ข้อเสนอของ ดร.รัน

SCP-001-TH » ข้อเสนอของ ดร.รัน

rating: +27+x
blank.png
001thdrsss.jpeg

ภาพถ่ายจากทางเข้าหลักของ SCP-001

วัตถุ# SCP-001-TH

ระดับ: Euclid

ระดับคลาส: JK-CLASS

มาตรการกักกันพิเศษ: เมื่อวันที่ ██/██/19██ ได้มีคำสั่งให้ทำการล้อมรั้วลวดตาข่ายเหล็กเคลือบพีวีซี สูง 6.7 เมตร ไว้ทั่วบริเวณรอบนอกของอาณาเขต SCP-001-TH พร้อมทั้งติดป้ายเตือน "เขตหวงห้าม" กับอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และกล้องวงจรปิดติดตั้งเอาไว้ที่รั้วในทุก ๆ ระยะ 10-15 เมตร เจ้าหน้าที่ของสถาบันจำนวนหนึ่งจะได้รับหน้าที่ให้คอยเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่ในอาคารสำเร็จรูปใกล้ ๆ กับทางเข้าออกหลักของ SCP-001-TH

หากมีบุคคลภายนอกได้ล้วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ของ SCP-001-TH แล้วไม่กลับออกมาจะถือว่าเป็นบุคคลที่หายสาบสูญ และจะไม่มีการกู้คืนใดๆทั้งสิ้น บุคลากรของสถาบันจะได้รับคำแนะนำไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ของ SCP-001-TH หากไม่มีความจำเป็น

ในกรณีที่มีบุคคลหรือสิ่งแปลกปลอมออกมาจาก SCP-001-TH ให้สันนิษฐานว่าอาจเป็น SCP-001-TH-1 และให้มีการเข้าจับกุมเพื่อนำมาตรวจสอบและทำการศึกษา

รายละเอียด: SCP-001-TH มีลักษณะเป็นช่องประตูโค้งโบราณทำจากอิฐและศิลาแลงเคลือบด้วยทองคำแท้ (แม้จะหลุดลอกไปบางส่วน) มีขนาด 185 x 338 ซม. ลึก 519 ซม. โดยด้านหน้าประตูตั้งหันไปทางทิศเหนือห่างจากทางเข้าหลักไปประมาณ 3 กม.หรือมากกว่านั้น ซึ่งผู้คนในพื้นที่ที่อาศัยในหมู่บ้าน █████████ รอบนอกมีความเชื่อกันว่าประตูนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นมา ███ ปีก่อนพุทธศักราชหรือประมาณ ██ ปีพุทธกาล ไม่ปรากฏบันทึกว่าเกิดขึ้นมาตั่งแต่เมื่อไหร่ ที่ขอบของประตูด้านหน้าปรากฏอักษรที่ไม่เป็นที่รู้จัก คาดว่าเป็นภาษาฤคเวทกับภาษาฮินดู แต่เนื่องจากตัวอักษรในบางส่วนมีการเลือนหายไปตามกาลเวลาทำให้ยากต่อมาแปล และด้านบนของประตูมีคำว่า "पुनर्जन्म" (การเกิดใหม่)

001th2drsss.jpeg

ภาพต้นไม้ที่เริ่มหนาแน่นขึ้นเมื่อเดินลึกเข้าไป 3 กม. ถ่ายโดยทีมเดต้า-2

SCP-001-TH มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใน [ข้อมูลถูกปกปิด] มีลักษณะเป็นเกาะที่มีแม่น้ำ [ข้อมูลถูกปกปิด] ล้อมรอบอยู่ เมื่อมองจากภายนอกจะเห็นว่าเกาะเป็นรูปวงรีที่น่าจะมีพื้นที่ประมาณ 4 ตร.กม. แต่เมื่อเดินทางตามเส้นทางหลักจากทางเข้าจนถึงประตูโบราณพบว่าในบางครั้งมีระยะทางมากกว่า 4 กม.1 และถูกปกคลุมด้วยต้นไม้สูงใหญ่อย่างหนาแน่นจนในบางพื้นที่ของ SCP-001-TH นั้นแสงแดดไม่สามารถส่องลงมาถึงได้ สถานที่แห่งนี้ไม่เคยถูกบันทึกลงในแผนที่ใดๆในโลก เนื่องจากการบันทึกเป็นแผนที่จะทำให้วัสดุที่ใช้ในการบันทึกเกิดการลุกไหม้ขึ้นเองด้วยวิธีการที่ไม่ปรากฏ

