอีก นี่มันชั้นประถมนะ

ไว้วันหลังผมค่อยเขียนแก้ใหม่ให้หมด ตอนนี้อารมณ์เสียแล้ว

โดย KuruniKuruni, 10 Aug 2019 04:33

แก้ใหม่ล่ะ เดวรอแปลอันนั้น


Sorry, My english isn't good.

Re: SCP-5200-J โดย DrSSSDrSSS, 09 Aug 2019 08:34

โอเค งั้นเดี๋ยวขอเอาในกระทู้นี้ไปแปะ sandbox ก่อน

ผมขอแก้ได้มั้ย?

มีไอเดีย และประกันได้ว่าไม่มีใครตาย (เผื่อใครจะหาว่าผมแก้ตัวไหนต้องมีคนตาย) แต่นอกจากที่ว่าเป็นตัวตนของหนังสือทำอาหารแล้วอาจจะโดนเปลี่ยนเกือบหมด (รวมถึงชื่อ…เพื่อไม่ให้ซ้ำกับหมี)

จะขอแก้ใหม่นะ อยากได้แบบไม่จืดสินะ เด๋วคิดก่อน


Sorry, My english isn't good.

เอาครับ ตอนนี้ตันคิดไม่ออก แอดช่วยแก้ทีสิ

แก้เลขแล้ว แต่จะขอปรับแต่งก่อนลงพรุ่งนี้ หรือลงวันอื่นๆ ที่ว่าง

เนื้อหายังเหมือนเดิม แค่ปรับคำกับเว้นวรรคให้เหมาะสม

page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License