ข้อเสนอของดร.เคลฟ
Angel.jpg
ภาพถ่ายของ SCP-001 จากจุดที่มองเห็นได้ในไซต์-0 ที่ได้กาง "ปีก" ทั้งสี่ออกอยู่รอบ ๆ ข้าง

วัตถุ# SCP-001

ระดับ: Euclid/Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ด้วยธรรมชาติของ SCP-001 ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการกักกัน การจับตาดู SCP-001 จะกระทำอยู่ตลอดเวลาจากระยะที่ปลอดภัย (10 กม.ขึ้นไป) จากสถานที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ไซต์-0) สถานที่ตั้งของไซต์-0 จะรู้เพียงแค่ผู้บริหารองค์กร SCP คนปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ระดับผู้ควบคุมศูนย์ที่นับถือศาสนาแห่งอับราฮัม (คริสต์ ยิว อิสลาม) อีก 1 คน (O5-14) ซึ่งได้รับมอบหมายในจับตาดู SCP-001 จากไซต์-0 เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำแผนการใดก็ได้ที่จำเป็นหาก SCP-001 มีความเคลื่อนไหวขึ้นมา และจำเป็นต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ระดับผู้ควบคุมศูนย์คนอื่นๆทันทีหาก SCP-001 แสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบใดก็ตาม เนื่องจากมันอาจเป็นการเริ่มต้นของเหตุการณ์สิ้นโลกระดับ XK

หาก SCP-001 มีความเคลื่อนไหวไม่ว่ายังไงก็ตาม บุคลากรจำเป็นต้องเข้าร่วมหารือถึงชุดคำสั่งฉุกเฉินพัทโมส ขั้นตอนการถอดรหัสคำสั่งฉุกเฉินพัทโมส ต้องกระทำที่ไซต์-0 ภายใต้การควบคุมของผู้สังเกตการณ์ที่กำหนดไว้ และจะส่งข้อมูลต่อไปยังสำนักงานองค์กร SCP ก็ต่อเมื่อ SCP-001 มีความเคลื่อนไหวเท่านั้น บุคลากรขององค์กรที่เป็นตัวแปรสำคัญหนึ่งหรือหลายๆตัวแปรของคำสั่งฉุกเฉิน Patmos จะได้รับการแนะนำให้เตรียมความพร้อมไว้ดังนี้

  • รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กรศาสนาแห่งอิบราฮิมอย่างน้อย 1 องค์กรหรือมากกว่านั้น
  • ดูแลและมีสิ่งของเหล่านี้ติดตัวไว้ตลอดเวลา: น้ำมนตร์ ลูกประคำ กางเขนที่มีรูปพระเยซู ไม้กางเขน หรือสัญลักษณ์อื่นๆที่ได้รับการให้พรโดยนักบวชแห่งอับราฮัมระดับหัวหน้าบาทหลวงหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า คัมภีร์ของอับราฮัม และเสบียงฉุกเฉินมาตรฐานในรูปแบบที่พกพาไปได้ (ในกระเป๋าสัมภาระ)
  • ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ”การกลับมาของพระบุตรและวันพิพากษา” บุคลากรที่สำคัญทุกคนจะถูกเรียกว่าผู้ปฏิบัติการสำรองที่ไม่นับถือศาสนาแห่งอับราฮัม ผู้ปฏิบัติการเหล่านี้จะได้รับแจ้งข้อมูลของที่ตั้งของหน่วยหลังตามสำเนาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ของคำสั่งฉุกเฉินพัทโมส และยาต้านการสังหารด้วยมีม และอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมที่จะเข้ารับหน้าที่แทนหน่วยหลักได้หากจำเป็น
  • รักษาความคุ้นเคยเกี่ยวกับ SCPs ตัวอื่นๆทั้งหมดที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สิ้นโลกระดับ XK ที่อาจเกิดขึ้น

รายละเอียด: SCP-001 เป็นสิ่งที่คล้ายมนุษย์ สูงประมาณเจ็ดร้อย (700) คิวบิท (ประมาณ 320 เมตร) อยู่ที่สถานที่ที่ไม่อาจเปิดเผยได้ใกล้ๆกับจุดบรรจบกันของแม่น้ำไทรกรีสและยูเฟรตีส ต่อไปนี้คือรายละเอียดเท่าที่รู้ของสิ่งนี้

