บันทึกการทดลอง 778

SCP-778 » บันทึกการทดลอง 778

บันทึกการสำรวจ SCP-778

การทดลองหมายเลข 1
เจ้าหน้าที่สามคนพร้อมวิทยุสื่อสารสองทาง พร้อมเสบียงสำหรับการเดินเท้าหนึ่งวัน ได้รับคำสั่งให้เดินตาม SCP-778 ไปจนสุดทาง
ผลลัพท์ ไม่ได้ยินเสียงน้ำตก ทางเดินสิ้นสุดลงเมื่อเดินไป 7.6 กิโลเมตร ในบริเวณที่ไม่สามารถไปถึงได้ในระยะทางนั้น ระหว่างทางไม่มีอะไรผิดปกติ

การทดลองหมายเลข 2
เจ้าหน้าที่สามคนพร้อมวิทยุสื่อสารสองทาง พร้อมเสบียงสำหรับการเดินเท้าหนึ่งวัน ได้รับคำสั่งให้เดินตาม SCP-778 ไปจนสุดทาง
ผลลัพท์ ได้ยินเสียงน้ำตก เดินไปไม่สุดทางเดิน โดยได้ให้เจ้าหน้าที่กลับมาหลังเดินได้ 12 กิโลเมตร แม้จะกลับมาตำแหน่งเดิม ทางเดินขากลับก็ต่างจากขาไป โดยมีการปีนเขาทั้งสองเที่ยว

การทดลองหมายเลข 3
เจ้าหน้าที่สามคนพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ GPS ได้รับคำสั่งให้เดินตาม SCP-778 ไปจนสุดทาง
ผลลัพท์ อุปกรณ์แสดงตำแหน่งที่ไม่ต่อเนื่องในอุทยาน โดยบางครั้งจะเคลื่อนที่ช้าหรือเร็วกว่าปกติมาก เจ้าหน้าที่รายงานว่าไม่พบอะไรผิดปกติและเดินทางด้วยจังหวะปกติ จนไปถึงถนนที่อยู่ห่างจากทางเข้าไป 20 กิโลเมตร ได้ยินเสียงน้ำตก

การทดลองหมายเลข 4
เจ้าหน้าที่สามคนเดินไปตามถนนที่ SCP-778 ไปถึงในการทดลองหมายเลข 3 ได้รับคำสั่งให้เดินย้อนกลับไป
ผลลัพท์ ต้นไม้ขึ้นเต็ม หาทางเดินไม่พบ

การทดลองหมายเลข 5
เจ้าหน้าที่สามคนพร้อมวิทยุสื่อสารสองทาง พร้อมเสบียงสำหรับการเดินเท้าหนึ่งวัน ได้รับคำสั่งให้เดินตาม SCP-778 ไปจนได้ยินเสียงน้ำตก จากนั้นก็ออกนอกทางไปจนถึงที่มาของเสียง
ผลลัพท์ ได้ยินเสียงน้ำตกเมื่อเดินไป 4.2 กิโลเมตร การเดินทางต่อจากนั้นลำบากขึ้นมาก เพราะเต็มไปด้วยพุ่มไม้ขนาดใหญ่และต้นไม้ เจ้าหน้าที่ใช้มีดฟันผางทางไปจนพบกับรอยเท้าคล้ายกับของ[ข้อมูลปกปิด] เมื่อเห็นรูปร่างขนาดใหญ่หลายร่างเคลื่อนไหวอยู่ในดงไม้ที่ห่างออกไป ซึ่งอาจจะเป็น [ข้อมูลปกปิด] เจ้าหน้าที่ก็ถอยกลับมายังทางเดินแล้วย้อนกลับมาได้โดยไม่มีปัญหาอะไร

การทดลองหมายเลข 6
เจ้าหน้าที่สามคนพร้อมเป้เสบียงสำหรับการเดินทางข้ามคืนและอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ ได้รับคำสั่งให้เดินตาม SCP-778 ไปจนได้ยินเสียงน้ำตก จากนั้นก็ออกนอกทางไปจนถึงที่มาของเสียง
ผลลัพท์ ได้ยินเสียงน้ำตกเมื่อเดินไป 15.9 กิโลเมตร หมอกที่ลงจัดในตอนกลางคืนทำให้การสำรวจและการได้ยินแย่มาก ไม่นานนักทีมสำรวจก็คลาดจากทั้งเสียงน้ำตกและทางเดิน
สัญญาณวิทยุสุดท้ายที่รับได้ระบุว่าพวกเขากำลังตั้งแคมป์ค้างคืนในพื้นที่เปิดโล่งที่ไม่ทราบตำแหน่ง “แถวๆริมของทุ่งอะไรสักอย่าง” ก่อนจะปิดวิทยุคืนนั้น ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้เปิดวิทยุอีก
เจ้าหน้าที่สื่อสารที่ฐานระบุว่าได้ยินเสียงสุนัขป่าหอนอยู่แว่วๆด้วย แม้ว่าจะไม่มีสุนัขป่าในแถบนั้น และไม่มีการสื่อสารรายงานเรื่องนี้จากวิทยุเลย อาจจะไม่รู้ตัวกันเลยก็ได้ ความพยายามค้นหาทีมสำรวจทั้งหมดล้มเหลว

หมายเหตุ: จนกว่าจะมีเหตุเป็นอื่น ให้ใช้พวกคลาส-D หรือเจ้าหน้าที่คนเดียวในการสำรวจนอกเส้นทางเท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญเสียบุคลากรมากเกินไปหากเกินเรื่องเช่นนี้อีก

การทดลองหมายเลข 7
เจ้าหน้าที่หนึ่งคนพร้อมวิทยุสื่อสารสองทาง พร้อมเสบียงสำหรับการเดินเท้าหนึ่งวัน และหมวกติดกล้องส่งสัญญาณวิทยุ ได้รับคำสั่งให้เดินตาม SCP-778 ไปจนได้ยินเสียงน้ำตก จากนั้นก็ออกนอกทางไปจนถึงที่มาของเสียง อนึ่ง วันนั้นมีหมอกหนามาก ทำให้ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ไกลกว่า 30 เมตร
ผลลัพท์ ไม่ได้ยินเสียงน้ำตกเลย เจ้าหน้าที่รายงานว่าทางเดินดูจะชันขึ้นเรื่อยๆ พุ่มไม้เป็นแบบเทือกเขา และมองอะไรไม่ค่อยเห็น เมื่อได้รับคำสั่งให้ไปต่อ เจ้าหน้าที่ก็เริ่มปีน ก่อนจะเหม่อลอยและขาดการตอบสนอง พูดแต่เพียงว่าเส้นทางนั้น “ขึ้นไป แล้วก็ขึ้นไป แล้วก็ขึ้นไป” สัญญาณการติดต่อขาดหายไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License