Dr. Kanyatikarn's Personnel File

ชื่อ: ดร. สุดาจันทร์ กัญญาติกาล (Dr. Sudachan Kanyatikarn)

ระดับการกวาดล้าง: 4

หน้าที่: ทำงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย และที่ปรึกษาด้านการต่อต้านกลุ่มมาร์แชล คาร์เตอร์ แอนด์ดาร์ค(เฉพาะกิจ)

ที่อยู่: ไซต์-29 (29a), ไซต์-32(เฉพาะกิจ)

ประวัติ: ดร. กัญญาติกาลเป็นชาวไทย ครอบครัวฝ่ายบิดาและครอบครัวฝ่ายมารดาเป็นชาวไทยด้วยกันทั้ง 2 ครอบครัว เธอได้รับการศึกษาในโรงเรียน███████████ ต่อมาเธอศึกษาต่อในคณะโบราณคดีที่มหาวิทยาลัย███████████ในประเทศอังกฤษจนจบปริญญาเอก ก่อนที่จะสมัครเข้าทำงานในสถาบันสาขาไทย

เธอทำงานให้กับทางสถาบันภายใต้การเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ MTF เนื่องจากสภา O5 มีข้อสงสัยว่าเธออาจเป็นสายลับของกลุ่มมาร์แชล คาร์เตอร์ แอนด์ดาร์ค แต่ถึงกระนั้นสภา O5 ได้แต่งตั้งให้เธอเป็นที่ปรึกษาด้านการต่อต้านกลุ่มมาร์แชล คาร์เตอร์ แอนด์ดาร์ค อันเนื่องมาจากเธอมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับกลุ่มดังกล่าว

ความสามารถ: สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่เทียบเท่ากับเจ้าของภาษา สามารถพูดโน้มน้าวใจให้บุคคลอื่นให้คล้อยตามเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการอย่างแนบเนียนโดยที่ไม่มีใครสงสัย เว้นแต่บุคคลที่ถูกแอบอ้างเกิดความสงสัยกับอาการหวาดกลัวอย่างที่สุดของบุคคลที่ถูกเธอพูดโน้มน้าวใจ และมีทักษะในด้านศิลปะการต่อสู้ระดับพื้นฐาน

ลักษณะ: หญิงสาวเชื้อสายเอเชีย ผมยาวสีน้ำตาลเข้ม ดวงตาสีน้ำตาลเข้ม สวมแว่นตากรอบสีเงิน มีรูปร่างโค้งมนในแบบฉบับเอเชีย รูปร่างสูง 168 เซนติเมตร

นิสัย: โดยรวมแล้วเป็นบุคคลที่นิสัยดีบุคคลหนึ่ง แต่เธอกลับเป็นคลื่นใต้น้ำที่ทุกคนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเธอมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงหรือไม่

งานอดิเรก: ฟังเพลงและค้นหาข้อมูล(รวมถึงในทางด้านความบันเทิง)ผ่านทางอินเตอร์เน็ตในยามว่าง

อาวุธประจำตัว: ปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ Desert Eagle ที่ได้รับการติดตั้งเลเซอร์เป็นอุปกรณ์เสริม

สถานะ: เสียชีวิต


งานวิจัย SCPs:

  • SCP-001-TH - อดีตอัครเทวดาจากสรวงสวรรค์
  • SCP-030-TH - เพลินเพลงมรณะจากไมโครโฟน
  • SCP-105-TH - แรคคูนนักล้วง
  • SCP-201-TH - เสียงแห่งการลบล้างจากอัลปาก้า
  • SCP-666-TH - เทวาแห่งโลกันตร์

งานวิจัย SCPs-J:

  • SCP-111-TH-J - กล่องกระดาษชำระจอมกวน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License