  • มีรยางค์คล้ายปีกส่องแสงได้งอกออกมาจากไหล่ หลัง ขมับ ข้อเท้าและข้อมือของสิ่งนี้ แม้ว่าคำนวณที่ถูกต้องนั้นไม่เคยนับไว้ ผู้สังเกตส่วนใหญ่บอกว่าจำนวนปีกนั้นมีตั้งแต่สอง (2) จนถึงหนึ่งร้อยแปด (108) ปีก โดยเฉลี่ยมักอยู่ที่สี่ (4) ปีก
  • อาวุธ อาจเป็นดาบหรือมีด (SCP-001-2) มีลักษณะที่ปล่อยไฟออกมาโดยมีอุณหภูมิเท่ากับดวงอาทิตย์ โดยทราบจากการวิเคราะห์ด้วยสเปคโตรกราฟ แม้ว่ามันจะไม่สร้างความเสียหายจากความร้อนที่สูงขนาดนั้นต่อบริเวณโดยรอบ สิ่งใดก็ตามที่เข้าไปในระยะ 1 กม.ของ SCP-001 จะถูกโจมตีด้วยอาวุธนั้นทันทีและสลายไปจากโลกนี้ และการกระทำใดๆก็ตามที่ไม่เป็นมิตรต่อ SCP-001 จะส่งผลทำลายล้างต่อผู้โจมตีโดยไม่คำนึงถึงระยะทาง (ดูรายงานเหตุการณ์ : การทดลองขีปนาวุธเรือดำน้ำในมหาสมุทรอินเดีย วันที่ 26 ธันวาคม 2004)
  • SCP-001 มีลักษณะที่ยืนก้มหัวลงในท่าทางเหมือนก้มคำนับโดย SCP-001-2 ถืออยู่ทั้งสองมือปักลงข้างหน้าเขา ตั้งแต่บันทึกแรกเริ่มโดยผู้ก่อตั้งเมื่อ [ข้อมูลปกปิด] ปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่า SCP-001 ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอิริยาบถเลย
  • มนุษย์ที่เข้าไปใกล้ SCP-001 บอกว่าได้ยินเสียงอยู่ในหัวของตัวเอง โดยมอบคำสั่งให้โดยที่ตัวอย่างบอกว่าไม่สามารถขัดขืนได้เลย คำสั่งที่ธรรมดาที่สุดคือ”ลืมมันซะ”ซึ่งส่งผลให้ตัวอย่างเดินออกจาก SCP-001 โดยไม่มีความจำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่เลย แต่ว่าในกรณีที่หาได้ยาก คำสั่งอื่นก็ได้ถูกมอบให้เหมือนกัน ที่ได้ยินกันมาคือมอบให้แก่ผู้ก่อตั้ง (“เตรียมพร้อม”) ซึ่งเขาอ้างว่าก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการก่อตั้ง[-ข้อมูลปกปิด-]ขึ้นมาเพื่อบันทึกและกักกันสิ่งเหนือธรรมชาติและ/หรือสิ่งประดิษฐ์ผิดปกติต่างๆที่เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ องค์กรนี้รู้จักกันในปัจจุบันคือสถาบัน SCP
  • ผู้สังเกตการณ์รายงานว่า SCP-001 ยืนอยู่หน้าประตูขนาดยักษ์ ภายถ่ายจากระยะไกลในบางครั้งพบว่าปรากฏภาพของสวนผลไม้อยู่ภายใน มีสิ่งที่คล้ายๆกับ SCP-001 ตนอื่นๆอีกจำนวนมาก เช่นเดียวกับต้นไม้จำนวนมากที่ไม่รู้ว่ามีต้นอะไรบ้าง สิ่งที่แปลกเป็นต้นไม้ 2 ต้นที่มีขนาดใหญ่มาก อยู่ใกล้กับส่วนที่เหมือนจะเป็นตรงกลางของสวน ต้นหนึ่งนั้นมีลักษณะเหมือนต้นแอปเปิลธรรมดา ขณะที่อีกต้นมีผลที่ไม่มีอยู่บนโลกนี้ ถูกบรรยายไว้ว่า [ข้อมูลถูกลบ]

เป็นความเชื่ออันหนักแน่นของผู้ก่อตั้งว่าประตูที่ SCP-001 เฝ้าอยู่นั้นอาจเป็นประตูไปยัง [ถูกลบ] ยึดหลักจากความสัมพันธ์กันกับบันทึกชาวบาบิโลนโบราณและม้วนหนังสือเดดซี ในกรณีดังกล่าว อย่างหนึ่งที่สามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่เรียกว่า SCP-001 นั้นอาจเป็น [ถูกลบ]


