บันทึกการทดสอบ 914-TH

SCP-914-TH » บันทึกการทดสอบ-914-TH

นักวิจัยที่ต้องการทดสอบ สามารถทดสอบได้โดยบันทึกผลดังนี้

แบบฟอร์มมาตรฐาน:

ผู้ทดสอบ: บุคคลที่ทำการทดลอง
วัตถุ: วัตถุที่จะถ่าย
อุปกรณ์เสริมและการตั้งค่า: การตั้งค่า โฟกัสของกล้อง เลนส์ชนิดพิเศษ (ถ้ามี)
ผลลัพท์: สิ่งที่เกิดขึ้นเมืออถูกถ่าย
หมายเหตุ: บันทึกเพิ่มเติม (ตามความจำเป็น)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License