Dr.JIW Personnel File
rating: +2+x
blank.png
222Mfit.jpg

ดร.จิวที่อยู่ในห้องฟิตเนตของไซค์


ชื่อ: ██████ ██████████

ชื่อที่รู้จัก: ดร.จิว

ระดับการกวาดล้าง: 2

หน้าที่: พนักงานทั่วไป วิจัยวัตถุระดับต่ำ การทดสอบ และสังเกตการณ์

ที่อยู่: ไซต์-29a

ข้อมูล: จิวอดีตนักเพาะกายมือสมัครเล่นชาวไทยและอดีตเทรนเนอร์ฟิตเนส ก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้มีชื่อว่าจิว แต่เขาเองก็จบด้านปริญาเอกสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สาขาที่ทางสถาบันต้องการแต่การที่จิวเข้ามาอยู่ในสถาบันนั้นสาเหตุเพราะจิวได้รับผลกระทบจาก SCP-███ ในปีพ.ศ.████ มันเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้จิวได้ไปยุ่งกับวัตถุ SCPs ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงที่ยังไม่ได้ถูกเก็บกู้ในช่วงเวลานั้น มันได้ทำให้ผิวของเขากลายเป็นสีเหลืองทั้งตัวและใบหน้าของเขาก็กลายเป็นตัวหนังสือว่า JIW ขึ้นมาแทนตากับจมูก นับแต่นั้นมาใครๆก็เรียกเขาว่า 'จิว'

สถาบัน SCP ได้ลักพาตัวเขามาเนื่องจากผลกระทบและเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้แสดงคุณสมบัติที่ผิดปกติไปมากกว่านี้พวกเขาจึงปล่อยจิว แต่จิวไม่สามารถออกไปสู่โลกภายนอกด้วยสภาพนี้ได้ทำให้เขาต้องอยู่กับ SCP นับแต่นั้นและเริ่มโดยการเป็นผู้ช่วยในการทดสอบหลายๆครั้ง เขาดูจะไม่กลัววัตถุประหลาดและสนุกกับมัน กลายเป็นว่า SCPs ที่มีชีวิตดูจะกลัวและตกใจในรูปลักษณ์ของเขามากกว่าเสียด้วยซ้ำ

หน้าที่ปกติของจิวนั้นคือการช่วยดูแลสุขภาพและนันทนาการของ SCPs

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License