ภาคผนวก 001-a: การทดลองเกี่ยวกับ: ระยะสังหารหวังผลของ SCP-001-2s

1.การทดลอง A: บุคลากรระดับ-D ถูกสั่งให้เข้าใกล้ SCP-001 ให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้โดยการเดินเท้า
ผล: เมื่อได้เห็น SCP-001 ตัวอย่างได้รับคำสั่งว่า ”ออกไป” ตัวอย่างหันหลังจาก SCP-001 ทันทีและเดินกลับ แม้จะได้รับคำสั่งซ้ำให้ทำการทดลองต่อ บุคลากรระดับ-D ปฏิเสธคำสั่งและถูกกำจัด ในการกำจัดบุคลากรระดับ-D นั้น เจ้าหน้าที่วิจัยทุกคนที่เกี่ยวข้องสลายไปทันทีด้วยแรงลึกลับ คาดว่าจาก SCP-001-2

2.การทดลอง B: หุ่นยนต์วิจัยปฏิบัติการระยะไกลถูกควบคุมจากระยะไกลเพื่อเข้าไปยัง SCP-001 จากพื้นดิน
ผล: ทันทีที่เข้าไปในระยะ 1 กม. ของ SCP-001 หุ่นยนต์วิจัยก็สลายไป คาดว่าจาก SCP-001-2 ความพยายามในครั้งต่อๆมาทุกครั้งที่สอดแนมจากระยะไกลก็ให้ผลเช่นเดิม

3.การทดลอง C: หุ่นโดรนวิจัยที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า 100 ตัวถูกสั่งให้เข้าใกล้ SCP-001 จากหลายๆจุดพร้อมกัน
ผล: การประสานงานกันสำเร็จ และหุ่นโดรนทั้งหมดก็เข้าสู่เขต 1 กม. พร้อมๆกัน แต่ว่า ทั้ง 100 ตัวก็สลายไปพร้อมๆกันโดย SCP-001-2 ผ้าสังเกตที่ถูกกำหนดไว้ที่ไซต์ 0 บอกว่า SCP-001-2 โจมตีในทุกทิศทางพร้อมๆกัน “SCP-001 ไม่ได้ขยับไปไหนขณะเกิดเหตุการณ์ขึ้น”

4.การทดลอง D: ยิงขีปนาวุธนำวิถีจากระยะ 3 กม.
ผล: SCP-001-2 ทำลายขีปนาวุธนั้นทันทีที่เข้าในเขต 1 กม. พร้อมกันนั้นฐานยิงก็สลายไปด้วยและสังหารบุคลากรทั้งหมด

5.การทดลอง E: ขีปนาวุธข้ามทวีปหลายหัวรบถูกยิงเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขององค์การ “นอติลุส”
ผล: ดู การทดลองขีปนาวุธเรือดำน้ำในมหาสมุทรอินเดีย วันที่ 26 ธันวาคม 2004

6.การทดลอง F: SCP-076 และหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ โอเมก้า-7 ถูกสั่งให้เข้าใกล้ SCP-001 ด้วยการเดินเท้า
ผล: SCP-076 ปฏิเสธที่จะทำภารกิจ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจนี้ เมื่อถามว่าทำให้ SCP-076 ตอบว่า ”ไม่ ก็แค่ไม่”

7.การทดลอง G: SCP-073 เนื่องจากผลจากการทดลอง F SCP-073 จึงไม่ได้รับข้อมูลของปลายทางจนกระทั่งถึงที่ไซต์-0
ผล: SCP-073 ไปด้วยการเดินเท้า เมื่อเห็น SCP-001, SCP-073 เริ่มกังวลและขอถอนตัว SCP-073 ถูกสั่งให้ทำภารกิจต่อ เมื่อถึงตรงนี้ สัญลักษณ์บนหน้าผากของ SCP-073 กลายเป็น [ข้อมูลถูกลบ] การทดลองถูกยุติเนื่องจาก [ข้อมูลถูกลบ] ดูภาคผนวก 001-aa

ภาคผนวก 001-aa: ด้วยคำสั่งของผู้บริหาร ไม่มีการทดลองเกี่ยวกับ SCP-001 อีกต่อไป ห้ามนำ SCPs ตัวใดๆเข้าใกล้ SCP-001 อีก SCP-001 ไม่ได้ใช้เพื่อทำลาย SCPs ที่อันตราย โปรดดูรายละเอียดในมาตรการกักกันฉบับปรับปรุง


ภาคผนวก: เมื่อวันที่ ██-██-████ สัญญาณที่ส่งผิดที่ต่อไปนี้ได้รับโดยบุคลากรของสถาบัน

เริ่มคำสั่งฉุกเฉิน พัทโมส-โอเมก้า

ถึง: บุคลากรในองค์กรทุกคน

ข้อความต่อไปนี้ได้รับเมื่อเวลาประมาณ ████:██:██ เมื่อเช้านี้จากไซต์-0

“SCP-001 ได้ไปจากที่ตั้งของมันแล้ว ประตูเปิดออก พวกนั้นกำลังเคลื่อนมาข้างหน้า โอ พระเจ้า มันสวยงามจริงๆ….

