บันทึกการทดลอง 407

SCP-407 » บันทึกการทดลอง 407

บันทึกการทดลอง 407:

<การทดลอง 1; SCP-407 เล่นไปเป็นเวลา 28นาที 32วินาที บุคลากรคลาส-D 1 คน ไม่ได้ทำการฆ่าเชื้อในห้องทดลอง>

00:25 - ผู้ทดลองรายงานว่าชอบเพลงนี้มาก และสังเกตเห็นว่าได้ฮัมเพลงตาม

00:45 - ผู้ทดลองรายงานว่าเข่าของเธอซึ่งบาดเจ็บมาหลายปีแล้วนั้นไม่ปวดแล้ว และใช้งานได้ดี

01:25 - ผู้ทดลองเริ่มวิดพื้น ดูเหมือนว่าเธอจะตื่นเต้นกับสภาพร่างกายของตนเอง ผู้ทดลองดูจะสาวขึ้นและโครงสร้างของกล้ามเนื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ

03:00 - ผู้ทดลองหยุดออกกำลังกาย รายงานว่ารู้สึกมึนและปวดท้อง ผู้ทดลองยังเริ่มเกาที่แขนซ้ายด้วย

03:40 - ผู้ทดลองเกิดอาการท้องร่วงอย่างควบคุมไม่ได้และดูจะเจ็บปวดอย่างมาก สามารถมองเห็นตุ่มหนังปรากฏขึ้นบนแขนซ้ายได้ ตอนนี้มีหญ้าวัชพืชกำลังงอกในส่วนต่างๆของห้องทดลองแล้ว

04:00 - ตุ่มหนังแพร่ไปทั่วตัวผู้ทดลองจนออกสีขาว ผู้ทดลองบอกว่าตอนนี้ไม่รู้สึกเจ็บแล้ว

04:30 - ผิวหนังของผู้ทดลองถูกปกคลุมไปด้วยก้อนเนื้อหนาตะปุ่มตะป่ำทั้งหมด ผู้ทดลองไม่สามารถทำการสื่อสารได้อีก ตอนนี้สามารถมองเห็นพืชชั้นสูงงอกอยู่ตามพื้นและผนังของห้องทดลองแล้ว

05:10 - ผู้ทดลองหยุดการเคลื่อนไหวและแทบจดจำไม่ได้อีกเพราะผิวหนังที่ผิดรูปซึ่งยังดำเนินต่อไป ชุดคลาส-D นั้นหายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ

06:45 - ตอนนี้ดูไม่ออกแล้วว่าผู้ทดลองเป็นมนุษย์และดูเหมือนจะเป็นเนินขนาดใหญ่ของก้อนปุ่มเนื้อ สังเกตเห็นได้ว่ารูปร่างใหม่ของผู้ทดลองมีการหดและขยายตัวช้าๆ มีต้นเฟิร์นงอกอยู่โดยรอบและบนตัวผู้ทดลอง

07:10 - ห้องทดลองถูกปกคลุมด้วยหญ้าวัชพืช พืช และเฟิร์นโดยสมบูรณ์ ส่วนใหญ่แล้วเป็นสายพันธุ์ที่ไม่อาจจำแนกได้

07:55 - ห้องทดลองเต็มไปด้วยใบไม้ พืชที่เห็นนั้นมีจำนวนมากที่สูงขึ้นไปถึงเพดาน เนินซึ่งเดิมเป็นผู้ทดลองนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีการขยายและหดตัวเป็นจังหวะ

08:30 - พวกพืชเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหมือนกำลังจะเหี่ยว

10:30 - พืชในห้องทดลองตายหมดแล้วและก็ผุเป็นเศษคลุมดินอย่างรวดเร็ว เนินนั้นเห็นได้ว่ายังคงขยายและหดตัว กับโตกว้างขึ้นมาประมาณสองเมตร และก็สูงขึ้นพอๆกัน

11:00 - สามารถเห็นราและเห็ดหลายชนิดงอกอยู่ทั่วห้องทดลองบนเศษพืชที่ตายแล้ว มีโพรงซึ่งเหมือนปากขนาดใหญ่ที่มีฟันด้วยปรากฏขึ้นด้านนอกของเนินที่ขยายและหดตัวอยู่กลางห้องทดลอง

13:30 - ความหลากหลายของเห็ดราในห้องเพิ่มขึ้นอีก สามารถมองเห็นเห็ดที่งอกบนเห็ดต้นอื่นและเนินซึ่งเคยเป็นผู้ทดลองที่ยังขยายและหดตัวอยู่ได้

15:00 - มีโครงสร้างซึ่ง'เหมือนมือ'งอกออกมาคู่หนึ่งจากด้านนอกของเนิน ในห้องยังเต็มไปด้วยเห็ดรา

16:10 - ดูเหมือนว่าโครงสร้างที่เหมือนมือนั้นจะมีตาขึ้นมา หลังจากที่ลืมตาขึ้นมันก็แยกตัวออกจากเนินกลางและเคลื่อนไหวได้ สังเกตเห็นว่ามือคู่นั้นจะดึงตัวเองไปหาเห็ดราชนิดหนึ่งๆ ฉีกออก แล้วดึงเศษเห็ดรากับตัวเองเข้าไปในโพรงที่เหมือนปาก

18:00 - เห็ดราส่วนใหญ่หายไปแล้วเนื่องจากมี'มือ'ซึ่งเอาเห็ดไปป้อนใส่เนินกลางมากขึ้นเรื่อยๆ

19:30 - พบว่ามีหน่ออ่อนของพืชหลายชนิดกำลังงอกอยู่ ทั้งหมดนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รู้จัก ตอนนี้เห็ดราที่ยังเหลืออยู่มีแต่ที่งอกบนเพดานห้องเท่านั้น มองเห็นไอสีออกเหลืองออกมาจากมวลกลางได้

21:00 - พบว่าสิ่งมีชีวิตที่ก่อนหน้านี้เชื่อว่าเป็นพืชนั้นเคลื่อนที่ได้ สิ่งมีชีวิตนั้นเริ่มงอกจากกะเปาะเล็กๆที่อยู่นิ่งโตขึ้นไปเต็มวัยซึ่งเคลื่อนที่ได้โดยใช้ระยางหนามจำนวนหนึ่งดึงตัวเองไปตามห้อง จากการสังเกตการณ์นั้นพวกมันไต่ไปตามผนังและเพดานห้องด้วย แม้จะมีขาดเพียงครึ่งเดียวของสิ่งที่เหมือนมือ สิ่งคล้ายพืชพวกนี้ก็ดูเหมือนจะมีกรามที่คมซึ่งมันใช้ทำลายและกินพวกมือส่วนใหญ่

23:00 - สิ่งมีชีวิตแบบพืชเริ่มกินสิ่งที่เหมือนมือซึ่งงอกมาจากเนินกลางทันทีที่มันมีตาซึ่งใช้งานได้

23:40 - พบว่าสิ่งมีชีวิตแบบพืชเอาเห็ดราจากเพดานไปป้อนให้ปากของเนินกลาง

26:00 - ดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตแบบพืชนั้นจะขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการถ่ายทอดเกสรโดยตรง ดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตในห้องจะถูกจำกัดอยู่เพียงสามรูปแบบเท่านั้น คือสิ่งมีชีวิตแบบพืชซึ่งเคลื่อนไหวได้ เห็ดราซึ่งยังคงงอกอยู่บนเพดาน และเนินกลางที่พื้น

28:32 - เทปจบ [ข้อมูลปกปิด]

<จบการทดลอง 1>

หมายเหตุ: [ข้อมูลปกปิด]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License