บุคคลที่จะเข้าไปในพื้นที่ SCP-001-TH จะต้องเดิมตามเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นถนนดินเลนเดียวเท่านั้น เพราะหากมีบุคคลใดเดินออกนอกเส้นทางหลักหรือเข้าถึงพื้นที่โดยไม่ใช้เส้นทางหลัก พวกเขาเหล่านั้นจะหายตัวไปทันทีเมื่อไม่ได้อยู่ในสายตา เชื่อกันว่าพื้นที่ของ SCP-001-TH ทั้งหมดนั้นเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเทวโลก ผู้ที่อาศัยอยู่ในอีกด้านของประตู (หรือ SCP-001-TH-1) มีแต่คนหนุ่ม-สาวที่เป็นอมตะ ไร้โรคและความชราภาพ และบุคคลใดที่ก้าวผ่านประตูจะหายตัวไปทันทีที่ออกไปยังอีกด้านและไม่กลับมาอีกตลอดกาล

จากบันทึกอักษรโบราณบนหินศิลาแลงที่พบในหมู่บ้าน █████████ ได้เขียนบอกเอาไว้ว้า SCP-001-TH-1 อาจจะเป็น [ข้อมูลถูกปกปิด] พวกเขาสามารถเดินทางออกมาจากโลกที่พวกเขาอยู่ได้ แต่จะสูญเสียความเป็นอมตะและความทรงจำทั้งหมดขณะที่อยู่ในโลกอีกด้านไป ซึ่งส่งผลให้พวกเขากลายเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาโดยทันทีที่ก้าวพ้นจากประตู อย่างไรก็ตาม SCP-001-TH-1 ก็ยังสามารถพูดภาษาที่ไม่เป็นที่รู้จักของพวกเขาได้อยู่แม้จะไม่หลงเหลือความทรงจำแล้วก็ตาม ปัจจุบันทางสถาบันได้บันทึกการค้นพบ SCP-001-TH-1 ไว้จำนวน ███ รายการด้วยกัน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 - 25██ ก่อนช่วงเวลาก่อนหน้านั้นไม่ทราบจำนวน) และมี ██ รายการที่ถูกจัดให้เป็น SCP


ภาคผนวก-1: ได้มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน █████████ ใกล้กับ SCP-001-TH เป็นทายาทหรือลูกหลานของผู้มาจากอีกโลกเมื่อนานมาแล้ว และไม่สามารถกลับไปได้ ทำให้ต้องติดอยู่ในโลกมนุษย์ แก่ และตายไปในที่สุด ทีมนักวิจัยของสถาบันได้เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อสุ่มตรวจหาตัวอย่าง DNA มาเปรียบเทียบกันระหว่างคนในหมู่บ้านกับ SCP-001-TH-1 ที่พบล่าสุดเมื่อ ██/██/20██ พบว่ามียีนบางตัวที่มีความเหมือนกันและไม่สามารถพบได้จากคนในพื้นที่อื่นนอกจากที่นี่ โดยผู้ที่มียีนนี้จะทนทานต่อการเจ็บป่วยต่างๆ และความแก่ชราเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายเผ่าพันธุ์ นอกจากนั้นยังพบว่าไม่ใช่มีแค่คนในหมู่บ้าน █████████ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในเมือง ██████, ███████ ประมาณ 50,███ คน (บางคนจำนวนมาก) การสุ่มตรวจตัวอย่างจำนวน ████ คน นั้นได้ยืนยันแล้วว่ามียีนพิเศษเหมือนกับ SCP-001-TH-1 จำนวน ████ คน

การค้นพบนี้อาจทำให้ได้ข้อสรุปว่า SCP-001-TH-1 จำนวนหนึ่ง (ที่ไม่น้อย) ได้เดินทางออกมาจากโลกอีกด้าน ซึ่งคาดว่าน่าจะหลังจากที่ [ข้อมูลปกปิด] แล้วด้วยเหตุผลบางอย่าง

ภาคผนวก-2: เมื่อวันที่ ██/██/19██ ได้มีกลุ่มนักบวชจากอินเดียเดินทางมาที่หมู่บ้าน█████████ เพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนา และลักลอบเข้าไปใน SCP-001-TH ในเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่ทางเข้าหลัก โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของสถาบัน พวกเขาหายตัวไปหลังจากนั้น และอีก 612 วันต่อมา เจ้าหน้าที่ได้พบกับนักบวชที่ชื่อ████ เป็นหนึ่งในกลุ่มนักบวชที่ลักลอบเข้าไป ได้ออกมาจาก SCP-001-TH ตามเส้นทางเดินหลัก โดยบอกว่าหลงทางกับนักบวชคนอื่น จึงเดินย้อนกลับมาทางเก่า ซึ่งเขาได้บอกว่าใช้เวลาเพียง 1 วัน กรณีนี้เป็นกรณีเดียวที่มีคนหายเข้าไปใน SCP-001-TH แล้วได้กลับออกมา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License