พระบุตรครองราชย์พระบุตรเคยครองราชย์พระบุตรจะครองราชย์ตลอดกาลพระบุตรครองราชย์
พระบุตรเคยครองราชย์พระบุตรจะครองราชย์ตลอดกาลพระบุตรครองราชย์พระบุตรเคยครองราชย์
พระบุตรจะครองราชย์ตลอดกาลพระบุตรท่านคือพระเจ้าพระบุตรท่านคือพระเจ้าพระบุตรท่านคือพระเจ้า
พระบุตรท่านคือพระเจ้าพระบุตรท่านคือพระเจ้าพระบุตรท่านคือพระเจ้าพระบุตรท่านคือพระเจ้าพระบุตร
ท่านคือพระเจ้าฟังข้าอิสราเอลเอ๋ยพระบุตรพระเจ้าของเราพระบุตรคือหนึ่งเดียว”

เพราะเหตุการณ์นี้ประจวบเหมาะกับการหลุดไปของ SCP-995 การเปิดออกของ SCP-616 และการทำงานขึ้นของ SCP-098 องค์กรต้องการเริ่มการเตรียมการสำหรับเหตุการณ์สิ้นโลกระดับ XK โดยทันที SCP-076 และ SCP-073 ต้องได้รับการคุ้มกันโดยทันที บุคลากรทุกคนต้องปลดผนึกและถอดรหัสคำสั่งฉุกเฉิน พัทโมส-โอเมก้าa และทำตามคำสั่งข้างในนั่น ไซต์-19 ต้องถูกคุ้มกัน และกำจัดหรือทำลาย SCPs และบุคลากรที่ไม่จำเป็นทิ้งไปซะ โปรดฟังอีกครั้ง เพราะเหตุการณ์นี้ประจวบเหมาะกับการหลุดไปของ SCP-995 การเปิดออกของ SCP-616 และการทำงานขึ้นของ SCP-098 องค์กรต้องการเริ่มการเตรียมการสำหรับเหตุการณ์สิ้นโลกระดับ XK โดยทันที SCP-076 และ SCP-073 ต้องได้รับการคุ้มกันโดยทันที บุคลากรทุกคนต้องปลดผนึกและถอดรหัสคำสั่งฉุกเฉิน พัทโมส-โอเมก้า และทำตามคำสั่งข้างในนั่น ไซต์-19 ต้องถูกคุ้มกัน และกำจัดหรือทำลาย SCP และบุคลากรที่ไม่จำเป็นทิ้งไปซะ โปรดฟังอีกครั้ง เพราะเหตุการณ์นี้ประจวบเหมาะกับการหลุดไปของ SCP-995 การเปิดออกของ SCP-616 และการทามงาขึ้นของ SCP-098 องค์กรต้งการเริ่มกะเตรียมกากากาสะสะสะเหตุกาณ์สิ้นโลกระดับ XK โดยทันที SCP-076 และ SCP-073 ต้องด้ายรับการ คาอินและเอเบล บุตรทั้งสองของข้า ข้ากำลังมาบุคลากรทุกคนต้องปลดผนึกและถอดรหัสมองดูอยู่ ข้ายืนที่ประตูและเคาะและละละลทะทะทำทะทะทั้งคะคะฏศโษญฆศและข้าเห็นสวรรค์แห่งใหม่และโลกแห่งใหม่และผลไม้แห่งแห่งแห่งแห่งํฤศฏฆฐศฮโฮศฬ███████
█████████
█████████
█████████
███[-สัญญาณขาดหายไป-]

เมื่อติดต่อไปยังไซต์-0 O5-14 ตอบว่าไม่มีข้อความแบบนั้นส่งไปจากที่นั่นและ SCP-001 ยังคงสงบอยู่ สัญญาณดังกล่าวในเบื้อต้นคาดว่าเป็นของปลอม แต่จากการตรวจสอบสัญญาณดังกล่าวนั้นพบว่าเวลาที่ระบุนั้นคืออีก [ข้อมูลปกปิด] ปีข้างหน้า ทำให้มีทฤษฎีว่า [ข้อมูลถูกลบ]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License