บันทึกการทดลอง 151-D

SCP-151-D » บันทึกการทดลอง 151-D

ณ วันที่ ██/██/████ SCP-151-D ตกลงที่จะเข้ารับการทดสอบความเป็นอมตะที่น่าตกใจของเขา

การทดสอบที่ 1: SCP-017

SCP-151 พบ SCP-017 เมื่อเงาของ SCP-151 ไปกระทบกับ SCP-017, SCP-017 ขยายตัวและพยายามที่จะ “ดูดกลืน” SCP-151 จากภาพที่ถูกบันทึกโดยกล้องวีดีโอความเร็วสูงที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด SCP-151 หายตัวไปก่อนที่ SCP-017 จะสัมผัสตัวมัน และปรากฏตัวอีกครั้งที่ข้างนอกห้องกักกัน

การทดสอบที่ 2: SCP-094

SCP-151 เข้าไปใน SCP-094 รูปภาพของ SCP-151 ที่กำลังเข้าไปใน SCP-094 หยุดนิ่ง SCP-151 ปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากผ่านไป 3 ชั่วโมง ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ และได้กล่าวว่า “เป็นเครื่องเล่นที่สนุกดีนะ”

การทดสอบที่ 3: SCP-145

SCP-151 ตอบกลับ SCP-145 และหายไป, SCP-145 ร่วงลงไปอยู่ที่พื้น และถูกเก็บให้เข้าที่โดยบุคลากร SCP-151 ปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายนาที มันบอกว่ามันถูกย้ายไปที่ [ข้อมูลถูกลบ]

การทดสอบที่ 4: SCP-409

SCP-151 เจอ SCP-409, SCP-151 ถูกดูดกลืนโดยสมบูรณ์ในเวลา 3 ชั่วโมง และเริ่มที่จะกลับเป็นเหมือนเดิมหลังจากผ่านไป 12 ชั่วโมง ณ จุดนี้ มีบุคลากรที่พยายามจะทำลายส่วนที่เป็นคริสตัลของ SCP-151 แต่ว่าถูกกันตัวไว้ก่อน

การทดสอบที่ 5: SCP-158

SCP-158 ไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆเลยกับ SCP-151

การทดสอบที่ 6: SCP-689

SCP-151 เข้าไปในห้องกักกันของ SCP-689 ไฟถูกดับไปเป็นเวลา 5 วินาที SCP-151 ถูกพบว่านอนอยู่บนพื้นโดยมี SCP-682 นอนทับอยู่ SCP-151 ฟื้นฟูตัวเองหลังจากผ่านไป 24 นาที

การทดสอบที่ 7: SCP-071

[ข้อมูลถูกลบ]

การทดสอบที่ 8: SCP-053

SCP-151 ไม่แสดงปฏิกิริยาใดในตอนต้น แล้วก็ [ข้อมูลถูกลบ]

การทดสอบที่ 9: SCP-035

SCP-151 พบ SCP-035 หลังจากนั้น 12 วัน SCP-035 ย่อยสลาย SCP-151 อย่างสมบูรณ์ SCP-151 เริ่มที่จะสร้างร่างของตัวเองใหม่อีกครั้งจากของเสียของ SCP-035 หลังจากนั้น 12 ชั่วโมง เนื่องจากการทดสอบที่ 4 บุคลากรทุกคนถูกกันไม่ให้เข้าไปในห้องและเพราะเป็นแบบนี้การทำลาย SCP-151 ก่อนที่มันจะกลับร่างเดิมจึงไม่สำเร็จ

การทดสอบที่ 10: SCP-682

SCP-151 เข้าไปในห้องของ SCP-682 SCP-682 เข้าโจมตี SCP-151 โดยการกัดแขนซ้ายขาด และแขนข้างนั้นก็ฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว แล้ว SCP-151 จึงดึงกรามด้านล่างของ SCP-682 ออกมาอย่างรุนแรง ทำให้ SCP-682 หยุดนิ่ง และตัดหัวของมันด้วยกรามด้านล่างของ SCP-682 เอง และเดินออกจากห้องกักกันของ SCP-682 และ SCP ทั้งสองตัว ไม่มีตัวไหนตาย

การทดสอบที่ 11: SCP-056

SCP-151 เข้าไปในห้องของ SCP-056, SCP-056 เปลี่ยนร่างไปเป็น [ข้อมูลถูกลบ] SCP-151 พยายามที่จะหลบด้วยวิธีการคล้ายในการทดสอบที่ 1 แต่แทนที่เหมือนจะหายไป กลับเป็นการโปร่งใสชั่วขณะเท่านั้น ก่อนที่จะถูกจับโดย SCP-056, SCP-056 เริ่มที่จะแยกส่วน SCP-151, SCP-151 พยายามที่จะฟื้นฟูตัวเอง แต่ SCP-056 ปล่อย “เพลิง” สีดำ-เทา จากร่างกาย และสลายร่างของ SCP-151 ร่วมทั้งทำลายพื้นที่กักกันของ SCP-056 และ SCP-056 ถูกกักกัน โดยบุคลากรคลาส-D และที่กักกันถูกสร้างใหม่ SCP-151 ถูกจัดคลาสใหม่เป็น ถูกทำให้เป็นกลาง

หมายเหตุ:

ทีนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นชัยชนะของเรา หลังจากที่เราทำลาย สิ่งมีชีวิตที่กราดเกี้ยว, เป็นอันตราย, และดูเหมือนว่าจะไร้เทียมทาน แต่ว่าปฏิกิริยาที่เกิดจาก SCP-056 ต่อ SCP-151 หมายความว่ามันมีเวอร์ชั่นของ SCP-151 ที่ตัวใหญ่และเลวร้ายกว่ามากอยู่ข้างนอกนั้น ผมขอเสนอให้มีการค้นคว้าในเรื่องของอาวุธของ SCPs เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมสำหรับมัน
-ดร. ███

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License